musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Kanalska mreža u Vojvodini: Jožef i Gabor Kiš

Jožef Kiš (mađ. Kiss József, Budim, 19. mart 1748 - Sombor, 13. mart 1813) je bio mađarski hidrotehnički inženjer. Najpoznatiji je kao idejni tvorac, projektant i prvi graditelj Velikog bačkog kanala, najznačajnijeg hidrotehničkog i saobraćajnog objekta u Bačkoj (Habzburška monarhija). Na njegovim delima i vizijama svoj rad su zasnovali kasniji graditelji hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Read more...

Kanalska mreža u Vojvodini: Mali bački kanal

Na mestu koje se naziva Triangl car Franc Jozef je 23.4.1872. udario temelj kopanja Malog bačkog kanala. Carev general Ištvan Tir naredio je da se na mestu gde je car označio početak radova na izgradnji novog kanala, u znak sećanja na ovaj događaj, postavi spomenik „Regina Pannonia“ – Kraljica Panonija. Starosedeoci ovaj spomenik zovu „Carica“ (verovatno ga povezujući sa caricom Marijom Terezijom) – on se i danas nalazi na mestu račvanja dva kanala. Za njega su vezane razne legende.

Read more...

DTD VD „Srednja Bačka“ D.O.O. Bečej: Poklon Bečejcima za 170 godina postojanja

Poslednjeg dana prošle godine bio je rođendan VD „Srednja Bačka“ d.o.o. Bečej. Naime, 31. decembra 1989. godine osnovano je vodoprivredno preduzeće radi obavljanja delatnosti iskorišćavanja i upotrebe vode u zaštiti od štetnog dejstva voda, zaštiti voda od zagađivanja, melioracija i drugo. Preduzeće je delom pravni i poslovni sledbenik preduzeća „Hidrosistem DTD“ OOUR „Srednja Bačka“ Bečej.

Read more...

Kratak istorijat: Odbrane od poplava

Prirodni, a naročito hidrološki i klimatski uslovi Vojvodine bili su oduvek izvor izobilja i blagostanja, ali i velikih nedaća kad naiđu katastrofalne poplave ili suše, često beležene na ovom podneblju. Iskustvo sticano kroz vekove stalno je nametalo ideju o potrebi potpunijeg obuzdavanja stihije. To je bio razlog da su u prošlosti preduzimani značajni tehnički poduhvati da bi se stanovništvo i plodovi njegovog rada zaštitili od poplava i podzemnih voda.

Read more...
Subscribe to this RSS feed