Sednica Skupštine opštine: Nakon rebalansa budžet od 1,46 milijardi dinara

  22 maj 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na 36. sednici bečejskog parlamenta 8. maja lokalni odbornici usvojili su prvi rebalans opštinskog budžeta koji sada iznosi 1.467.810.000 dinara, a krajem prošle godine, kada je usvojen budžet za 2015. godinu, prihodi su bili planirani u iznosu od 1.432.418.000 dinara. Razlika u iznosu od 20.305.000 dinara predstavlja iznos niže planiranih prihoda koji su raspoređeni rebalansom. Ova razlika je nastala zbog toga što su poslednjih dana decembra meseca ostvareni vanredno visoki prihodi, piše u obrazloženju rebalansa.

U martu mesecu opština je dobila saglasnost od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine i rebalansom budžeta plan programa je prilagođen odobrenom programu. Namenska sredstva koja su ostvarena od izdavanja državnog zemljišta u zakup takođe su izmenjena u rebalansu budžeta na osnovu predloga plana korišćenja sredstava koji će biti upućen nadležnom ministarstvu na odobrenje.
Preneta neutrošena sredstva raspoređena su na troškove grejanja budžetskim korisnicima, za jubilarne nagrade, za sudske i advokatske troškove, za troškove osiguranja, za izradu projektne dokumentacije i za razne materijalne troškove. Za javne radove predviđena su dodatna sredstva u iznosu od 3.000.000 dinara, za troškove nadzora nad projektom izrade fekalne kanalizacije u ulicama Potiska, Severa Đurkića, Petefi Šandora i Neznanog junaka u Bečeju, za PDV kod projekta dobijanja dozvole za upotrebu termalne vode iz bušotine BČ XT-3/09, za usluge poljočuvarske službe u iznosu od 3.000.000 dinara. Kod JP Direkcije za izgradnju planirana su dva nova projekta, rekonstrukcija javne rasvete na teritoriji opštine i izgradnja puta u ulici Rečo Janoša u Bačkom Petrovom Selu iz sredstava viših izvora.
Došlo je do izmena i kod Opštinske uprave zbog troškova grejanja, povećani su i iznosi koji se odnose na novčane kazne, specijalizovane usluge, stručne usluge i administrativne opreme. Izvršena je korekcija kod projekta rekonstrukcije zadužbine Bogdana Dunđerskog. Stvorena je mogućnost da se izvrši opremanje i uređenje zgrade nakon završenih građevinskih radova, itd. Domu zdravlja je odobreno dodatnih 2.400.000 dinara – 1.600.000 dinara za medicinske usluge da bi se omogućilo angažovanja doktora medicine u Jodnoj banji i 800.000 dinara za tekuće popravke i održavanje opreme (kompjuterskog softvera i voznog parka).
U vezi odluke o rebalansu budžeta predstavnici opozicione Demokratske stranke zamerili su vlasti to što niko od predlagača nije obrazložio preraspodelu novca u opštinskoj kasi, ali ni to kakvi efekti se time žele postići. Predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević je odbornicima objasnio da je predlagač odluke o rebalansu, predsednik opštine, opravdano odsutan i da se nalazi u Vladi Srbije na potpisivanju dva dokumenta koja su od važnosti za razvoj opštine, a tiču se budućeg banjskog kompleksa i PIK-a „Bečej“, te da će javnost o tome biti obaveštena u narednim danima.
Demokrate su rekle da neće podržati odluku o rebalansu budžeta, jer je, po njihovom mišljenju, to posledica loše planiranog budžeta za 2015. godinu, te da se ne slažu sa novom preraspodelom novca. Najviše zamerki DS-a i odborničke grupe „Za Bečej“ je bilo na račun toga što rebalansom nije obuhvaćena odluka o regresiranju troškova boravka dece (trećeg i četvrtog deteta) u vrtiću, podsećajući da je za skupštinskom govornicom predsednik opštine obećao da će ta odluka biti doneta prilikom prvog rebalansa budžeta u 2015. godini i da će se do tada pronaći sredstva u budžetu za te namene.
Šef odborničke grupe Demokratske stranke Slobodan Zlokolica je ocenio da se rebalans radi „zbog usluga energenata, odnosno zbog plaćanja računa za grejanje kod budžetskih korisnika gde su povećanja na tim pozicijama od 10 do 20 posto, a kod Gradskog pozorišta čak za 64 posto“. Tražio je i objašnjenja u vezi pozicija za Toplanu, o zaključcima upravne inspekcijske kontrole, poreskog duga Centra za sportsku i kulturnu aktivnost omladine „Đorđe Predin Badža“.
Zlokolici je replicirala zamenica predsednika opštine Eržebet Kinka koja je istakla da se rebalans prvi put nakon dužeg niza godina radi zbog povećanja priliva novca u opštinski budžet.
U raspravu se uključio i Peter Knezi iz odborničke grupe „Za Bečej“ koji je rekao da zamenica predsednika opštine nije odgovorila ni na jedno pitanje koje je uputio odbornik Zlokolica, te da je njeno čitanje obrazloženja rebalansa budžeta bilo nepotrebno i da to „vređa inteligenciju svih odbornika“ pošto su to i sami pročitali u skupštinskom materijalu. On se složio sa njenom konstatacijom da takva situacija da u budžetu ima „viška slobodnih para“ nije bila godinama unazad, uz opasku da je ranijih godina „budžet koliko-toliko bio realno planiran, a kada se to ne uradi, onda se pojavi ovakav višak“. Što se tiče „viška“ od 20 miliona dinara, Knezi je rekao da tu priliku i mogućnost treba iskoristiti na drugačiji način i predložio da se novac preusmeri na regresiranje boravka dece u vrtiću. Ovaj predlog su podržali i odbornici Demokratske stranke.
Knezi je tražio i objašnjenje u vezi povećanja sa 900.000 dinara na 1.400.000 dinara na poziciji troškova putovanja kod predsednika opštine.
Usvajanje rebalansa opštinskog budžeta podržao je 21 odbornik.
U vezi sa odlukom o tome da opština Bečej učestvuje na konkursu za domaćina 12. Sportske olimpijade radnika Vojvodine za 2019. godinu – a za koju je Opštinsko veće podnelo amandman u kom se navodi da će program sportske olimpijade opština Bečej realizovati zajedno sa opštinom Novi Bečej o čemu će predsednici opština zaključiti sporazum – odbornik DS-a Budislav Medurić je rekao da će odbornička grupa DS-a podržati odluku iako zamera to što se predlaže da se olimpijada organizuje zajedno sa opštinom Novi Bečej kada se zna da Bečej ima dovoljno kapaciteta za tako nešto i tražio objašnjenje. Član Opštinskog veća zadužen za sport i omladinu Miomir Jelenić je rekao da je, pored dovoljnih kapaciteta koje Bečej nesumnjivo ima, potrebno i lobiranje da bi Bečej dobio poziciju organizatora te sportske manifestacije, a to je mnogo lakše ako se ona organizuje u partnerstvu, pogotovo ako se zna da u komitetu koji odlučuje o izboru organizatora, Novi Bečej ima svog predstavnika. On je rekao i da će se u pregovorima sa opštinom Novi Bečej svakako voditi računa o procentualnom učešću spram raspoloživih kapaciteta.
Bečejski odbornici su usvojili i odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine, zatim izveštaj o radu za 2014. godinu Štaba za vanredne situacije opštine i plan rada Štaba za 2015. godinu, kao i izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2014. godinu i plan rada te ustanove za 2015. godinu. Na sednici Skupštine opštine usvojena je promena naziva jedne ulice u Bečeju i konstatovano je da je članu Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Borisu Obradoviću prestala dužnost, jer je u martu mesecu podneo ostavku.

Rabockai iz LDP-a u samostalne, pa u DS

Na sednici Skupštine opštine postalo je jasno da se odbornik Zoltan Rabockai, koji je krajem novembra prošle godine napustio odborničku grupu Liberalno-demokratske partije i do maja ove godine se izjašnjavao kao samostalni odbornik, pridružio odborničkoj grupi opozicione Demokratske stranke. To je, naime, objavljeno i na konferenciji za novinare DS-a. Rabockai je obrazložio svoj prelazak u DS rečima da su mu principi ove stranke bliži. „Ljude, nakon mandata, treba pogledati u oči“, rekao je Rabockai. On je rekao i da se ne slaže sa idejom lokalne vlasti o rekonstrukciji Pogače, to jest količinom novca koja se planira uložiti u rekonstrukciju gradskog trga.

Lj.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija