Plan javnog zdravlja opštine Bečej: Javna rasprava do 17. decembra

  05 decembar 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U postupku pripreme Plana javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine za usvajanje, opština Bečej od 27. novembra do 17. decembra organizuje javnu raspravu o nacrtu Plana javnog zdravlja opštine Bečej sa predstavnicima državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, stručne javnosti, građana i  građanki, udruženja civilnih organizacija kao i sa drugim zainteresovanim učesnicima.

Učesnici javne rasprave se pozivaju da svoje  sugestije, predloge, inicijative i komentare dostave opštini do 17. decembra, a potom će radna grupa za izradu Plana javnog zdravlja analizirati sve primedbe, predloge i sugestije i sačiniće izveštaj o javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.
Plan javnog zdravlja će zatim biti upućen Savetu za zdravlje opštine i Opštinskom veću, te Skupštini opštine na usvajanje.

Nacrt Plana javnog zdravlja opštine Bečej od 2019. do 2026. godine zainteresovani mogu pročitati na http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-JAVNOG-ZDRAVLJA-OPSTINE-BECEJ-.21.11.2018..pdf.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija