musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Nije održana licitacija pokretne imovine OŠ „Šamu Mihalj“: Još uvek se ne zna ko i kada će da plati odštetu umesto škole

Pokretna imovina OŠ „Šamu Mihalj“ danas nije ponuđena na prodaju na licitaciji u Zrenjaninu, te deca i nastavnici u obrazovnoj ustanovi nisu ostali bez potrebnih stvari za redovno odvijanje nastave kao što su klupe, table, mikroskopi, grejna tela itd.

Naime, za 30. novembar je bila zakazana licitacija kako bi se naplatila odšteta u radno-pravnom sporu koju je škola pre nekoliko godina izgubila. O otkazivanju licitacije škola je primila zvanični dopis nakon što su mediji pre devet dana objavili vest da će prodaja svih pokretnih stvari obrazovne ustanove verovatno biti otkazana ili odložena. Za sada nije zakazana nova licitacija, tim pre što je pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš 21. novembra posetio školu „Šamu Mihalj“ i uverio predstavnike obrazovne ustanove da će država da plati odštetu, čiji je iznos danas oko 5,1 milion dinara. U isto vreme do medija je stigla i vest da je licitacija pokretnih stvari škole otkazana na zahtev Državnog pravobranilaštva, uz obećanje da će odšteta tužiteljki biti isplaćena u najkraćem mogućem roku, a novac za isplatu dugovanja trebalo bi da obezbedi Ministarstvo prosvete.

Krajem novembra, međutim, niti predstavnici škole, niti lokalne samouprave nemaju nikakvu informaciju o tome ko i kada će da plati odštetu.

Podsetimo da je u vezi sa isplatom odštete u radno-pravnom sporu problem u nadležnostima. Naime, po sada važećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je stupio na snagu 7. oktobra ove godine, novac za isplatu odšteta u slučaju radnih sporova ukoliko je u pitanju isplata zarada i pripadajući porezi, kao što je reč u školi „Šamu Mihalj“, treba da se obezbedi u budžetu Republike Srbije (član 187 stav 2). Na osnovu tog člana zakona republika treba da preuzme obavezu plaćanja potraživanja osnovnih i srednjih škola sa teritorije Vojvodine po osnovu pravosnažnih izvršnih presuda u radno-pravnim sporovima, ali i dalje nema odgovora na pitanje da li postoji mogućnost da se ovaj zakon primeni retroaktivno, jer OŠ „Šamu Mihalj“ zahteva isplatu po osnovu presude koja je postala pravnosnažna pre 7. oktobra 2017.

Škola se još 2016. godine obratila nadležnom ministarstvu za naknadu štete, ali je dobila odgovor da su neusaglašeni propisi što se tiče nadležnosti republike i pokrajine za plaćanje odšteta za škole koje se nalaze na teritoriji AP Vojvodina. Ministarstvo prosvete je u odgovoru školi navelo da Zakonom o uređivanju nadležnosti AP Vojvodina koji se primenjuje od 2010. godine, izostalo definisanje nadležnosti AP Vojvodina Republike Srbije u delu koji se odnosi na plaćanje na osnovu pravnosnažnih izvršnih sudskih presuda i rešenja kojim se u postupku prinudne naplate blokiraju računi osnovnih i srednjih škola, odnosno izostalo je definisanje nadležnosti u pogledu plaćanja na osnovu pravnosnažnih izvršnih presuda i rešenja gde se kao dužnik pojavljuje osnovna ili srednja škola sa teritorije AP Vojvodina. Ministarstvo na osnovu toga nije platilo odštetu po pravosnažnoj presudi u 2016. godini.

K.D.F.

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top