Na obali Tise: Građani ne mogu da koriste vez za čamce, postavlja se plutajući objekat

  23 april 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U Kamp naselju, u blizini spusta za čamce na obali Tise pojedini građani nisu u mogućnosti da puste svoja plovila u reku uprkos tome što imaju važeće dozvole za korišćenje veza za čamce, jer se na mestu za njihov čamac izvode radovi.

U Kamp naselju, nekoliko metara od spusta za čamce, danas u prepodnevnim satima bili su u toku radovi tik uz reku Tisu, a blizu te lokacije nalazile su se građevinske mašine.

Radnici na terenu na pitanje novinara o tome šta i ko gradi na toj lokaciji, rekli su da ne znaju šta rade i za koga rade…

U međuvremenu se ispostavilo da radove na obali reke Tise izvodi „Extreme sport team“ d.o.o. iz Bečeja kako bi se postavilo plutajući objekat – koji bi trebalo da se sastoji od pristaništa za vezivanje čamaca, bitve za vezivanje na obali, pristupnog mosta i potrebnih instalacija.

Dozvola za vez važi do jula, a onemogućen mi je pristup

Zoran Milinković više godina ima vez za čamac na Tisi i raspolaže važećim privremenim rešenjem kojim je odobreno postavljanje čamca na vezu broj 15 koje je izdalo Odeljenje za urbanizam Opštinske uprave, međutim, svoje pravo ne može da ostvari.

U dokumentaciji, u koju je novinar Bečejskog mozaika imao uvid, piše da privremeno rešenje važi do jula 2021. godine.

„Ne mogu da koristim vez zato što se tamo izvode neki radovi, a ja imam plaćeno do 7. meseca 2021. godine, a do tada imam pravo da ga koristim. Otišao sam juče na Tisu i video sam da ne mogu da spustim čamac. To nije moglo da se izda do tada, da tamo neko radi, ispred mog mesta, na mom mestu, a da meni bude onemogućen pristup. Nešto se tamo kopa, betonira se, pravi se neki prilaz, čisto sumnjam da to opština radi zbog mene zato što sam ja platio 350 dinara za taj vez. Verovatno neko to radi zbog sebe, ali ne znam ko, niti znam šta se radi. Ja sam bio u opštini, oni su rekli da treba da pišem ponovo molbu. Ne znam zašto bih pisao molbu na molbu, kada imam rešenje koje važi do 7. meseca, a pri tome sam to platio. Mislim da niko ne može sada da dobije to mesto, ako je već jednom plaćeno, bar do tog sedmog meseca. Ne znam zašto bi mi to bilo uskraćeno. I ako jeste neki problem i ako se tu nešto dešava, treba da budem obavešten, pozvan da se konsultujemo, da vidimo šta dalje, a ne ovako, da ja donesem čamac da pustim u vodu a ne mogu zato što neko tamo izvodi radove“.

Tivadar Gortva, vlasnik kuće u Kamp naselju ima isti problem kao i Milinković.

„Oko 25 godina vežem svoj čamac na isto mesto, a sada ne mogu, jer tamo neko nešto gradi. Imam privremenu dozvolu za vez, karika 17 je u pitanju, a upravo tamo počinje gradnja. Kako čujem, neki skuteri će biti tamo parkirani. Pitam se šta će biti sa decom koja treniraju kajak?“, rekao je

Gortva i dodao da se obratio inspekciji za plovne puteve u Senti, odakle je upućen na građevinsku inspekciju u Senti, te da su mu i oni rekli da nisu nadležni.

„Ne znam šta će da bude. Želim da mogu da koristim vez za šta imam dozvolu i šta sam platio. Zaista ne znam šta da radim, ja sam samo mali čovek koji se pita šta će se dogoditi.“

Odeljenje za urbanizam: Biće odobreno korišćenje karike za vez na drugoj lokaciji

O tome da li će vlasniku čamca biti omogućeno da koristi mesto (karika 15) za koje ima privremenu dozvolu, u pisanom odgovoru načelnice Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Daniele Doroslovački navodi se da „nemamo nikakvu zvaničnu primedbu ili zahtev vlasnika čamca na karici br. 15 po kojoj bismo mogli postupati. Kako vlasnik čamca na karici broj 15 ima privremeno Rešenje o mestu postavljanja, a do dana današnjeg nije dopunjena dokumentacija, ovaj organ će novim Rešenjem odobriti korišćenje karike za privez na drugoj lokaciji odnosno za kariku više (karika br 16)“.

Radove na obali reke Tise izvodi firma „Extreme sport team“ iz Bečeja

Načelnica Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Daniela Doroslovački saopštila je da „radove koji se izvode na obali reke Tise izvodi firma Extreme sport team d.o.o. iz Bečeja i izvodi ih u skladu sa Rešenjem o mestu postavljanja br. IV 02 325-9/2021 od dana 19.03.2021, Vodnim uslovima br IV 02  325-39/2021 od dana 08.04.2021. god, Rešenjem o vodnoj saglasnosti broj  IV 02 325-40/2021 od dana 15.04.2021. god i Rešenjem o vodnoj dozvoli broj IV 02 325-41/2021 od dana 22.04.2021god koje je izradilo Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor“.

Rešenje o vodnoj dozvoli Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, imovinsko-pravne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor izdalo je 22. aprila kojim se odobrava firmi „Extreme sport team“ iz Bečeja korišćenje vodenog prostora i postavljanje plutajućeg objekta na lokaciji uz desnu obalu Tise na teritoriji naselja Bečej na stacionaži 73+898 km (katastarska parcela 26058).

Navodi se da je stranka dužna da zaključi ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na toj lokaciji – koji se koristi za potrebe postavljanja privezišta za čamce – sa JVP „Vode Vojvodine“.

Plutajući objekat – koji bi trebalo da se sastoji od pristaništa za vezivanje čamaca, bitve za vezivanje na obali, pristupnog mosta i potrebnih instalacija koji će se delom locirati na vodnom zemljištu – može imati samo status privremenog objekta. Pristupni most mora biti izveden na pontonima, nije dozvoljena izgradnja pristupnog mosta koji bi bio fiksan, to jest na stubovima pobodenim u zemlju.

U vodnoj dozvoli piše da je „stranka dužna da obalu i vodeni prostor uredi, održava i obeležava, ne oštećuje obaloutvrdu, hidrograđevinske i javne infrastrukturne objekte, ne zagađuje okolinu, kao i da obezbedi uslove za bezbedno i nesmetano korišćenje obale i vodenog prostora svim korisnicima pod jednakim uslovima“, a u „slučaju da to interesi vodoprivrede zahtevaju, JVP Vode Vojvodine Novi Sad može zahtevati delimično ili potpuno uklanjanje, bez prava investitora za naknadu bilo kakvih šteta i troškova“.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija