Šta će da radi Komunalac ove godine? - Cilj je tržišno poslovanje

  04 mart 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U programu rada Javnog preduzeća Komunalac za 2016. godinu, koji je usvojen na sednici Skupštine opštine 12. februara, navodi se da se preduzeće finansira iz novca iz opštinskog budžeta i iz sopstvenih izvora, te da od ukupno planiranih prihoda firme 42,2 odsto čini novac iz budžeta, a preduzeće planira da konkuriše za sredstva i kod pokrajinskih, republičkih i evropskih fondova. Cilj preduzeća je, navodi se u programu rada, da posluje tržišno, da se ne oslanja samo na prihode obezbeđene komunalnim delatnostima od opšteg interesa, nego da razvija i nudi svoje usluge i trećim licima. Krajnji cilj je da Komunalac posluje s pozitivnim rezultatom.

Prema aktuelnoj sistematizaciji u Komunalcu je predviđeno 66 radnih mesta, međutim, odlukom s kraja 2015. godine je predviđeno da maksimalan broj zaposlenih bude 49.
Direktor Komunalca Norbert Kovač je kao važne segmente programa rada izdvojio pre svega održavanje čistoće i zelenilo. I ove godine će biti aktuelno ulepšavanje grada prolećnim i jesenjim zasadima cveća. „Uskoro će početi i podizanje vetrozaštitnih pojaseva na dve lokacije u opštini, jedna je u Bačkom Petrovom Selu, na bivšem ciglarskom putu, tu će biti podignuto četiri kilometra vetrozaštitnog pojasa, a u Bečeju će, pored Radarske stanice i na atarskom putu biti podignut vetrozaštitni pojas na osam kilometara“, rekao je Kovač.
Komunalac je predao projekat i za javne radove kako bi raščistio šumicu pored fudbalskog stadiona, koja je u veoma lošem stanju. Cilj je da se lokacija očisti kako bi bila spremna za mašinsko košenje i da izgleda kao i drugi parkovi.
„Što se tiče čistoće, ove godine smo već završili jedan veliki posao, uklanjanje divlje deponije u Bačkom Gradištu prema Čurugu. Nakon mesec dana rada to smetlište je u potpunosti sanirano. Planiramo da uklonimo divlju deponiju i prema Mileševu“, objasnio je Kovač.
Iz aspekta turista aktraktivna je lokacija Park prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva. „Tamo planiramo izgradnju pešačke staze od čuvarske kućice do Lovačkog doma Novi Bečej, sa mestima za odmor i klupama. Za to ćemo aplicirati kod Fonda za zaštitu životne sredine Vojvodine za novac. Videćemo koliko novca će biti odobreno za taj projekat, jer smo čuli da Fond ima na raspolaganju manje novca nego ranije. Za ostvarenje projekta potrebno je oko milion dinara. Što se parka prirode tiče, ribočuvarska služba će dobiti još jedno vozilo za teren, a radićemo i poribljavanje, kao i svake godine“.
Jedan od velikih problema u Bečeju su leševi uginulih životinja. U prethodnim godinama bilo je i nekoliko skandala, jer su nepoznati počinioci krali meso sa životinjskih leševa. Za trajno rešenje tog problema i sprečavanja eventualne zaraze potrebno je izgraditi transfer stanicu, gde bi se lagerovali leševi do trenutka odnošenja u kafileriju. Međutim, novca za transfer stanicu nema – potrebno je oko 10 miliona dinara – te Komunalac planira da kupi nekoliko kontejnera i da izgradi prilazni put do lokacije gde se lageruju leševi životinja. I za taj poduhvat je potreban novac, koji bi trebala da obezbedi lokalna samouprava. „To zavisi od opštinskog budžeta. Nadam se da će ove godine biti novca za privremeno rešenje, potreban je novac da kupimo kontejnere i da izgradimo prilaz lokaciji, reč je o oko 2-3 miliona dinara. Mogu da kažem građanima da za sada dobro funkcioniše privremeno odlaganje leševa i njihovo odnošenje od strane kafilerije“, rekao je Kovač.

