Upravni odbor Narodne biblioteke Bečej: Poništen konkurs za izbor direktora Istaknut

  30 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Upravni odbor Narodne biblioteke poništio je 27. decembra konkurs za izbor direktora ove ustanove kulture. Učinio je to uprkos tome što je sredinom decembra dostavio osnivaču biblioteke, Skupštini opštine Bečej, obrazloženu listu kandidata za direktora. Upravni odbor je na zasedanju 27. decembra, nakon poništenja konkursa za direktora, prema izvorima redakcije Bečejskog mozaika, odlučio da za vršioca dužnosti direktora predloži veroučiteljku iz Bečeja Boglarku Taloš.

Odluka upravnog odbora nije bila jednoglasna, četiri člana glasala su za poništenje konkursa i jedan član – Magdolna Radojević, zaposlena u biblioteci – bio je uzdržan, a prilikom glasanja za predlog v.d. direktora Magdolna Radojević je glasala protiv.
O predlogu za imenovanje vršioca dužnosti direktora treba da se izjasni Skupština opštine na sednici 30. decembra, međutim, u sazivu sednice koji je odbornicima upućen 27. decembra, ta tačka nije bila na dnevnom redu, te je, nakon sednice Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine koja je održana 28. decembra, dopunjen dnevni red današnje sednice.
O razlozima poništavanja konkursa predsednik Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Nenad Tomašević je 26. decembra za Bečejski mozaik izjavio: „Konkurs će biti poništen zato što statut biblioteke nije usklađen sa zakonom, a konkurs je raspisan po statutu. Upravni odbor treba da poništi konkurs. U zakonu piše da upravni odbor predlaže direktora, što znači da upravni odbor predlaže i v.d. direktora“.

Pismo direktorice predstavnicima vlasti

Još aktuelna direktorka Narodne biblioteke Izabela Šormaz – 28. decembra se završava njen četvorogodišnji mandat – 27. decembra, nakon što je upravni odbor biblioteke poništio konkurs za direktora i dao predlog za v.d. direktora, uputila je pismo predstavnicima lokalne vlasti, u kom ih obaveštava o poništenju konkursa, s obrazloženjem da statut ustanove nije usklađen sa Zakonom o kulturi, Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti i drugim propisima. Šormaz navodi da je upravni odbor predložio da se za v.d. direktora imenuje Boglarka Taloš, kateheta katoličke veronauke. „Uvidom u spise predmeta br. 625/16 koji su priloženi uz dokumentaciju, utvrđeno je da predloženi kandidat ne ispunjava sve uslove za imenova-
nje v.d. direktora Narodne biblioteke Bečej. Na osnovu člana 37. Zakona o kulturi (’Službeni glasnik RS’, br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.) osnivač može imenovati vršioca dužnosti direktora, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa, u slučaju kada direktoru prestane dužnost pre isteka mandata, odnosno kada javni konkurs za direktora nije uspeo. Vršilac dužnosti direktora mora da ispunjava uslove za izbor kandidata za direktora. Članom 17. stav 6. Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti (’Službeni glasnik RS’ br. 52/11) utvrđeno je da se za direktora biblioteke imenuje lice koje ima visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva u kulturi. Predloženi kandidat u spisima nema priloženu dokumentaciju za ispunjavanje uslova tri godine radnog iskustva u kulturi (ustanove kulture ili samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture) za imenovanje v.d. direktora Narodne biblioteke Bečej“, napisala je Šormaz u pismu predstavnicima vlasti, u koji je novinar Bečejskog mozaika imao uvid.
Šormaz je zatražila i dalja uputstva od predstavnika opštinske vlasti: „Na osnovu telefonske konsultacije sa gosp. Nikolom Šeatović, savetnikom sekretara Ministarstva kulture i informisanja RS, zaduženim za ustanove kulture i reprezentativna udruženja u kulturi, dobili smo informaciju da se prilikom imenovanja v.d. direktora biblioteke treba pozvati na gore navedene zakone i to na sledeći način: ’Na osnovu člana 37. Zakona o kulturi (’Službeni glasnik RS’, br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.) a u vezi sa članom 17. stav 6. Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti (’Službeni glasnik RS’, br. 52/11) SO Bečej imenuje vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke-Bečej’. Ovim putem Vas molimo za dalje uputstvo, jer direktoru Ustanove dana 28.12.2016. ističe mandat“.

Sada predstoji izmena statuta Narodne biblioteke, a to je posao osnivača po predlogu upravnog odbora.
Za sada se ne zna da li će sastav petočlanog upravnog odbora biblioteke ostati isti, ili će biti promenjen.
Prema nezvaničnim informacijama novinara Bečejskog mozaika, raniji predlog upravnog odbora je bio da novi direktor biblioteke bude profesorica mađarskog jezika iz Nove Crnje Angela Kusli Kovač. Na konkurs osim Kusli Kovač prijavila se i aktuelna direktorka biblioteke Izabela Šormaz.
Podsetimo da su prijave kandidata na konkurs za direktora otvorene 22. novembra i tada je upravni odbor – u ime lokalne samouprave Elvira Kočiš, Juliana Borbaš Rac i Monika Keler, a od zaposlenih u biblioteci Magdolna Radojević i Eva Virag Rab – nakon otvaranja dokumentacije konstatovao da sadašnja direktorka Izabela Šormaz ispunjava sve uslove, a u slučaju druge kandidatkinje Angele Kusli Kovač je nakon glasanja članova upravnog odbora – 3 za i 2 protiv – donet zaključak da i ona ispunjava uslove konkursa. Rasprava se vodila u vezi sa tim da li se kandidatkinji Angeli Kusli Kovač može prihvatiti potvrda udruženja građana Mađarska omladinska akcija iz Bečeja kao potvrda izdata od strane reprezentativnog udruženja u kulturi i dokaz o tri godine rada u kulturi, koji je bio jedan od najvažnijih uslova konkursa.
Prema propisima, rad u oblasti kulture treba da potvrdi reprezentativno udruženje koje je upisano u registar reprezentativnih udruženja u kulturi. Ministarstvo kulture i informisanja u mišljenju od 2. decembra navelo je da Mađarska omladinska akcija nema status reprezentativnog udruženja u kulturi.

K.D.F.

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija