Dokumentaciju otkupili „MK grupa“, „Matijević“ i „Almex“: Prodaja PIK „Bečej“ 17. decembra

  27 novembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Prodaja PIK „Bečej“ javnom licitacijom zakazana je za 17. decembar u upravnoj zgradi firme u centru Bečeja. Nekadašnji „dragulj Bečeja“, kako su kombinat nazivali pojedini političari, nakon četiri godine stečaja i 230 dana u blokadi, u maju ove godine je bankrotirao.

Procenjena vrednost kapitala kombinata, koji će 17. decembra biti ponuđen na licitaciju u celosti, je 85,5 miliona evra. Početna cena na licitaciji biće 42,7 miliona evra. Dvorac „Fantast“ se ne prodaje, jer je nekadašnja imovina zemljoposednika Bogdana Dunđerskog zaveštana Matici srpskoj.
Uprkos tome što su mediji objavili da je za kupovinu PIK-a zainteresovano sedam firmi iz Srbije, Danske, Mađarske i Rusije, do 24. novembra samo su tri firme iz Srbije otkupile prodajnu dokumentaciju: „MK grupa“, „Matijević“ i „Almex“. O tome da li ima ozbiljno zainteresovanih za kupovinu kombinata znaće se nešto više i pre zakazanog datuma licitacije, naime, 10. decembra ističe rok za uplatu depozita, odnosno dostavljanja prvoklasne bankarske garancije za učešće na licitaciji u iznosu od 17,1 milion evra. Učesnicima na licitaciji koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će biti vraćen u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.
Rok za predaju obrazaca prijave za učešće na javnom nadmetanju je 15. decembar.
U oglasu o prodaji PIK „Bečej“ javnim nadmetanjem koji je sredinom novembra objavio stečajni upravnik Pavel Severinji, navedena je važnija imovina i mehanizacija kombinata. Navodi se da RJ „Ratarstvo“ raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu i pod sistemima za navodnjavanje površine 2.908 hektara, 23 ara i 63 m2; Centrom za doradu semena kapaciteta 24.000 tona/ godišnje sa skladišnim prostorom od 12.850 tona; mešaonom stočne hrane kapaciteta 42.000 tona/ godišnje; silosima skladišnog kapaciteta od 44.500 tona; zatim 10 univerzalnih kombajna; 5 kombajna za povrće; 2 silažna kombajna; 4 kombajna za branje kukuruza; 7 sekača metlica; 6 melioracionih mašina; 23 komada teška traktora.
RJ „Svinjarstvo“ ima 6 objekata na farmi kapaciteta od 4.600 krmača i 4.390 nazimica, što omogućuje proizvodnju do 100.000 tovljenika godišnje.
RJ „ Govedarstvo“ raspolaže sa dve farme kapaciteta 1.950 krava i proizvodnjom mleka do 12.000.000 litara na godišnjem nivou.
RJ „Flora“ ima fabriku za preradu povrća sa pogonom hladne prerade, koji podrazumeva konzerviranje povrća smrzavanjem i sa pogonom tople prerade, koji podrazumeva konzerviranje pasterizacijom, sa ukupnim kapacitetom za oba pogona od 20.000 tona/ godišnje; rashladne komore kapaciteta 3.000 tona i magacinski prostor od 2.700 tona.
Što se RJ „Ribnjak“ tiče, ukupna površina ribnjaka je 666 hektara, 57 ari, 51 m2 od čega je u vlasništvu 160 hektara, 87 ari i 26 m2, sa ukupnim kapacitetom proizvodnje od 600 tona ribe na godišnjem nivou; tu je i Restoran „Ribnjak“ kapaciteta 120 mesta sa terasom, koji je saniran 2012. godine.
Kombinat ima zatim i poslovni prostor u „Master centru“ (Novosadski sajam) površine 94 m2.
Kompletan spisak imovine PIK „Bečej“ je prikazan u izveštaju o proceni vrednosti od 31. maja i u dopuni tog izveštaja od 31. oktobra 2015. godine.
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju domaća i inostrana pravna i fizička lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju po ceni od 250.000 dinara, uplate dinarski ili devizni depozit na račun kombinata, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 7 dana pre održavanja prodaje.
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, do 10. decembra.
Kupac je dužan da uplati preostali iznos (jer je depozit već platio) kupoprodajne cene u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

Čija je državna zemlja?

PIK „Bečej“ je vlasnik svega 2.908 hektara poljoprivrednog zemljišta, a godinama zakupljuje još oko 8.000 poljoprivredne zemlje u državnoj svojini. Za zakup državnog zemljišta je potrebno više od 300.000 evra i još oko pet miliona evra za setvu, a problem eventualnog zakupa državnog zemljišta može da reši samo Vlada Srbije.

Da li će biti socijalnog programa za višak zaposlenih?

Predsednik Sindikata „Ne-zavisnost“ u PIK-u Aleksandar Pešić je za RTV izjavio da je Matijević 20. novembra sa saradnicima obišao kombinat i da je ponudio 35 miliona evra uz obavezu da zaposli 700 radnika. Ta ponuda je, po rečima Pešića, odbijena, jer bi to značilo da bi bez posla ostalo još toliko radnika.
Naime, trenutno je u PIK-u zaposleno oko 1.400 radnika.
Prema raznim izvorima informacija – jer budući vlasnik PIK-a nije u obavezi da zadrži radnike – sa Vladom Srbije dogovoren je socijalni program za one koji budu postali tehnološki višak. Do 24. novembra, međutim, nikakav dokument o tome nije sastavljen.
Što se zaposlenih na određeno vreme tiče, njihovi ugovori neće biti produženi i oni ostaju bez posla.
Prema procenama, kombinatu je potrebno oko 1.000 ili manje radnika za efikasno funkcionisanje. 

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija