Zakon o planiranju i izgrdanji: Sve dozvole za 28 dana

  10 decembar 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su većinom glasova Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgadnji kojim se omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a građevinska dozvola za pet dana. Do sada je taj rok bio 240 dana.

Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne samopurave u potpunosti biti osposobljene za primenu tog sistemskog zakona.
U drugoj polovini godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola, koja postoji u gotovo svim razvijenim zemljama.
Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksi za dobijanje građevinske dozvole, unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu (BDP) sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.

Država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima da ne bi morali da idu po raznim šalterima institucija, preduzeća i ministarstava za razne saglasnosti.
Postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju će se sprovoditi u objedinjenoj proceduri, na jednom mestu, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole.
Takođe, uvodi se pojam finansijer - lice koje pored investitora ima pravo u postupku. Investitor uz zahtev prilaže idejno rešenje budućeg projekta.
Upotrebna dozvola se izdaje u roku od pet dana i dostavlja se investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru.

Izmenama Zakona gradovi će morati da imaju glavnog gradskog urbanistu koji će koordinisati poslove oko gradnje. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta.
Takođe, ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave. Ministarstvo će utvrditi i na koliko rata će moći da se plati.
Utvrđuje se maksimalni iznos doprinosa - osnovica je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a najviša stopa je 15 odsto.
Lokalna samouprava utvrđuje koeficijent prema zonama i nameni objekata tako da raspon ne može biti već od jedan prema šest.

Sva podzakonska akta za sprovođenje novog zakona biće doneta do 15. februara.
Izmene zakona prediviđaju da će svi koji su tokom privatizacije stekli pravo korišćenja na građevinskom zemljištu moći da grade, što do sada nisu mogli.
Zakon ne reguliše pitanje konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljišti i to će biti regulisano posebnim zakonom koji će biti donet iduće godine.

Beograd, 8. decembar 2014. (Tanjug)

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija