Danas zaseda Skupština opštine: Na redu prvi rebalans budžeta opštine

  08 maj 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sednica Skupštine opštine zakazana je za danas, 8. maja. Najvažnija tačka na dnevnom redu 36. sednice bečejskog parlamenta je prvi rebalans opštinskog budžeta. U predlogu odluke o prvom rebalansu opštinskog budžeta piše da su planirani prihodi i primanja budžeta za 2015. godinu 1.467.810.000 dinara, od toga deo koji bi se obezbedio iz budžeta trebao bi da bude 1.099.459.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 44.961.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti treba da iznose 54.782.000 dinara, a preneta sredstva su 268.608.000 dinara.

Planirani prihodi i primanja budžeta opštine Bečej za 2015. godinu u budžetu opštine koji je donet krajem prošle godine utvrđeni su u iznosu od 1.432.418.000 dinara (preneta sredstva su tada bila 248.303.000 dinara, a sada su 268.608.000 dinara).
U obrazloženju predloga odluke o rebalansu opštinskog budžeta piše da prilikom izrade budžeta za 2015. godinu na poziciji prihodi i primanja pod nazivom „preneta neutrošena sredstva iz budžeta“ planiran je iznos od 248.303.000 dinara, a trebalo je planirati 268.608.000 (preneta sredstva se odnose na namenska sredstva od zakupa zemlje, 172.185.000 dinara, namenska sredstva za ekologiju, 39.198.000 dinara, namenska sredstva od pokrajine i republike, 35.917.000 dinara i slobodna sredstva za redovno poslovanje, 21.309.000 dinara). Razlika u iznosu od 20.305.000 dinara predstavlja iznos niže planiranih prihoda koji su raspoređeni rebalansom. Ova razlika je nastala zbog toga što su poslednjih dana decembra meseca ostvareni vanredno visoki prihodi, piše u obrazloženju rebalansa.
Preneta neutrošena sredstva budžeta u iznosu od 20.305.000 dinara moraju se rasporediti rebalansom. U martu mesecu opština je dobila saglasnost od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine i rebalansom budžeta plan programa je prilagođen odobrenom programu.
Namenska sredstva koja su ostvarena od izdavanja državnog zemljišta u zakup takođe su izmenjena u rebalansu budžeta na osnovu predloga plana korišćenja sredstava koji će biti upućen nadležnom ministarstvu na odobrenje. Utvrđene su prenete obaveze iz tih sredstava u 2015. godinu. „Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bečej za 2015. godinu i usvajanje istog na lokalnoj skupštini, ako bude odstupanja od iznosa i namene u prvom rebalansu budžeta, pristupiće se novom rebalansu budžeta da bi se izmenio plan u budžetu opštine Bečej za 2015. godinu“, piše u obrazloženju predloga odluke o rebalansu opštinskog budžeta.
Pored toga navodi se i da su preneta neutrošena sredstva raspoređena na troškove grejanja budžetskim korisnicima, za jubilarne nagrade, za sudske i advokatske troškove, za troškove osiguranja, za izradu projektne dokumentacije i za razne materijalne troškove. Za javne radove predviđena su dodatna sredstva u iznosu od 3.000.000 dinara, za troškove nadzora nad projektom izrade fekalne kanalizacije u ulicama Potiska, Severa Đurkića, Petefi Šandora i Neznanog junaka u Bečeju, za PDV kod projekta dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ XT-3/09, za usluge poljočuvarske službe u iznosu od 3.000.000 dinara.
Kod JP Direkcija za izgradnju promenjeni su izvori finansiranja kod projekta P1-060115 – rekonstrukcija javne rasvete kod ustanove Đorđe Predin Badža, jer su sredstva stigla od pokrajine do kraja 2014. budžetske godine. Obrisan je projekat rekonstrukcije gradskog stadiona, pošto je projekat započet u 2014. godini i isplaćen u celosti u decembru 2014. godine, a u momentu pravljenja predloga budžeta za 2015. godinu nije se znalo kada će biti ispostavljena konačna situacija od izvođača radova. Planirana su dva nova projekta, rekonstrukcija javne rasvete na teritoriji opštine i izgradnja puta u ulici Rečo Janoša u Bačkom Petrovom Selu iz sredstava viših izvora.
U obrazloženju rebalansa piše i da su potrebne izmene u budžetu kod Opštinske uprave zbog troškova grejanja, povećani su zatim iznosi koji se odnose na novčane kazne, specijalizovane usluge, stručne usluge i administrativnu opremu. Izvršena je korekcija kod projekta rekonstrukcije zadužbine Bogdana Dunđerskog. Stvorena je mogućnost da se izvrši opremanje i uređenje zgrade nakon završenih građevinskih radova, itd.
Iz budžetskih sredstava odobreno je Domu zdravlja dodatnih 2.400.000 dinara – 1.600.000 dinara za medicinske usluge da bi se omogućilo angažovanje doktora medicine u Jodnoj banji i 800.000 dinara za tekuće popravke i održavanje opreme (kompjuterskog softvera i voznog parka).
Na dnevnom redu sednice Skupštine opštine su i odluke o tome da opština Bečej učestvuje na konkursu za domaćina 12. Sportske olimpijade radnika Vojvodine za 2019. godinu, o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine, zatim odbornici treba da usvoje izveštaj o radu za 2014. godinu Štaba za vanredne situacije opštine, ali i plan rada Štaba za 2015. godinu, izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2014. godinu i plan rada te ustanove za 2015. Bečejski poslanici će da glasaju i o promeni naziva jedne ulice u Bečeju i konstatovaće da je članu Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Borisu Obradoviću prestala dužnost, jer je u martu mesecu podneo ostavku.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija