Uklanjanje divlje deponije u Mileševu: Posao za „Imperial buildings“ i „Potisje“

  26 avgust 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Posao uklanjanja divlje deponije u Mileševu u postupku javne nabavke 24. avgusta dodeljen je grupi ponuđača koju čine „Imperial buildings“ iz Novog Sada i „Potisje“ iz Bečeja za 44.980.890 dinara (53.977.068 dinara sa PDV-om), objavljeno je na Portalu javnih nabavki u odluci o dodeli ugovora.

Za uklanjanje divlje deponije prijavila su se još dva ponuđača koja bi taj posao uradila za manje novca.

Grupa ponuđača „CD HIS“ iz Niša i „Mlamarmo“ ponudila je cenu 34.867.173 dinara bez PDV-a, a „Džimi commerce“ iz Prigrevice 29.715.890 dinara bez PDV-a, ali je naručilac od svih ponuđača zatražio dokaze kojima se dokazuje ispunjenost uslova za kvalitativan izbor privrednog subjekta, te je u posedu tih informacija doneta odluka.

Protiv odluke o dodeli ugovora ponuđači mogu da podnesu zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki.

U dokumentaciji javne nabavke navodi se da je zapremnina divlje deponije u Mileševu 23.212,50 m3, ali za mašinski utovar materijala sa deponije u kamione kipere navedena je druga količina, 29.015,63 m3. Naime, za utovar, transport i deponovanje je količina veća, jer se računa koeficijent rastresitosti materijala, 25 odsto.

U predmeru radova je predviđeno da se na gradsku deponiju „Botra“ u Bečeju deponuje 29.015,63 tone smeća (prilikom utovara i prevoza govori se o istoj cifri, ali u kubnim metrima) sa divlje deponije u Mileševu.

Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana.

R.M.
(Opširnije u Bečejskom mozaiku 27. avgusta)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija