Opština Bečej: Za odštete zbog ujeda pasa lutalica predviđeno pet miliona dinara

  05 april 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja ili šteta koje prouzrokuju napuštene životinje usvojenim na sednici Skupštine opštine Bečej trebalo bi da se utiče na smanjenje ogromnih suma koje lokalna samouprava godišnje troši za plaćanje odšteta zbog ujeda pasa, na transparentnost trošenja novca iz opštinskog budžeta koji je namenjen za odštetne zahteve, ali i (pokušaja) uvođenja reda u ovu oblast.

Za odštete zbog ujeda pasa lutalica je u opštinskom budžetu za 2021. godinu predviđeno pet miliona dinara, više od 40.000 evra.

Pravilnikom je predviđeno da se pisana prijava o ujedu pasa lutalica podnese najkasnije u roku od 72 sati Javnom preduzeću Komunalac, koje o tome izdaje potvrdu, vodi evidenciju o prijavama i Opštinskoj upravi dostavlja mesečni izveštaj o tim događajima – na taj način postojao bi svojevrsni registar o osobama koje je ujeo pas.

Komunalac bi trebalo i da nađe i zbrine napuštenog psa koji je ujeo nekoga. Kako bi građanin koga je ujeo pas imao pravo na odštetu, treba da obavesti policiju o napadu, da uz odštetni zahtev opštini dostavi i policijsku službenu belešku i da priloži medicinsku dokumentaciju.

Po pravilniku, u izveštaju lekara treba da se konstatuje da se radi o ujedu životinje, potrebno je da se navodi informacija o intenzitetu ujeda, objašnjenje na osnovu čega se konstatuje da se radi o napadu životinje, kao i fotografija povrede.

Zahtev za naknadu štete podnosi se opštinskom pravobranilaštvu. Za utvrđivanje osnova i visine naknade štete formira se komisija koja u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za naknadu štete mora da razmotri zahtev i da podnese predlog opštinskom pravobranilaštvu, a pravobranilaštvo u roku od 10 dana obaveštava oštećenog o sadržini i iznosu predloga za naknadu štete.

Oštećeni takođe ima na raspolaganju 10 dana da se izjasni, a ako je prihvatio predlog iznosa naknade, pravobranilaštvo u roku od 15 dana od dana pristanka sačinjava vansudsko poravnanje.

Odbornik SPS-a u lokalnom parlamentu Vojislav Blažin predložio je da se pravilnik dopuni kako bi dokumentacija za naknadu štete osim izveštaja lekara Doma zdravlja sadržala i izveštaj Zavoda za javno zdravlje, izveštaj nadležne veterinarske službe o pregledu životinje na besnilo, ali njegovi predlozi nisu usvojeni.

Predsednik opštine Bečej Dragan Tošić rekao je da se pravilnikom uređuje način postupka u vezi sa naknadom štete zbog pasa lutalica, te da će taj akt biti promenjen ukoliko za to bude potrebe.

Prema Tošićevim rečima, priprema se opštinska odluka u vezi sa držanjem kućnih ljubimaca na teritoriji opštine.

U vezi sa ovom temom je na sednici Skupštine opštine prvi put korišćen mehanizam građanske stolice. O toj temi je govorila Gordana Adamov, aktivistkinja Bečejskog udruženja mladih, organizacije koja je inicijator uvođenja građanske stolice.

Adamov je rekla da pravilnikom nije definisano kako će građanima biti dostupne informacije kojima se postiže transparentnost postupaka za naknadu štete, te da se tim dokumentom rešavaju posledice, a ne problemi u vezi sa napuštenim životinjama.

Istakla je da je u prethodne tri godine na ime naknada zbog ujeda pasa lutalica iz budžeta plaćeno više od 20 miliona dinara, a ne izdvaja se dovoljno novca, recimo, za sterilizaciju napuštenih životinja.

Prema raspoloživim podacima, opština Bečej je u prethodne tri godine platila 21,2 miliona dinara za odštete zbog ujeda pasa lutalica.

Po procenama (na osnovu broja predmeta) u opštini Bečej psi lutalice godišnje ujedu više od 100 osoba.

U prethodnim godinama opština je za naknade štete na godišnjem nivou takođe plaćala velike iznose (događa se da prvobitno planirani iznosi u budžetu nisu bili dovoljni za sve naknade štete): 2014. godine isplaćeno je ukupno 5,7 miliona, a 2015. godine 6,3 miliona dinara…

R.M. (Nastavak teksta u Bečejskom mozaiku koji je na kioscima od 2. aprila)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija