musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Porez na imovinu za 2018. godinu: Rešenje o nekretninama

Početkom decembra je u Službenom listu opštine objavljeno rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za 2018. godinu u opštini Bečej, kojim su određene prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu.

U rešenju piše da su prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu izračunate na osnovu zvaničnih podataka iz prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti od 1. januara do 30. septembra ove godine u postupku donošenja rešenja o porezu na prenos apsolutnih prava koji utvrđuje bečejska filijala Poreske uprave.
Za građevinsko zemljište koje se nalazi u prvoj zoni cena po kvadratnom metru je 1.379,28 dinara, u drugoj zoni 889,77 dinara, u trećoj 493,10 dinara, u četvrtoj 347,92 dinara, a peta zona je poljoprivredno zemljište i cena je po kvadratnom metru 129,04 dinara.
Cene po kvadratnom metru za stanove su: u prvoj zoni 48.098,71 dinar, u drugoj 30.999 dinara, u trećoj 20.975 dinara, a u četvrtoj 15.295 dinara.
Što se tiče kuća za stanovanje određene su cene po kvadratnom metru za prvu zonu 22.119,84 dinara, za drugu 13.853,58 dinara, za treću 11.300,08 dinara i za četvrtu 9.141,93 dinara.
Cene za poslovne zgrade i druge (nadzemne i podzemne) građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti su najviše: u prvoj zoni 46.350,99 dinara po kvadratnom metru, u drugoj 47.980 dinara, u trećoj 57.723,16 dinara i u četvrtoj 15.422 dinara.
Kvadratni metar garaža je u prvoj zoni 10.806,67 dinara, u drugoj 8.586 dinara, u trećoj 6.742 dinara i u četvrtoj 6.503 dinara.
Rešenje se primenjuje od 1. januara 2018. godine.    

R.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top