Nacrt akcionog plana za decu: Neophodan budžet i praćenje realizacije ciljeva

  13 maj 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nacrt Lokalnog plana akcije za decu od 2021. do 2014. godine juče je predstavljen javnosti i to je bila poslednja stanica javne rasprave koja je trajala 15 dana – uz nezainteresovanost bečejske javnosti.

Predstavnice radne grupe za izradu nacrta plana, koordinatorka, članica Opštinskog veća za obrazovanje i socijalnu zaštitu Dalila Dujaković i asistentkinja koordinatorke, predsednica Društva prijatelja dece opštine Bečej Izabela Šormaz konstatovale su da, iako je od 2007. godine, otkad opština Bečej usvaja strateške dokumente za decu, postignuto mnogo u oblasti unapređenja položaja dece, još uvek postoje brojne prepreke.

Rečeno je da je neophodna bolja međusektorska saradnja, izrada baze podataka o deci pomoću koje bi se bolje pratilo ostvarenje strateških ciljeva plana.

Poteškoću predstavlja i nepostojanje sektora i službi za sveobuhvatno bavljenje zaštitom prava deteta i unapređivanjem položaja dece.

U tom cilju će biti formiran Savet za prava deteta u opštini koji će se baviti i uspostavljanjem i ažuriranjem baze podataka u cilju praćenja ostvarivanja lokalnog plana za decu, ali i predlaganjem prioriteta LPA za decu u programskom budžetu opštine.

Obaveza Saveta će biti i podnošenje izveštaja o realizaciji predviđenih aktivnosti po oblastima na godišnjem nivou.

Naime, u prethodnom periodu javnosti nisu bili dostupni izveštaji o ostvarenju planova, niti je predviđen budžet za realizaciju ciljeva.

To bi sada trebalo da bude promenjeno, uz manje ili veće poteškoće.

Novost u ovom dokumentu je prioritet 9, implementacija plana, a tu je predviđeno planiranje prioriteta LPA za decu u programskom budžetu opštine.

Tokom javne rasprave primljen je samo jedan predlog za izmenu nacrta akcionog plana od lokalnog nevladinog udruženja. Predlog je da se akt dopuni okvirnom procenom troškova za svaki cilj, odnosno aktivnost za svaku kalendarsku godinu i da se iskažu izvori finansiranja po kalendarskim godinama.

Nakon razmatranja sugestije, kazala je Dujaković, „složili smo se da bi bilo proizvoljno u ovom trenutku određivati iznose po godinama i načine finansiranja, te smo zajednički došli do zaključka da je prihvatljivije da novoosnovani Savet za prava deteta izrađuje na godišnjem nivou svojevrsne akcione planove za svaku kalendarsku godinu u kojoj se sprovodi LPA, u kojima će se detaljnije obraditi koji specifični ciljevi i aktivnosti će biti prioritet u realizaciji u toj kalendarskoj godini, te iskazati finansijske potrebe za realizaciju tih aktivnosti i izvore finansiranja“.

Na javnoj prezentaciji strateškog dokumenta obećano je da će postojati instrument javne kontrole i praćenje primene akcionog plana. U tom cilju treba da bude formirano petočlano radno telo za praćenje ostvarenja plana.

Pomoćnica koordinatorke radne grupe Izabela Šormaz složila se s kritikama da se dosad grešilo u tome što nisu rađeni izveštaji o realizaciji prethodnih planova za decu (osim u prvih nekoliko godina postojanja ovih dokumenata), jer se na osnovu toga može steći utisak da su akcioni planovi skup lepih želja.

Kao jedan od velikih problema istaknuta je nezavidna situacija dece sa smetnjama u razvoju u opštini Bečej, koja nemaju mogućnost na rehabilitaciju u svojoj opštini, niti se zna njihov broj, a za izradu baze podataka o njima potrebno je učiniti neveliki napor: ukrstiti podatke pre svega Doma zdravlja, a zatim i Centra za socijalni rad i obrazovnih ustanova.

Prioriteti lokalnog akcionog plana su smanjenje siromaštva dece, kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, bolje zdravlje za decu, unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštita prava dece bez roditeljskog staranja, zaštita dece od diskriminacije, zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja, zaštita dece u riziku i sukobu sa zakonom i prevencija maloletničkog kriminala, unapređenje informisanosti i kulturnog života dece i implementacija akcionog plana.

Na javnom predstavljanju strateškog dokumenta za decu Bečeja osim pojedinih izrađivača nacrta plana – ne i iz Doma zdravlja, a zdravstvo je jedan od najvažnijih sektora – i novinara nije prisustvovao niko drugi.

K.D.F. (Opširnije u Bečejskom mozaiku koji je od 14. maja na kioscima)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija