musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Predlog odluke o drugom rebalansu opštinske kase: Planirani prihodi 1,7 milijardi

Predlog odluke o drugom rebalansu opštinskog budžeta biće pred odbornicima na 20. sednici Skupštine opštine u petak, 30. juna.

U obrazloženju odluke o rebalansu opštinskog budžeta piše da je razlog za rebalans opštinske kase uspostavljanje nove budžetske ravnoteže usled promena na pojedinim aproprijacijama direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i navodi se da su planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2017. godinu, nakon drugog rebalansa, 1,7 milijardi dinara (smanjenje je za 20,3 miliona dinara u odnosu na prvi rebalans), od toga sredstva iz budžeta iznose 1,4 milijarde (povećanje za 51,1 milion dinara u odnosu na prvi rebalans budžeta), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora su 25,9 miliona (povećanje u odnosu na prvi rebalans budžeta za 389.000 dinara), prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti iznose 251,2 miliona dinara (smanjenje za 71,8 miliona u odnosu na prvi rebalans  budžeta).

U predlogu odluke o rebalansu budžeta piše da su potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 349 miliona dinara, za otplatu glavnice za uzete kredite u iznosu od 30 miliona i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 81.000 dinara obezbediće se iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 65 miliona i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 314,1 milion dinara. Fiskalni deficit iznosi 349,1 milion, a deo koji nije pokriven prenetim neutrošenim sredstvima 35 miliona, odnosno 2,61% od planiranih tekućih prihoda.

U obrazloženju rebalansa piše da su izmene u budžetu rađene na osnovu izvršenja budžeta za šest meseci ove godine, Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, Godišnjeg programa Saveta za bezbednost saobraćaja, pisanih zahteva indirektnih korisnika, kao i priliva sredstava iz viših nivoa vlasti na osnovu ugovora.

U programu Urbanizam i prostorno planiranje u odnosu na prvi rebalans povećan je iznos kod programa Rekultivacija zapadnog dela degradiranog napuštenog površinskog kopa Donji rit-Bečej za 118.000 dinara.

U programu Lokalni ekonomski razvoj promene su nastale u delu isplate prenetih obaveza iz 2016. godine za zapošljavanje preko javnih radova u iznosu od 37.000 dinara.

U programu Razvoj poljoprivrede nakon usvajanja Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od strane Ministarstva i Skupštine opštine Bečej, u drugom rebalansu budžeta za 2017. godinu planirana su sredstva iz budžeta u iznosu od 175,1 milion dinara i sredstva iz viših nivoa vlasti u iznosu od 50,1 milion.

U programu Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura uvećan je iznos za 6,5 miliona dinara iz sredstava budžeta kod projekta Izvođenje radova na nanošenju asfaltnog sloja u delu ulice Zmaj Jovina u Bečeju.

U programu Predškolsko vaspitanje povećana su sredstva u iznosu od 3,3 miliona dinara iz viših nivoa vlasti.

U programu Osnovno obrazovanje povećana su sredstva za 1,7 miliona prema zahtevima osnovnih škola. Kod OŠ „Zdravko Gložanski“ povećane su pozicije zgrade i građevinski objekti za projektno planiranje i pozicija materijal za domaćinstvo u ukupnom iznosu od 1.097.000 dinara.

Nakon rebalansa za „Tanderbal“ 4,6 miliona dinara

Jedno od većih povećanja iznosa za pojedinačne namene je u oblasti razvoja turizma, naime, kako piše u obrazloženju drugog rebalansa opštinskog budžeta, u programu Razvoj turizma, u odnosu na prvi rebalans, povećana su sredstva kod Turističke organizacije za „Tanderbal – festival na vodi Bečej 2017. godine“ za ukupno 4,6 miliona dinara – iz budžeta 3,2 miliona, a iz viših izvora vlasti 1,3 miliona.
Po najavama, „Tanderbal“ će biti održan od 4. do 6. avgusta na obali Tise, a biće organizovana sportska takmičenja, nadmetanja u kuvanju, plovidba Tisom itd. Za sada su najavljeni i koncerti „Riblje čorbe“, Ivane Peters i „Lóci játszik“.

U programu Socijalna i dečja zaštita uvećan je iznos za 710.000 dinara kod Gerontološkog centra.

U programu Primarna zdravstvena zaštita smanjen je iznos kod projekta rekonstrukcije Dečijeg dispanzera za 5,9 miliona dinara nakon završene javne nabavke.

U programu Razvoj kulture došlo je do povećanja sredstava kod Gradskog pozorišta sa ciljem održavanja kulturnih manifestacija u toku leta.

U programu Razvoj sporta i omladine uvećan je iznos za 3,9 miliona dinara kod sportskog centra, primljena su sredstva za rasvetu iz viših nivoa vlasti.  

U programu Opšte usluge lokalne samouprave ukupna vrednost je povećana za 2,4 miliona dinara, najvećim delom za neutrošena i preneta sredstva po Programu Saveta za bezbednost saobraćaja i sredstva za administrativne usluge.  

U programu Politički sistem lokalne samouprave sredstva u iznosu od 500.000 smanjena su i preneta u program Opšte usluge lokalne samouprave na administrativne usluge.

K.D.F.

Rate this item
(0 votes)
back to top