Konkurs za izbor direktora Narodne biblioteke: Upravni odbor je predložio novog direktora

  16 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Upravni odbor Narodne biblioteke Bečej na sednicama održanim 13. i 14. decembra odlučio je da dostavi osnivaču biblioteke, opštini Bečej, mišljenje o stručnim i organizacionim sposobnostima kandidata koji su se prijavili na konkurs za direktora biblioteke, kao i obrazloženi predlog liste kandidata.

Prema nezvaničnim informacijama novinara Bečejskog mozaika, predlog upravnog odbora je da novi direktor biblioteke bude profesorica mađarskog jezika iz Nove Crnje Angela Kusli Kovač.
Na konkurs za direktora osim Kusli Kovač prijavila se i aktuelna direktorica ustanove, diplomirana bibliotekarka Izabela Šormaz.

Rok da upravni odbor dostavi predlog za imenovanje direktora opštini je 30 dana od dana završetka konkursa – ističe 17. decembra, a direktora biblioteke imenuje lokalna samouprava, u većini slučajeva u skladu sa predlogom upravnog odbora, dok Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine daje mišljenje u postupku imenovanja direktora.

Mada su sednice upravnog odbora po poslovniku biblioteke javne, novinari o zasedanjima 13. i 14. decembra nisu bili obavešteni, za razliku od sednice 22. novembra, kada su otvorene prijave kandidata na konkurs. Tada je upravni odbor – u ime lokalne samouprave Elvira Kočiš, Juliana Borbaš Rac i Monika Keler, a od zaposlenih u biblioteci Magdolna Radojević i Eva Virag Rab – nakon otvaranja dokumentacije, prilikom odlučivanja o tome da li su obe prijave kompletne i da li obe zadovoljavaju uslove iz konkursa, konstatovao da sadašnja direktorka Izabela Šormaz ispunjava sve uslove, a u slučaju druge kandidatkinje Angele Kusli Kovač je nakon glasanja članova Upravnog odbora – 3 za i 2 protiv – donet zaključak da i ona ispunjava uslove konkursa.

Rasprava se vodila u vezi sa tim da li se kandidatkinji Angeli Kusli Kovač može prihvatiti potvrda udruženja građana Mađarska omladinska akcija iz Bečeja kao potvrda izdata od strane reprezentativnog udruženja u kulturi i dokaz o tri godine rada u kulturi, koji je bio jedan od najvažnijih uslova konkursa.

Inače, prema propisima, rad u oblasti kulture treba da potvrdi reprezentativno udruženje koje je upisano u registar reprezentativnih udruženja u kulturi, ali je predsednica upravnog odbora Narodne biblioteke Elvira Kočiš rekla da upravni odbor neće proveravati da li je udruženje građana Mađarska omladinska akcija reprezentativno udruženje u oblasti kulture.

Ministarstvo kulture i informisanja – odgovarajući na dopis aktuelne direktorke biblioteke Izabele Šormaz, koja je u nameri da zaštiti zakonitost rada upravnog odbora, obratila Ministarstvu kulture i informisanja sa zahtevom da Ministarstvo da mišljenje o validnosti dokaza koje treba da priloži kandidat za direktora u postupku konkursa za imenovanje direktora Narodne biblioteke – u mišljenju od 2. decembra navelo je da Mađarska omladinska akcija nema status reprezentativnog udruženja u kulturi.

Iz tog mišljenje proizilazi da je upravni odbor Narodne biblioteke prihvatio prijavu kandidata na konkurs koji ne ispunjava sve uslove konkursa (tri godina rada u kulturi).
Po saznanjima redakcije Bečejskog mozaika predstavnici lokalne vlasti su upoznati s mišljenjem Ministarstva kulture.

K.D.F.

Opširnije o konkursu za direktora čitajte u štampanom izdanju Bečejskog mozaika 16. decembra

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija