Okončan konkurs za direktora Narodne biblioteke u Bečeju: Dva kandidata – sadašnja direktorka Izabela Šormaz i Angela Kusli Kovač

  22 novembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na konkurs za direktora Narodne biblioteke u Bečeju do 17. novembra predate su dve prijave, jednu je uputila sadašnja direktorica Izabela Šormaz, a drugu Angela Kusli Kovač.

Prijave na konkurs za direktora biblioteke Upravni odbor te ustanove otvorio je na današnjoj (22. novembra) sednici. Petočlani Upravni odbor – tri člana u ime lokalne samouprave i dva člana iz Narodne biblioteke – je najpre, nakon pregleda dokumentacije, konstatovao da je Šormaz priložila potpunu dokumentaciju, među njima i dokaz o trogodišnjem radu u kulturi i predlog programa rada i razvoj biblioteke u naredne četiri godine.
U slučaju Kusli Kovač je utvrđeno da postoje tražena dokumenta, izuzev potvrde o trogodišnjem radu u kulturi, te je predloženo da se konstatuje da nije dostavljena kompletna dokumentacija.

Šta su kulturne delatnosti?

Među uslovima konkursa od kandidata za direktora biblioteke tražena je i potvrda o tri godine rada u kulturi (ustanove kulture ili samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture).
U Zakonu o kulturi, u članu 8 navodi se da se kulturnom delatnošću smatraju „poslovi naročito u sledećim oblastima: književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura; pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija); filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
digitalno stvaralaštvo i multimediji; ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.); otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem; bibliotečko-informacione delatnosti; naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi; menadžment u kulturi“.

Međutim, nakon više puta pregledane dokumentacije na insistiranje predsednice Upravnog odbora Elvire Kočiš (imenovana u ime lokalne samouprave) nađen je dokument od udruženja građana Mađarska omladinska akcija u kom se navodi da je Kusli Kovač aktivan član od 2010. godine i da je menadžer kulturno-obrazovnih programa koje organizuje to udruženje. Na konstataciju članice Upravnog odbora da rad u oblasti kulture treba da potvrdi reprezentativno udruženje u oblasti kulture koje je upisano u registar reprezentativnih udruženja u kulturi, Kočiš je rekla da to Upravni odbor neće proveravati i predložila je da se glasa o tome da li Upravni odbor prihvata potvrdu o članstvu i radu u udruženju Mađarska omladinska akcija kao dokaz o radu u kulturi.

Udruženje građana Mađarska omladinska akcija

Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da je Udruženje građana Mađarska omladinska akcija iz Bečeja osnovano 2009. godine, kao oblast ostvarivanja ciljeva navedeno je „ostvarivanje građanskih prava i zaštita građanskih interesa i razvoja demokratije u društvu“.
Predsednik udruženja je Igor Kiš.

Tri članice Upravnog odbora, koje je imenovala lokalna samouprava, glasale su da se dokument prihvata kao verodostojna potvrda, a dve predstavnice biblioteke u Upravnom odboru su glasale protiv, te je donet zaključak da su obe prijave na konkurs prihvaćene.
Upravni odbor biblioteke će da pregleda programe rada kandidata, a potom treba da obavi i razgovor sa njima i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostaviće osnivaču, opštini Bečej, obrazloženi predlog liste kandidata koji sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.
Direktora biblioteke imenuje lokalna samouprava, a Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine daje mišljenje u postupku imenovanja direktora.

K.D.F.
Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija