Smena u Potisju: Kiralja je zamenio Feješ

  28 decembar 2015
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na sednici Skupštine komunalnog preduzeća Potisje d.o.o, 24. decembra direktor Laslo Kiralj je razrešen dužnosti. Novi direktor Potisja je Zoltan Feješ, koji je donedavno bio zamenik direktora Javnog preduzeća Komunalac.

Član Skupštine Potisja u ime Skupštine opštine Bečej Željko Plavšić nije želeo da govori o tome koliko članova Skupštine je glasalo za smenu Kiralja i za imenovanje Feješa za direktora, uputivši novinara Bečejskog mozaika na nadležne u Potisju.
Prema rečima Željka Plavšića, posao novog direktora je da rešava tzv. operativna pitanja što se odnošenja i odlaganja smeća tiče, zasad na gradsko smetlište „Botra“, čija je sanacija započeta u leto ove godine, a nakon zatvaranja „Botre“ i na regionalnu deponiju, da se kvalitet usluga podigne na viši nivo, da pokuša da naplati dugovanja itd. Nenaplaćena dugovanja od osnivanja Potisja do danas iznose oko 40 miliona dinara, rekao je Plavšić.
Prema nezvaničnim podacima je danas, 28. decembra, u Potisju održano nekoliko sastanaka, jedan i sa predstavnicima manjinskog vlasnika Potisja, Aliska tere iz Seksarda.
Zasad se ne zna da li će biti promenjeni i osnivački akti Potisja, prema kojima, recimo, manjinski vlasnik firme (Aliska tera, 49 odsto) bira direktora, a ne većinski (opština Bečej, 49 odsto), ne zna se ni zbog čega je napravljen ugovor da manjinskom vlasniku pripada 8 odsto godišnjeg neto prihoda, ima nejasnoća i u vezi sa osnivačkim dokumentima i kapitalom Potisja. Početkom 2013. godine formiran je tim opštine da ispita situaciju u Potisju i da pokuša da reši probleme, međutim, do kraja 2015. godine javnost nije saznala šta je uradio taj tim.
Podsetimo da je komunalno preduzeće Potisje d.o.o. formirano 18. aprila 2008. godine, kada su predsednik opštine Bečej Dušan Jovanović i direktor komunalne firme Aliska tera d.o.o. iz Seksarda Ferenc Balaž Telđeši u svečanoj sali opštine Bečej potpisali ugovor na 20 godina o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Potisje i time formirali preduzeće za gazdovanje smećem u opštini Bečej. Potisje je počelo da radi u septembru 2008. godine. Za direktora preduzeća imenovan je Laslo Kiralj, rodom iz Ade, koji je do tada bio zaposlen u Aliska teri u Seksardu. Dana 14. aprila 2008. godine potpisana su tri dokumenta. Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (Potisje) potpisali su direktor Aliske tere Ferenc Balaž Telđeši i predsednik opštine Bečej Dušan Jovanović. O tom dokumentu su imali saznanja odbornici Skupštine opštine Bečej kao osnivači Potisja, čije je opština Bečej većinski vlasnik.
U ugovoru o osnivanju Potisja piše i da se za direktora imenuje Laslo Kiralj iz Ade (inače, direktora biraju članovi Potisja na prvoj sednici Skupštine Potisja, osim prvog direktora, koji je određen Ugovorom o osnivanju). Pravo da predlaže direktora ima manjinski vlasnik Potisja, Aliska tera.
Istog dana, 14. aprila 2008. godine, poslovodni direktor Aliska tere Ferenc Balaž Telđeši i predsednik Skupštine opštine Bečej Dušan Jovanović (u ime Skupštine opštine Bečej) potpisali su i Sindikalni sporazum na 20 godina. Interesantno je da se u pretposlednjem (14.) članu sporazuma navodi: „Stranke se obavezuju da će sadržinu ovog ugovora i svih informacija povezanih sa istim tretirati strogo poverljivo. Obaveza čuvanja tajne će ostati na snazi još 5 godina nakon prestanka ovog ugovora po bilo kom pravnom osnovu“.
Objavljivanjem dela Sindikalnog sporazuma redakcija krši famozni član 14 o čuvanju tajne, međutim, sporazum ne bi smeo da bude tajan prevashodno zbog toga što je Potisje preduzeće u većinskom vlasništvu opštine Bečej, a građani Bečeja imaju pravo da znaju šta se dešava u preduzeću čiji su većinski vlasnici. Redakcija Bečejskog mozaika pretpostavlja da je „tajnost“ potrebna zbog 11. člana Sindikalnog sporazuma u kom se navodi: „Stranke se sporazumeju da će investitor (firma Aliska tera iz Seksarda; prim. a.) sam ili putem društva koje on odredi (privredno društvo koje je delimično ili u potpunosti u njegovom vlasništvu) za potrebe Društva (Potisje; prim. a.) davati tehničke, privredne, finansijske savete i pružati usluge. U odnosu na sadržinu istih, stranke će da zaključe ugovor o menadžmentu na vremenski period od 20 godina. Za pružanje usluge investitoru ili društvu koje on odredi – u slučaju profitabilnog privređivanja Potisje-Bečej d.o.o Bečej – pripada naknada u visini od 8 % godišnjeg neto prihoda Potisje-Bečej d.o.o. Bečej“.
Ugovor o menadžmentu koji je sastavni deo Sindikalnog sporazuma 14. aprila 2008. godine zaključili su direktor Potisja Laslo Kiralj i poslovodni direktor Aliska tere Ferenc Balaž Telđeši. „Tema“ Ugovora o menadžmentu je naknada Aliska teri za tehničke, privredne i finansijske savete i pružanje usluga. Rok važenja ugovora je 20 godina. Usluge obuhvataju sledeće domene, piše u ugovoru: „tehničko savetodavanje i pružanje usluga“, „administrativno i finansijsko savetodavanje i usluge“ i „domen finansija“. U ugovoru stoji i da Aliska tera „kvartalno sastavlja rezimirani izveštaj o svojim obavljenim uslugama koji će poslovodni direktor Potisje-Bečej d.o.o. Bečej uz ocenjivanje verifikovati“.
Od proleća 2008. godine do danas u lokalnom parlamentu i na konferencijama za novinare udruženja i političkih partija više puta su postavljena pitanja o zakonitosti osnivanja, a potom i o radu firme Potisje.
Zbog svih nejasnoća, predsednik opštine i Opštinsko veće su zatražili eksternu reviziju poslovanja Potisja, koju je obavila budžetska inspektorka Desanka Tobdžić. Kontrolu propisa u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja Potisja u periodu od 1.9.2008. do 31.12.2009. godine budžetska inspektorka je sprovela od 29. aprila do 21. juna 2010. godine. Međutim, zapisnik koji je inspektorka podnela Opštinskom veću je bez konkretnih navoda šta je procesno i materijalno pogrešeno, da li su propusti koji su eventualno počinjeni kažnjivi ili ne, koji su rokovi za otklanjanje nedostataka. Interesantno je da prilikom kontrole budžetske inspektorke, Potisje nije imalo sva dokumenta u svom sedištu.

Direktori

Od 2008. godine Potisje je imalo pet direktora.
Prvi direktor Potisja bio je Laslo Kiralj iz Ade, da bi njegovo mesto na jesen 2009. godine zauzeo Mikloš Kevari iz Seksarda (inače penzioner). Krajem 2010. godine, međutim, dolazi do novog obrta: mesto Kevarija zauzima zaposleni u Potisju, Bečejac Čaba Štefaniga na zahtev predsednika opštine Bečej, koji predstavlja većinskog vlasnika (opštinu) u Skupštini Potisja. Potom su, u januaru 2011. godine, umesto privremenog rukovodioca, predstavnici Aliska tere postavili novog, odnosno starog direktora: Lasla Kiralja.
Kralj je 24. decembra 2015. godine smenjen, a njegovo mesto je zauzeo Zoltan Feješ iz Bečeja.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija