musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Óbecsei foglalkoztatási akcióterv - Három program 36 ember foglalkoztatására

Óbecse község 2018. évi helyi foglalkoztatási akciótervében meghatározták a foglalkoztatottság fejlesztésének és a munkanélküliség csökkentésének céljait és intézkedéseit a község területén, amelyre összesen 5,4 millió dinárt láttak elő.

A bruttó átlagkereset Óbecse községben 2017-ben 55 156 dinár, a nettó pedig
39 849 dinár volt.
A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Óbecse községnek 37 351 lakosa van: Bácsföldváron 5146 lakos, Péterrévén 6387, Mileševon 925 lakos, Radičevićen 1138 lakos, Óbecsén 24 226 lakos.
A munkaképes lakosok száma (15-64 év) 25 792, azaz 68,05%. A lakosság 51%-a nő.
A munkanélküliek száma 2017 decemberében 3312 volt – közülük 1752-en (52,90 %) nők.
A legveszélyeztetettebb munkanélküliek a mozgássérültek, a roma nemzetiségű lakosok, a szociális juttatások igénybevevői…
Az akcióterv kidolgozói szerint a község területén a munkaadók olyan munkásokat keresnek, akik pluszképességekkel is rendelkeznek: gyakorlati tudással a termelő foglalkozások esetében, számítógépes alapismeretekkel, bizonylatokkal, mint pl. hivatalos könyvelői bizonylat, hivatalos felülvizsgálói bizonylat, stb. Hiányszakmák: CNC, D-kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező sofőrök, okleveles gyógyszerészek és okleveles gépész- és elektromérnökök.
Óbecse község 2018. évi helyi foglalkoztatási akciótervében a következő foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket irányozták elő: közmunkák, önfoglalkoztatási szubvenciók és szubvenciók a nehezebben foglalkoztatható kategóriába tartozó munkanélküliek foglalkoztatására.
Mindhárom programra már kiírták a pályázatokat.
A közmunkákat idén a következő területeken szervezik meg: szociális és humanitárius tevékenység, az infrastruktúra karbantartása és felújítása, a környezet és a természet karbantartása és védelme.
A közmunkák végrehajtási eljárásában részvételre jogosultak a közművesítési és más közvállalatok és intézmények, a községi közigazgatási hivatal, a helyi közösségek, a gazdasági társaságok, a vállalkozók, a szövetkezetek, a társadalmi szervezetek és polgári egyesületek.
Óbecse község helyi foglalkoztatási akcióterve 12 személy közmunkára való alkalmazására irányozott elő pénzt. A közmunkák legfeljebb 4 hónapig tarthatnak. A helyi önkormányzat a közmunkákra a 2018. évi költségvetésében 865 233 dinárt tervezett, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól pedig 707 918 dinárt vár, tehát összesen 1,5 millió dinárt szánnak a közmunkákra.  
Az önfoglalkoztatási szubvenciókat azoknak a munkanélküli személyeknek szánták, akik üzletet, gazdasági társaságot vagy más szervezeti formát nyitnak meg. A szubvenciókat a munkanélküli személyek számára gazdasági társaság vagy vállalkozói üzlet megnyitására egyszeri, 180 000 dináros összegben hagyják jóvá személyenként – összesen 8 személy. Erre a költségvetésben 792 000 dinárt láttak elő, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól pedig 648 000 dinárt várnak, összesen 1,4 millióról van szó. A program megvalósítását 12 hónapig kísérik figyelemmel.
A magánszektorba tartozó munkaadók a nehezebben foglalkoztatható kategóriába tartozó munkanélküli személyek alkalmazására szubvenciókat kaphatnak, ha új munkahelyeken alkalmazzák őket. A szubvenciót a munkaadónak egy összegben fizetik ki, de a szubvenció végső felhasználója a munkanélküli, akit alkalmaznak. A célcsoportba azok a munkanélküli személyek tartoznak, akik szerepelnek a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat nehezebben foglalkoztatható kategóriába tartozó személyeinek nyilvántartásában. A nehezebben foglalkoztatható kategóriába tartozó munkanélküli személyek alkalmazására szánt szubvenció összege 150 000 dinár személyenként.
Óbecse község helyi foglalkoztatási akcióterve 16 személy foglalkoztatására irányoz 1,3 millió dinárt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól pedig kb. 1 milliót vár, tehát összesen 2,4 millió dinárt szán erre a célra. A program megvalósítását 12 hónapig kísérik figyelemmel.
A 2018. évi helyi akciótervben előirányzott aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések megvalósítására összesen 5,4 millió dinárt láttak elő, a község a foglalkoztatáspolitikai programokhoz vagy intézkedésekhez szükséges eszközök 55%-át biztosítja.   

R.M.

(Foto: pixabay.com)

Rate this item
(0 votes)
back to top