musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

ENERGETSKA EFIKASNOST: Koncept energetske efikasnosti u Bečeju

U organizaciji opštine Bečej i Regionalne razvojne agencije Bačka nedavno je održana promocija brošure sa primerima dobre prakse energetske efikasnosti u malim gradovima Evrope.  Cilj skupa bio je i promocija unapređene Strategije energetskog razvoja Republike Srbije do 2025. godine.

Na skupu su govorili koordinator projekta Miloš Radivojević, autorka publikacije „Scientia - Small Cities Energy Efficient Teritorial  Innovative  Action“ Mirjana Prljević i načelnik Odeljenja za privredu i razvoj opštine Bečej Željko Plavšić. Koncept je zamišljen tako da se u projekat uključe građanski aktivisti u saradnji sa lokalnom upravom i da se formira tim energetskih stručnjaka koji bi merili energetsku efikasnost javnih ustanova i domaćinstava, te da se na osnovu dobijenih podataka izrade energetski pasoši. Nakon dobijenih rezultata pravila bi se strategija za poboljšanje opšte energetske efikasnosti u opštini. Studija bi precizirala kako konkretno energetski poboljšati javne i stambene objekte i kako doći do uštede u korišćenju  energije, a samim tim i smanjenja efekta staklene bašte, zaključio je Radivojević.
Sledeća faza projekta bila bi studija izvodljivosti o potencijalima obnovljivih izvora energije u Bečeju, geotermalnih bušotina i biomase sa poljoprivrednog zemljišta. Plavšić je istakao da JP Toplana već ima studiju o korišćenju geotermalne energije, ali zbog skupe investicije lokalna samouprava bi trebala da pronađe partnera za finansiranje  tog strateškog projekta.   

S.T.

Rate this item
(0 votes)
back to top