Rasprave na sednici SO Bečej: Kredit, plan protiv korupcije i metle funkcionerima

  28 jun 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opština Bečej će ove godine da uzme kredit do iznosa od 158,2 miliona dinara, odlučila je većina odbornika na sednici Skupštine opštine u sredu. Ovo bi trebalo da bude još jedan dugoročni kredit opštine, za čije uzimanje je dobijena saglasnost Ministarstva finansija.

Kredit bi se koristilo za opremanje geotermalne bušotine BČHT 3/09 u iznosu 23,5 miliona dinara, za malu marinu na obali Tise obezbedilo bi se 15,3 miliona dinara (IPA projekat, troškovi će kasnije biti refundirani), za „postavljanje tucaničkog zastora“ u neasfaltiranim ulicama V. Nazora, J. Tomića, S. Panića, B. Braničića i u Bolmanskoj u Bačkom Petrovom Selu i ulici Četkara u Bečeju potrošilo bi se 40,1 milion dinara, a za nanošenje novog asfaltnog sloja u ulicama S. Đurkića, P. Šandora, S. Čalenića i 1. maja u Bečeju planirana je potrošnja 32,1 milion dinara.

Za rekonstrukciju ulice Zoltana Čuke do Glavne predviđeno je 37,8 miliona dinara, za izgradnju rasvete na Petrovoselskom putu 5 miliona dinara, a za nabavku dva automobila kako bi bila zamenjena „zastavina“ vozila koja vozi opštinska inspekcija, planira se iz kredita potrošiti 4,4 miliona dinara.
Novac iz kredita bi se trošio u 2019, 2020. i 2021. godini.

O opravdanosti uzimanja još jednog opštinskog kredita raspravljali su opozicioni odbornik iz GG „Samo lokalno“ Milan Bokun i predsednik opštine Dragan Tošić. Bokun je kritikovao više stavki za određene namene iz kredita, izrazio nadu da će nakon ulaganja novca u geotermalnu bušotinu Bečej valjda imati i neke koristi od toga, a istakao je i da bi trebalo da se štedi, a ne da se ulaganja finansiraju iz opštinskih kredita. Predsednik opštine odbacio je kritike Bokuna, rekavši da je kredit planiran još u decembru prošle godine, te da je opština sposobna da vraća kredite, koje u novije vreme uzima po izuzetno niskim kamatnim stopama, a pomenuo je kamatnu stopu manju od 2 odsto.

Većina odbornika Skupštine opštine usvojila je i završni račun opštinskog budžeta za 2018. godinu, čiji je sastavni deo i izveštaj o izvršenju budžeta – bez ijedne reči rasprave.
U konsolidovanom završnog računu opštinskog budžeta za 2018. godinu piše da su ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 1.252.886.000 dinara,ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci su 1.286.552.000 dinara, a budžetski deficit je 33.666.000 dinara. Budžetski deficit nakon korigovanja iznosi 32.751.000 dinara i „pokriva se na teret viška prihoda i primanja iz ranijih godina“.

Usvojen je i Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije opštine Bečej od 2019. do 2023. godine.

Za antikorupcijski plan su glasali odbornici vlasti i opozicije, te je usvojen jednoglasno, sa 27 glasova, uprkos tome što je odbornik Bokun izneo niz primedaba u vezi sa sadržajem plana i izrazio je nadu da on, uprkos nedostacima, neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.
Podsetimo da na osnovu toga što je rečeno u septembru prošle godine na konferenciji za novinare predsednika opštine Dragana Tošića i predsednik BUM-a Aleksandra Đekića, Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije opštine Bečej trebalo je da bude usvojen na sednici Skupštine opštine Bečej još u januaru ove godine.

Inače, naziv projekta u okviru kog je napravljen antikorupcijski plan je „Zajedno ka održivim lokalnim antikorupcijskim politikama“ Bečejskog udruženja mladih (BUM) koji sa 1,5 miliona dinara finansira Agencija za borbu protiv korupcije.
Rok za donošenje lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije isteklo je sredinom prošle godine.

Nakon usvajanja antikorupcijskog plana potrebno je da se formira radno telo koje bi trebalo da prati efekte tog strateškog dokumenta.
Kako je na sednici lokalnog parlamenta u sredu saopšteno prezentacijom plana 14. juna je okončana javna rasprava o nacrtu tog dokumenta, te da nije primljena nijedna primedba ili sugestija na sadržaj tog dokumenta.

U vezi sa antikorupcijskim planom pre početka sednice bečejskog parlamenta predstavnici Bečejskog udruženja mladih upriličili su i performans deleći mašnicama ukrašene metle odbornicima i lokalnim funkcionerima. Neki su primili „dar“ u cilju čišćenja korupcije, neki ne. Recimo, predsednik Skupštine opštine Nenad Tomašević jeste i u toku sednice držao je metlu iza stola predsedavajućeg, dok je predsednik opštine Dragan Tošić, oruđe za čišćenje korupcije nije preuzeo pre početka sednice, rekavši da će ga kasnije poneti u svoju kancelariju.

Na sednici lokalnog parlamenta dopunjena je i odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine, tako što je predviđeno postojanje mobilnog tima za intervenciju i borbu protiv nasilja, a tim bi postupao u situacijama kada je neodložna intervencija van radnog vremena Centra.
Odbornik Bokun je izneo primedbu u vezi sa finansiranjem usluga novouspostavljenog mobilnog tima, a direktorka Centra za socijalni rad Ivona Božović je istakla da je prošle godine bilo 200 žrtava nasilja, da se taj broj u svakoj novoj godini udvostručava, te je neophodno formiranje mobilnog tima koji može da deluje u toku 24 časa u interesu građana opštine kojima je pomoć potrebna.

Doneto je rešenje o izmeni naziva Lovačke ulice u Bečeju – od sada ulica Dimitrije – Mita Milovanov. Inicijativu za promenu naziva nadležnoj opštinskoj komisiji podneo je DTD „Srednja Bačka“: Milovanov je rođen 1912. godine u Bečeju i bio je direktor Direkcije za izgradnju kanala DTD, nosilac je državnih odlikovanja, a sedište DTD-a se danas upravo nalazi u Lovačkoj ulici.

Većina odbornika usvojila je prve izmene i dopune programa poslovanja Komunalca za 2019. godinu, prve izmene posebnog programa korišćenja sredstava iz opštinskog budžeta Komunalca. O novcu koji opština obezbeđuje za Komunalac govorio je odbornik Bokun, pre svega imao je primedbe na iznos i na to koja firma odnosi animalni otpad sa teritorije opštine (o tome je Bečejski mozaik u ranijim brojevima već pisao).

Usvojen je izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2018. godinu, plan rada Centra za socijalni rad za 2019. godinu, izveštaj o poslovanju sportskog centra „Đorđe Predin Badža“ za 2018. godinu, izveštaj o radu Gradskog muzeja za 2018. godinu, izveštaj o poslovanju „Potisja“ u 2018. godini.
Odbornici su dali saglasnost i o raspodeli dobiti „Potisja“ iz 2018. godini – dobit u iznosu od 4,6 miliona dinara biće raspoređen za pokriće gubitka iz ranijih godina, a on iznosi 22,1 milion dinara, a nakon pokrića dela, ostaje još gubitak u iznosu od 17,5 miliona dinara.

Doneto je niz rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej i o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine (nakon objavljenih oglasa).

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija