Fellebbviteli Bíróság: Elítélte a Jogi Kart a magyar diákok diszkriminációjáért

  14 mart 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Az Újvidéki Egyetem Jogi Kara diszkriminatív lépést tett, amikor arra kötelezte a magyar diákokat, hogy az anyanyelvükön tett vizsga mellett szerb nyelvvizsgát is tegyenek, erről döntött március 12-én az újvidéki Fellebbviteli Bíróság.

Ezzel a bíróság megerősítette a Felsőbíróság ítéletét, amelyben arra kötelezték a Jogi Kart, hogy a jövőben a kisebbségek nyelvén is szervezzék meg a felvételit. Mivel azt a Jogi Kar nem tette meg, diszkriminálta a magyar diákokat.
A feljelentést Vajdasági Magyar Diákszövetség tette meg.

Veljko Milić, a diákok jogi képviselője a Beta hírügynökségnek azt mondta, hogy a bíróság ezáltal másodszor is megállapította, hogy a magyar diákokkal szemben diszkrimináció történt.

A Jogi Kar ugyanis első körben megtagadta, hogy magyar nyelven felvételizhessenek a diákok, majd később szerb nyelvvizsgát követelt ebben az iskolaévben.
Az ítélet jogerős.

Emlékeztetőül: a Vajdasági Magyar Diákszövetség 2015 decemberében feljelentést tett az Újvidéki Felsőbíróságon az Újvidéki Egyetem Jogi Kara ellen. Beadványában a VaMaDiSZ rámutatott, hogy a fakultás a 2015/2016-os iskolaévre vonatkozó felvételi vizsga megszervezése során nem volt hajlandó annak a tartományi parlamenti határozatnak az alkalmazására, amely elirányozza a nemzeti kisebbségek nyelvén történő vizsgázás lehetővé tételét. Az anyanyelvű felvételi vizsgára való jogot egy 2001-ben hozott tartományi határozat tette lehetővé. Ez a jogszabály azóta több változáson esett át, de egyetlen módosítás sem érinti a Vajdaság AT által alapított felsőoktatási intézmények kötelezettségét az anyanyelven történő felvételizés jogának érvényesítésére vonatkozóan.

A vád szerint a Jogi Kar a szóban forgó határozat be nem tartásával egy sor nemzetközi és hazai jogi előírást is megsértett, továbbá hátrányosan megkülönböztette a magyar nemzetiségű tanulókat, mivel nem tette lehetővé számukra, hogy egy olyan nyelven tegyenek felvételi vizsgát, amely egyébként Vajdaság AT területén hivatalos használatban van. Ezzel a magyar diákok esélyegyenlősége is sérült, hiszen azok a tanulók, akik magyar tannyelvű középiskolát végeztek és nem beszélik elég jól a szerb nyelvet, eleve gyengébb eredményt érnek el a felvételin, ez pedig kihathat arra, hogy a költségvetés terhén tanulhatnak-e, vagy csak önköltséges státust sikerül szerezniük. A bíróságtól azt várják, hogy állapítsa meg a diszkrimináció tényét, tiltsa meg a vádlottnak, hogy a jövőben ismételten alkalmazza ezt a hátrányos megkülönböztetést, és kötelezze őt a szóban forgó tartományi parlamenti határozat alkalmazására.

Egyébként hónapokkal a bírósági per kezdete előtt a Jogi Kar kérte a szóban forgó tartományi parlamenti határozat alkotmányossági felülvizsgálatát, mivel az – így az érvelés – sérti a fakultás autonómiáját. A Szerbiai Alkotmánybíróság azonban 2015. április 20-án elvetette a keresetet. A testület szerint ugyanis a kar csak a vizsgakérdéseket és a vizsgázás módját szabhatja meg, a felvételi nyelvét nem.

Egy évvel később, a diákszövetség által indított eljárás alapján, az Újvidéki Felsőbíróság ideiglenes intézkedést hozott, amely arra kötelezte a Jogi Kart, hogy a 2016/17-es iskolaévre vonatkozó felvételi során tegye lehetővé a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó személyek számára a magyar nyelvű felvételizést. Mivel a kar ezt az intézkedést figyelmen kívül hagyta, az ügyész elrendelte az intézkedés végrehajtását. A felhatalmazott végrehajtó ez év június 10-én olyan végzést hozott, amely pénzbüntetés terhe alatt kötelezi a Jogi Kart az ideiglenes intézkedés végrehajtására. Ám mindössze néhány nappal később, 2016. június 16-án az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezte a szóban forgó ideiglenes intézkedést, és visszautalta az ügyet az elsőfokú bírósághoz. Ennek következtében a júniusi felvételi során sem volt lehetőség a magyar nyelvű felvételizésre a Jogi Karon. De a szeptemberi pótfelvételin sem változott a helyzet, mivel az ügyész javaslatát, hogy erre a felvételi időszakra új ideiglenes intézkedést hozzanak, a Felsőbíróság augusztus 29-i határozatával elvetette. Egyébként 2015-ben 11 vajdasági egyetemi karon szervezték meg a magyar nyelvű felvételi vizsgát – az újvidéki Jogi Karon azonban nem.

(Források: Beta, autonomija)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija