musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Raspisan opštinski konkurs za sportske organizacije: Sedam miliona dinara za fizičko vaspitanje, takmičenja, publikacije

Javni poziv za finansiranje godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bečej u 2017. godini, u vrednosti 7 miliona dinara, opštinska Komisija za sport raspisala je 8. maja. Konkurs će biti otvoren samo 8 dana, do 16. maja.

U konkursu piše da će opština da finansira sledeće oblasti: podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom; organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu; učešće sportskih organizacija sa teritorije opštine Bečej na domaćim i evropskim klupskim takmičenjima; fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.); delatnost u organizaciji u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Bečej koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave; stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista; edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima; periodična testiranja, sakupljanja, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Bečej, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija; unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije opštine Bečej i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista i nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Podnosilac prijave može da podnese samo jedan predlog programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, u opštini Bečej za 2017. godinu, koji se odnosi na jedan ili više navedenih prioriteta u okviru konkursa.

Mogu da konkurišu sva sportska udruženja, sportski savez i organizacije koje doprinose razvoju sporta koje ispunjavaju sledeće kriterijume: da su registrovani u skladu sa zakonom, da su upisani u nacionalnu evidenciju u skladu sa zakonom; da isključivo ili pretežno posluju na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno; imaju sedište na teritoriji opštine Bečej, direktno su odgovorni za pripremu i izvođenje programa, da su prethodno obavljali delatnost najmanje godinu dana, itd.

Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20 odsto sredstava od ukupnog iznosa – 7 miliona dinara – predviđenog za finansiranje programa iz oblasti sporta s tim da se troškovi programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana moraju odnositi, po pravilu, najmanje 15 odsto na aktivnosti povezane sa sportom dece.

Prijave na konkurs dostavljaju se Savezu sportova opštine Bečej, ulica Zelena 11, 21220 Bečej.

Obrazac prijave predloga programa može se preuzeti na sajtu opštine Bečej: www.becej.rs. Sve dodatne informacije se mogu dobiti lično ili na telefon 063/593-133 Saveza sportova opštine Bečej.

B.M.

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top