Skupština opštine: Usvojeni planovi rada Vodokanala, Toplane i Komunalca

  15 januar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Godišnji programi poslovanja i posebni programi za korišćenje novca iz budžeta opštine za 2021. godinu javnih preduzeća Toplana, Vodokanal i Komunalac usvojeni su na 7. sednici Skupštine opštine Bečej 13. januara bez reči rasprave i obrazloženja.

Posebnim programom Vodokanala za korišćenje novca iz budžeta opštine predviđeno je da tom javnom preduzeću bude obezbeđeno 28,4 miliona dinara za treću fazu projekta zamene vodovodnih delova u šahtovima vodovodne mreže u Bečeju, od tog iznosa bi iz opštinskog budžeta bilo obezbeđeno 22,4 miliona dinara, a ostatak sa viših nivoa finansiranja, a reč je o planiranom iznosu koji se iz 2020. prenosi u 2021. godinu.

U posebnom programu Vodokanal navodi da je za tekuće održavanje atmosferske kanalizacije, fontana, zalivnog sistema i javnih bunara potrebno ukupno 2,9 miliona dinara.

Posebnim programom Komunalca predviđeno je 69,4 miliona dinara za to preduzeće: taj iznos je raspodeljen za održavanje zelenih površina (20 miliona), za čišćenje ulica (8,1 milion), za zoohigijenu (1,8 miliona), za uličnu rasvetu (10,8 miliona), za zimsku službu (3,7 miliona), za letnje održavanje puteva i bankina (12 miliona) itd.

Posebnim programom Toplane predviđeno je obezbeđivanje 15,3 miliona dinara za otklanjanje havarija na distributivnoj mreži (6 miliona), za remont postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije(1,8 miliona), za overavanje i servis merača toplotne energije (396.000 dinara), za rekonstrukciju primarnog vrelovoda P.V.6 DN 150 (3,4 miliona), za nabavku sredstava za investiciono održavanje (432.000 dinara) i za izradu projektne dokumentacije (3,1 milion).

Direktor Vodokanala Zoran Grbić je izjavio da to javno preduzeće 2021. godine, između ostalog, planira da obezbedi dva nova bunara i da revitalizuje još četiri. Planirano je i, ukoliko se sa viših nivoa vlasti obezbedi novac za te namene, rekonstrukcija celokupnog vodovodnog sistema i izgradnja kanalizacije. Podsetimo da u Bečeju nedostaje još četrdesetak kilometara kanalizacione mreže.

Direktor Toplane Dejan Vuković je rekao da javno preduzeće planira da rekonstruiše toplovodnu mrežu do naselja 7 sekretara SKOJ-a (od Zoltana Čuke, gde je 2020. godine, u sklopu rekonstrukcije ulice urađen i vrelovod).

Što se velikog projekta, korišćenja geotermalne vode u sistemu daljinskog grejanja tiče, planirana je izgradnja neophodnog postrojenja, ukoliko se iz državnih izvora obezbedi novac, a reč je o oko 4 miliona evra.

Za sada je projekat izgradnje postrojenja Toplane na biomasu na čekanju, naime, opština i Toplana nisu u mogućnosti da obezbede kredit od Nemačke razvojne banke, te se za taj projekat traži drugi izvor finansiranja.

Pozitivna mišljenja za obavljanje više funkcija na sednici bečejskog parlamenta dobili su Laslo Feher i Ljiljana Andrić. Tako će Laslo Feher imati mogućnost da istovremeno bude odbornik i da ostane na funkciji predsednika Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine – Novi Sad, a Ljiljana Andrić, koja je nedavno postala zamenica pravobranioca opštine Bečej, i dalje će biti predsednica Nadzornog odbora JP Komunalac.

Na sednici Skupštine opštine 13. januara, mada su stvoreni neophodni preduslovi za funkcionisanje građanske stolice (učešće građana u raspravama na sednicama Skupštine opštine), mogućnosti tog mehanizma nisu korišćene.

K.D.F. (Opširnije 22. januara u štampanom izdanju Bečejskog mozaika)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija