A polgárok nevében: Az év végén 1438 hektárt adnak bérbe

  29 decembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Óbecse község területén egyre kevesebb állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületet adnak bérbe.

Az idei évre vonatkozó, az Óbecse község területén levő mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának évi programját a községi képviselőtestület meglehetősen későn, szeptember elején fogadta el, amelyben az áll, hogy mindössze 2800 hektár földet adnak több évre bérbe, hektáronként átlagosan 220 euróért.

December 9-én jelent meg a község Hivatalos lapjában a hirdetés az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek nyilvános árverés útján történő bérbe- és használatba adására, 1438 hektár állami földre lehet licitálni Óbecse község területén, a bérleti idő 10 év, a hektáronkénti kezdőár pedig 7000-től 28 000 dinárig terjed. A licitlépcső 2000 dinár.

Összehasonlításként mondjuk el, hogy 2016/2017ben Óbecse község majdnem 10 000 hektár földdel rendelkezett, a jelenlegi helyzet a vagyonvisszaszármaztatás eredménye.

Idén a község 52 millió dinárra számít/ott a földek bérbeadásából, amely kb. 50 százalékos csökkenés az előző években megvalósított bevételekhez viszonyítva.

Az Óbecse község területén levő állami földek térítés nélküli használatára idén két jogi személynek van joga.
A község területén léteznek érvényes szerződések az előző évekből is. Nos, ami az 1438 hektár bérbeadását illeti, az árverést december 24-én, 26-án és 27én fogják megtartani a községi képviselő-testület épületében. A földterületeket kizárólag mezőgazdasági termeléshez adják bérbe és a bérlő nem adhatja albérletbe.

A nyilvános árverésen való részvételre joguk van természetes személyeknek, akik be vannak jegyezve a Mezőgazdasági gazdaságok jegyzékébe, hároméves aktív státuszuk van, lakhelyük három éve abban a kataszteri községben van, amelyben a nyilvános árverésre meghirdetett telek található, ugyanebben a kataszteri községben legalább 0,5 hektár mezőgazdasági földterület van a tulajdonukban, vagy telkük határos a nyilvános árverésre meghirdetett telekkel.

Az árverésen jogi személyek is versenghetnek, mégpedig azok, akik be vannak jegyezve a Mezőgazdasági gazdaságok jegyzékébe, hároméves aktív státuszuk van, legalább 10 hektár mezőgazdasági földterület van tulajdonukban abban a kataszteri községben, amelyben a nyilvános árverésre meghirdetett telek található, székhelyük pedig annak a helyi önkormányzatnak a területén van, amely a kataszteri községhez tartozik, stb.

Amennyiben a licitált ár meghaladja a kezdőár kétszeresét, minden ajánlattevőnek, aki folytatja az árverést, a már befizetett letétet pótolni kell a licitált ár 50%-ig. Az árverés a letét befizetése után folytatódik. A nyilvános árverést akkor tartják meg, ha időben átadnak legalább egy jelentkezést.

Az árverésen nincs részvételi joguk azoknak a jogi és természetes személyeknek, akik be vannak jegyezve a Mezőgazdasági gazdaságok jegyzékébe, s akik passzív státusszal rendelkeznek, nem teljesítették az előző vagy a folyó állami tulajdonban levő mezőgazdasági telkek bérletéről szóló szerződésekben foglalt feltételeket, birtokháborítást követtek el állami tulajdonban levő mezőgazdasági telken, jogtalanul használtak állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületet, kiadták albérletbe a bérelt állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületet stb.

A bérleti díjat előre, az euró dinár ellenértékében kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint, a kifizetés napján. A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a határozat hatályba lépésétől számított 8 napon belül átnyújtani a bizonylatot a bérleti díj befizetéséről az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásáról szóló határozatban megállapított összegben, levonva belőle a letét összegét.

Amennyiben a bérleti idő egy évnél hoszszabb, a bérleti díjat folyó év szeptember 30-áig kell befizetni a következő bérleti évre, s az első bérleti díj befizetését igazoló befizető csekkel kézbesíteni kell banki jótállást a mezőgazdasági földterület bérleti díjának összegében ,vagy az illetékes minisztérium, mint hitelező és a jogi személy, mint kezes kezességről szóló szerződését vagy bizonylatot a letét befizetéséről az egyéves bérleti díj összegében a bérleti díj biztosítási eszközeként, amit rendszeres fizetés esetén az utolsó bérleti év bérleti díjaként fognak elszámolni.

R.M. (megjelent december 13-án)
A cikk megjelenését Óbecse község támogatja.  A cikkben kifejtett  álláspontok nem feltétlenül tükrözik a támogatást odaítélő szervezet nézeteit.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija