Okončan konkurs za direktora Narodne biblioteke: Da li oba kandidata ispunjavaju uslove konkursa?

  02 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na konkurs za direktora Narodne biblioteke u Bečeju predate su dve prijave, jednu je uputila sadašnja direktorica Izabela Šormaz, a drugu profesorica mađarskog jezika iz Nove Crnje Angela Kusli Kovač.

Prijave na konkurs za direktora biblioteke Upravni odbor te ustanove otvorio je 22. novembra na sednici otvorenoj za javnost.
Petočlani Upravni odbor – u ime lokalne samouprave Elvira Kočiš, Juliana Borbaš Rac i Monika Keler, a od zaposlenih u biblioteci Magdolna Radojević i Eva Virag Rab – je najpre, nakon pregleda dokumentacije, konstatovao da je Šormaz priložila potpunu dokumentaciju, među njima i dokaz o trogodišnjem radu u kulturi i predlog programa rada i razvoja biblioteke u naredne četiri godine.
U slučaju Kusli Kovač je utvrđeno da je predata tražena dokumenta, izuzev potvrde o trogodišnjem radu u kulturi, te je predloženo da se konstatuje da nije dostavljena kompletna dokumentacija.

Potraga za dokumentom

Međutim, nakon više puta pregledane dokumentacije na insistiranje predsednice Upravnog odbora Elvire Kočiš (imenovana u ime lokalne samouprave) nađen je dokument koji je izdalo udruženje građana Mađarska omladinska akcija u kom se navodi da je Kusli Kovač aktivan član od 2010. godine i da je menadžer kulturno-obrazovnih programa koje organizuje to udruženje.
Na konstataciju članice Upravnog odbora Magdolne Radojević da rad u oblasti kulture treba da potvrdi reprezentativno udruženje u oblasti kulture koje je upisano u registar reprezentativnih udruženja u kulturi, Kočiš je rekla da to Upravni odbor neće proveravati (neće proveravati da li je udruženje građana Mađarska omladinska akcija reprezentativno udruženje u oblasti kulture; prim. nov) i predložila je da se glasa o tome da li Upravni odbor prihvata potvrdu o članstvu i radu u udruženju Mađarska omladinska akcija kao dokaz o radu u kulturi.
Inače, registri reprezentativnih udruženja u kulturi su javni i za nekoliko minuta može da se proveri da li je neko udruženje ili pojedinac upisan u registar.
Tri članice Upravnog odbora, koje je imenovala lokalna samouprava, glasale su da se dokument prihvata kao verodostojna potvrda, a dve predstavnice biblioteke u Upravnom odboru su glasale protiv, te je donet zaključak da su obe prijave na konkurs prihvaćene.
Predsednica Upravnog odbora Elvira Kočiš je u jednom trenutku rekla prisutnim novinarima da će isprazniti kancelariju direktora biblioteke, ukoliko ne prestanu sa upadicama.

Mađarska omladinska akcija za „ostvarivanje građanskih prava i zaštitu građanskih interesa“

O udruženju građana Mađarska omladinska akcija, koje je izdalo potvrdu kandidatkinji za direktorku narodne biblioteke Angeli Kusli Kovač o radu u oblasti kulture, na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da je osnovano 2009. godine, a kao oblast ostvarivanja ciljeva navedeno je „ostvarivanje građanskih prava i zaštita građanskih interesa i razvoja demokratije u društvu“.
Predsednik udruženja je Igor Kiš iz Bečeja.

Ko ne ispunjava kriterijume konkursa i nema potpunu dokumentaciju – neće moći da prođe

„Ne želim da utičem na izbor direktora u bečejskoj biblioteci, ali mogu da kažem da ukoliko neko od kandidata nema potpunu dokumentaciju ili na bilo koji način ne ispunjava propisane kriterijume konkursa i zakonske okvire, on neći moći da prođe bez obzira na eventualnu političku štetu sa koalicionim partnerima koja može proizaći zbog toga“, rekao je predsednik Skupštine opštine Bečej Nenad Tomašević, koji je i predsednik kadrovske komisije i predstavnik dela koalicije Srpskog pokreta obnove u opštinskoj vlasti.

Reprezentativno udruženje u kulturi?

Na konkursu je od kandidata za direktora biblioteke tražena i potvrda o tri godine rada u kulturi (ustanove kulture ili samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture).
U Zakonu o kulturi piše da reprezentativna umetnička udruženja u kulturi mogu se utvrditi za područja književno stvaralaštvo; književno prevodilaštvo; muzičko stvaralaštvo; muzička interpretacija; likovna umetnost; primenjena i vizuelna umetnost, dizajn i umetnička fotografija; filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo; pozorišna umetnost – scensko stvaralaštvo i interpretacija; opera, muzičko scensko stvaralaštvo i interpretacija; umetnička igra (klasičan balet, narodna igra i savremena igra); digitalno stvaralaštvo i multimedija; arhitektura; prevođenje stručnih i naučnih tekstova; izvođenje muzičkih, govornih, artističkih i scenskih kulturnih programa, ali i za istraživanje, zaštitu, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleđa, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; filmske i televizijske delatnosti; naučnoistraživačku i edukativnu delatnost u kulturi; bibliotečko-informacionu delatnost; izdavaštvo; menadžment u kulturi; produkciju kulturnih programa i dela i stručnu saradnju u umetničkim delatnostima i delatnostima u oblasti kulturnog nasleđa.
Ukoliko u jednom području kulture (navedeni gore) postoji više registrovanih udruženja, status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije, na predlog Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi, za najviše dva udruženja rešenjem utvrđuje ministar. Registar reprezentativnih udruženja u kulturi vodi Ministarstvo kulture i informisanja, a registar sadrži podatke o reprezentativnim udruženjima.
Udruženje u kulturi koje je, u skladu sa Zakonom o kulturi, steklo status reprezentativnog udruženja u kulturi, u naziv udruženja unosi i oznaku: „reprezentativno udruženje u kulturi“.
Što se tiče pojma samostalni umetnik, zakon kaže da je to osoba koja stvara autorska dela iz oblasti umetničke delatnosti ili izvodi umetnička i autorska dela iz oblasti umetničke delatnosti. Samostalni umetnik jeste fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost (ili delatnost samostalnog stručnjaka, samostalnog izvođača kulturnih programa i samostalnog saradnika u kulturi) u oblasti kulture.
Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, za svaku kulturnu delatnost, vodi odgovarajuće reprezentativno udruženje u kulturi.
Podatke iz evidencije reprezentativno udruženje u kulturi dostavlja u vidu obaveštenja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Čeka se ocena predloga programa rada

Do 28. novembra nije održana sednica Upravnog odbora na kojoj bi trebalo da bude obavljen razgovor sa kandidatkinjama za direktora, niti su ocenjeni predlozi programa rada kandidatkinja.
Upravni odbor biblioteke treba da u roku od 30 dana od dana završetka konkursa (sredina decembra) dostavi osnivaču, opštini Bečej, obrazloženi predlog liste kandidata koji sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.
Direktora biblioteke imenuje lokalna samouprava, a Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine daje mišljenje u postupku imenovanja direktora.

K.D.F.

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija