Hitna sednica bečejskog parlamenta: Traži se prenos prava svojine na zemljištu zbog vodosnabdevanja u Petrovom Selu

  24 jul 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na 38. sednici Skupštine opštine Bečej 22. jula odbornici su usvojili odluku kojom se od Vlade Srbije traži da donese odluku o prenosu prava javne svojine na zemljište u građevinskom području iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Bečej (parcela broj 13137/1), zbog čega je sednica i sazvana po hitnom postupku. Reč je o parceli u Bačkom Petrovom Selu na kojoj su izbušeni bunari pre nekoliko godina, i sada treba međusobno da se povežu, opreme i priključe na vodovodnu mrežu, kako bi meštani tog naseljenog mesta opštine imali pijaću vodu, a za ovu investiciju opštini Bečej je u maju ove godine Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine odobrila 47 miliona dinara.

Predsednik Skupštine Nenad Tomašević je rekao da je neophodno pravno regulisati odnos prava svojine na zemljištu u građevinskom području iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Bečej bez naknade, kako bi se dobile neophodne dozvole radi izgradnje vodozahvata na parceli broj 13137/1 u Bačkom Petrovom Selu za stvaranje uslova za nesmetano snabdevanje stanovnika pijaćom vodom. Prvi korak u tom postupku je upravo izglasavanje ove odluke. Rok za izvođenje projekta je 31. decembar 2015. godine. U raspravu o se uključio predstavnik odborničke grupe Demokratske stranke Budislav Medurić koji je uz opasku da su te pripremne radnje trebale ranije početi, rekao da će DS podržati ovu odluku jer je reč o interesu koji prevazilazi politički i interes pojedinca, kako bi se te radnje nastavile, „a sve u pravcu krajnjeg cilja“, realizacije projekta, koji će „neka lokalna vlast završiti“.
Medurić je apelovao na lokalnu samoupravu „da se drži redosleda koraka i da se oni na vreme realizuju“ u skladu sa zahtevima konkursa, „jer, gledajući rekonstrukciju zadužbine Dunđerskog, ovaj ‘Skadar na Bojani’, na vreme upozoravamo da se upregnu svi kapaciteti koji postoje, i politički i administrativni, da se sredstva koja nisu mala, upotrebe na najbolji način, odnosno da ne dođemo u situaciju da ne možemo da realizujemo projekat u ugovorenom roku i da sredstva treba da se vrate“, i ponudio pomoć DS-a. Predsednik opštine Vuk Radojević je izrazio zadovoljstvo što odbornici Demokratske stranke, kako je rekao, „konačno po nekom pitanju imaju konstruktivan pristup i stavljaju opšti interes iznad stranačkog“ i podsetio da je objekat zadužbine u centru grada ruiniran stajao proteklih 30 godina, a da je ova lokalna vlast „učinila napor da iznađe sredstva za njenu rekonstrukciju“.
Objašnjavajući razlog kašnjenja radova na rekonstrukciji zadužbine Bogdana Dunđerskog, Radojević je istakao da je u postupku javne nabavke najniža ponuđena cena osnov za izbor izvođača radova, što, kako je rekao, ne garantuje uvek potpuni kvalitet izvedenih radova. „Uveravam sve odbornike i javnost da će ta investicija biti uspešno realizovana sa manjim ili većim problemima, ali problemi su tu da se rešavaju, pa ćemo tako i ovaj rešiti. Kada govorimo o problemima, moramo se osvrnuti i na izvorište u Bačkom Petrovom Selu, gde su 2008/2009. godine izbušeni bunari na državnom poljoprivrednom zemljištu . To je nama otežalo da brže postupamo i da krenemo u realizaciju projekta. Postavljam pitanje zašto to nije urađeno tada kada su bušeni bunari? Da je to urađeno tada, sada ne bi bilo ovih praznih hodova. Nažalost, prethodna lokalna vlast je načinila određene propuste i sada smo mi u situaciji da najpre prevaziđemo te probleme da bismo mogli da idemo dalje u realizaciju projekta“, rekao je Radojević.
On se osvrnuo i na investicije aktuelne lokalne vlasti, iako je, kako je kazao, u ranijim godinama priliv sredstava u opštinski budžet bio veći, između ostalog i od privatizacije, ali ona nisu na kvalitetan način potrošena. Radojević je izjavio da je u ovom momentu u toku realizacija 27 projekata i da je u pitanju oko 300 miliona dinara koji se investiraju na teritoriji opštine, ne računajući rekonstrukciju gradskog trga koja tek predstoji.
Predsedniku opštine replicirao je predstavnik demokrata Medurić: „Ako hoćete da znate zašto je bez građevinske dozvole rađeno bušenje bunara, imate među svojim partnerima Petera Knezija, prethodnog predsednika opštine, pitajte njega, možda zna zašto je to tako rađeno“ i naglasio da su pre toga mnoge stvari na vodozahvatu u Petrovom Selu urađene – idejni i glavni projekat i prostorni plan – što spada u pripremne radnje. „Govorio sam o kašnjenju u vezi sa obavezama prema finansijeru koji je dao sredstva, jer je Uprava za kapitalna ulaganja dva puta opominjala opštinu Bečej da uradi one korake koji su u njenoj nadležnosti. Tu mislim na rebalans budžeta, 11. maja je potpisan ugovor, petnaest dana je bio rok da se dostavi izmenjen finansijski plan, dakle, rebalans i izmenjen plan javnih nabavki, a to nije bilo urađeno“, objasnio je Medurić. U vezi toga predsednik opštine je rekao: „Dok nemamo kompletirane sve uslove i obaveze prema Upravi za kapitalna ulaganja, nema smisla slati nepotpunu dokumentaciju, tako da nije suština u rebalansu, nego u ovoj formalno-pravnoj proceduri: moramo da prenesemo svojinu na opštinu Bečej“.
Donošenje odluke o prenosu prava na zemljište u Bačkom Petrovom Selu sa republike na opštinu Bečej, podržalo je 25 odbornika, koliko ih je i bilo na zasedanju.
U nastavku sednice odbornici su usvojili rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini, u čijem sastavu će biti Svetlana Vuletić, Ljiljana Andrić, Miomir Jelenić, Jaroslav Roman i Mikloš Silađi. Rešenjem je predviđeno da naknade predsedniku, članovima i sekretaru komisije po održanoj sednici iznose 4.000 dinara. Bečejski odbornici podržali su i razrešenje i imenovanje predsednika i člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bečej. Umesto Roberta Rica, na mesto predsednika predložena je Elvira Kočiš, a na mesto Erike Ružik postavljena je Klaudija Šipoš. Usvojena je i odluka o razrešenju i imenovanju člana Komisije za statutarna pitanja kao i zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za vršenje više funkcija. Naime, Žužanu Gajić, članicu komisije, zamenio je Edvin Ferenc, dok je Gordana Džigurski, direktorka Turističke organizacije opštine Bečej, zatražila od opštinske Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose mišljenje o vršenju i funkcije članice Upravnog odbora Destinacijskog menadžmenta organizacije Dunav, na koju ju je imenovao direktor Regionalne razvojne agencije Bačka. Ona je dobila pozitivno mišljenje od komisije.

Lj.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija