musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Raspisan konkurs za direktora Narodne biblioteke Bečej: Uslovi konkursa za moguća osporavanja

Upravni odbor Narodne biblioteke je 24. oktobra raspisao konkurs za imenovanje direktora te ustanove koji je otvoren do 17. novembra.

Kandidati koji se prijave na konkurs treba da prilože svoju biografiju, uz kratki pregled ostvarenih rezultata u radu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje Centra za socijalni rad o poslovnoj sposobnosti, overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, dokaz kojim se potvrđuje da ima najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti kulture, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i predlog programa rada i razvoja Narodne biblioteke  za period od četiri godine.

Posebni uslovi koji će se ceniti prilikom predlaganja kandidata za imenovanje direktora su poznavanje jezika u službenoj upotrebi u opštini Bečej (srpski i mađarski; prim. nov) i kvalitet i održivost ponuđenog predloga programa rada i razvoja biblioteke za period od četiri godine.

U konkursu u odeljku obrazovanje kandidata navodi se kultura i žurnalistika.

S obzirom na to da se u tekstu konkursa ne navodi šta znači „dokaz kojim se potvrđuje radno iskustvo u oblasti kulture“,  sva je prilika da zbog ove nedorečenosti postoji mogućnost da se ponove osporavanja kao i prilikom prethodnog konkursa za izbor direktora biblioteke, kada je Upravni odbor, nakon predloga za direktora (nije ispunjavao uslov o radnom iskustvu u kulturi) poništio sopstveni konkurs, pozivajući se na potrebu promene statuta Narodne biblioteke.

V.d. direktora Narodne biblioteke, veroučiteljki Boglarki Taloš krajem decembra ističe jednogodišnji mandat, naime, ona je imenovana na funkciju vršiteljke dužnosti direktora 30. decembra prošle godine.

B.M.

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top