Održavanje

U 2016. godini u Komunalcu je predviđeno održavanje javnih zelenih površina. Novac bi trebao da se obezbedi iz opštinskog budžeta (69,6 odsto), iz sopstvenih sredstava Komunalca (28,2 odsto) i donacija (2,1 odsto). Komunalac treba da održava i parkove u opštini na ukupno 193.847 m2: Gornji i Donji park, mali park pored DTD-a, park između „Malog lovca“ i hotela, park u Bačkom Gradištu, parkovi u Bačkom Petrovom Selu, mali parkovi kod Pivare i kod Živinoprometa i Goranski park. Za održavanje parkova u 2016. godini potrebno je obezbediti nešto više od 2 miliona dinara bez PDV-a.
Planirani iznos za održavanje javnih zelenih površina je 6,7 miliona dinara bez PDV-a – radi se o održavanju travnjaka u centru i širem centru grada, u naseljenim mestima, košenju trave na raskrsnicama, pored magistralnih i regionalnih puteva.
Za orezivanje drvoreda predviđeno je 2,1 milion dinara bez PDV-a.
U svom rasadniku Komunalac proizvodi sadnice, a ima i ratarsku proizvodnju (pšenica, kukuruz, soja, suncokret) na zemljištu kojim raspolaže, kao i proizvodnju šumskog rasada, koju je započeo 2011. godine, a u toku godine trebao bi da održava pošumljene teritorije na 35 hektara i da podiže vetrozaštitne pojaseve na 12.405 metara dužine za oko 5,5 miliona dinara bez PDV-a.
Komunalac, zatim, u sopstvenoj cvećari prodaje cveće i cvetne aranžmane.
Održavanje javnih zelenih površina, orezivanje drvoreda, uvođenje dodatnih poslova zaštite životne sredine uz angažovanje dodatne radne snage zahteva nabavku i održavanje opreme – mulčar, rajder, cisterna za zalivanje, traktorske prikolice, trimeri itd, piše u programu rada Komunalca za 2016. godinu.
Za čišćenje ulica, trgova i javnih površina Komunalcu će ove godine biti potrebno 7,2 miliona dinara (60 odsto iz opštinskog budžeta, a 40 odsto iz prihoda Komunalca). Cena čišćenjae je 0,456 dinara po kvadratnom metru bez PDV-a. Komunalac bi trebao da čisti ukupno oko 109.000 kvadratnih metara na teritoriji opštine (neke lokacije svakodnevno, neke jednom nedeljno ili mesečno). Predviđeno je, recimo, da će od 1. aprila do 30. septembra šetalište na Tisi biti čišćeno jednom nedeljno, a takozvane stepenice na obali reke svakog drugog dana od 1. juna do 31. avgusta.
Planirani prihodi Komunalca za obavljene usluge ove godine bi trebali biti oko 12 miliona dinara, a procenjeni prihodi od usluga za 2015. godinu su oko 11 miliona dinara.
Od poslova sahranjivanja, uređenja i održavanja groblja Komunalac planira da ostvari 18,8 miliona dinara prihoda. Javno preduzeće u 2016. godini planira da kupi pogrebno kombi vozilo nosivosti dva kovčega, da betonira i popravlja postojeće staze na grobljima (200 m2), da postavi manje kante i kaveze na grobljima, da održava hladnjaču na malom katoličkom groblju, tu su zatim i uređenje česmi i prilaznih staza na grobljima, postavljanje po jedne informacione table na svakom groblju, nabavka zidarskih kolica za tri groblja, kupovina trimera, rasveta na prilazima mrtvačnica, izgradnja zida na velikom katoličkom groblju za polaganje urni itd.

Nove pijačne tezge u Bečeju?

Komunalac će delatnost upravljanja pijacama – šest pijaca na teritoriji opštine, stočna pijaca i vašarište u Bečeju i u Bačkom Petrovom Selu – obavljati iz sopstvenih sredstava, a planirani prihodi iz te delatnosti su 12 miliona dinara.
Od ulaganja se planira pokrivanje stolova na velikoj pijaci, nabavka novih stolova, ograđivanje pijace u Novom selu, asfaltiranje dela platoa velike pijace i parking prostora u Bačkom Petrovom Selu, nabavka štampača i računara, montiranje video nadzora, razglasa i ozvučenja, renoviranje objekta u Bačkom Petrovom Selu u kom bi radili zaposleni u Komunalcu, a ambasadi Nemačke je Komunalac uputio projekat za postavljanje pijačnih tezgi na pijaci u Bečeju – vrednost projekta je 3 miliona dinara, a njegovo ocenjivanje se očekuje na proleće ove godine.
Park prirode
Parkom prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva upravlja Komunalac, i, kako se navodi u programu poslovanja, ovo preduzeće je formiralo čuvarsku službu za zaštitu i praćenje stanja u parku prirode, preduzimaju se mere za zaštitu ribljeg fonda i u cilju sprečavanja krađa, obavlja se održavanje i uređenje obale, eko staze itd. Izvori finansiranja u ovoj oblasti su prihodi ostvareni od ove delatnosti (usluge, prodaja dozvola), oko 34 odsto, budžeti osnivača parka prirode (Bečej, Novi Bečej, Žabalj), oko 60 odsto, budžet pokrajine i republike (donacije i konkursi), oko 4 odsto.
Komunalac ove godine planira nabavku dva brodića za prevoz posetilaca parka, izgradnju trim staze (zajedno sa Turističkom organizacijom Bečeja), postavljanje tabli upozorenja, montiranje solarnog panela na čuvarsku kuću, nabavku korišćenog terenskog vozila, trimera, izgradnju pešačke staze od čuvarske kuće do Lovačkog doma Novi Bečej sa mestima za odmor, sakupljanje smeća, poribljavanje itd. Planirani prihodi Komunalca od upravljanja parkom prirode su oko 10 miliona dinara.

Zoohigijena

Novac za zoohigijenu (hvatanje pasa lutalica i sakupljanje leševa životinja sa javnih prostora i iz domaćinstava), prihvatilište za pse i za zaštitu okoline obezbeđuje se najvećim delom iz opštinskog budžeta.
U vezi sa zoohigijenskom službom u programu rada Komunalca navedeno je da je „za zbrinjavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla potrebno obezbediti adekvatno mesto za privremeno skladištenje životinjskih leševa, odakle će se to predati ovlašćenoj kafileriji. Komunalac će, uz saglasnost i finansijsku pomoć lokalne samouprave, 2016. godine pokušati da obezbedi navedene uslove, kao privremeno rešenje. Konačno rešenje bi bilo izgradnja transfer stanice, ako bude obezbeđen novac za to.
Za rad zoohigijeničarske službe i prihvatilišta za pse potrebno je obezbediti najmanje 4,6 miliona dinara.
U okviru zaštite životne sredine Komunalac treba da uništava ambroziju i za taj posao lokalna samouprava trebala bi da obezbedi 909.000 dinara.

Parkiranje

U okviru Komunalca funkcioniše i parking služba, te bi javno preduzeće trebalo da radi održavanje, opremanje, obeležavanje parking mesta i naplatu naknada za parkiranje. Prihodi od te delatnosti trebali bi da iznose oko 3,5 miliona dinara. U gradu Bečeju ima 380 mesta za parkiranje.

Dobit

Planirani ukupni prihodi Komunalca u 2016. godini su oko 85 miliona dinara bez PDV-a.
Što se rashoda tiče, za troškove materijala je potrebno 6,1 milion dinara, za troškove energije 6,4 miliona, za troškove usluga 3,8 miliona, za troškove bruto zarada 34,4 miliona, za troškove ostalih isplata 17,6 miliona, za materijalne i nematerijalne troškove 6,4 miliona, a za nabavnu vrednost prodate robe 6,5 miliona dinara (ukupno 84,2 miliona dinara). Dobitak Komunalca bi na kraju 2016. godine trebalo da bude oko 887.000 dinara.
Komunalac na sponzorstvo planira da potroši 15.000 dinara, na reprezentaciju 84.000 dinara, a za reklamu i propagandu 111.000 dinara.
Navodi se da je za tročlani Nadzorni odbor u 2016. godini potrebno obezbediti 1,6 miliona dinara (bruto).
Nenaplaćena potraživanja Komunalca krajem 2016. godine trebalo bi da iznose 12,8 miliona, a neizmirene obaveze 4,1 milion dinara.
Broj zaposlenih u Komunalcu krajem 2016. godine trebalo bi da bude 55, a krajem 2015. godine njihov broj je bio 53. Prosečna starost zaposlenih je 45 godina. U sektoru Zelenilo radi 14 osoba (od njih jedna osoba na određeno vreme), u sektoru Čistoća su zaposlene dve osobe, u Pogrebnom 8 ljudi (jedna osoba na određeno vreme), na pijacama 5 (jedna osoba na određeno vreme), u Održavanju 3, u Parku prirode „Stara Tisa“ 7, u Zoohigijeni 2, u Parkingu jedna osoba na određeno vreme, a u stručnoj službi 11 ljudi (dve osobe na određeno vreme).
Za 55 zaposlenih u Komunalcu 2016. godine biće potrebno ukupno 34,4 miliona dinara, mesečno oko 2,8 miliona. Starozaposlenih (u 2016. godini starozaposleni su oni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2015. godine) ima 51, a planirani broj novozaposlenih je 3. Prosek zarada je oko 50.000 dinara. U poslovodstvu firme radi jedan čovek (direktor) i njegova zarada je 120.000 dinara.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija