Nastava na romskom jeziku: Ne zna se ko plaća nastavnika

  18 oktobar 2013
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Iako je najavljeno da će se od školske 2013/2014. godine u 22 opštine u Vojvodini, među kojima je i Bečej, uvesti romski jezik sa elementima nacionalne kulture i tradicije kao izborni predmet u osnovnim školama, još uvek nema nastave na romskom jeziku.

Podsetimo, u maju mesecu u Bečeju organizovan je seminar za jednu od obuka budućih nastavnika romskog jezika, na kom je učestvovao 21 polaznik iz 13 opština, kojima je Matica romska trebala da dodeli diplome za zvanje nastavnika romskog jezika. Seminar za buduće nastavnike finansijski je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u saradnji sa opštinom Bečej, a nosilac projekta bilo je udruženje KPDR „Romano suno“ iz Deronja. Tada je rečeno da je Sekretarijat u saradnji sa Savetom za integraciju Roma i Kancelarijom za inkluziju Roma u toku prošle godine sproveo anketiranje roditelja dece romske nacionalnosti o spremnosti roditelja da svoju decu upute da slušaju nastavni predmet romski jezik i na osnovu dobijenih rezultata podržao je ovaj program, kojim treba da bude obuhvaćeno oko 2.000 đaka u 22 opštine.
U bečejskoj opštini nastava je trebala da se realizuje u OŠ „Svetozar Marković“ iz Bačkog Gradišta i OŠ „Šamu Mihalj“ iz Bačkog Petrovog Sela, međutim, prema informacijama iz ovih škola, nastava na romskom jeziku još nije započeta zbog problema u vezi sa finansiranjem nastavnika.
„Naša škola je dobila pravo da ima romskog asistenta, međutim, Ministarstvo prosvete i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, odnosno Školska uprava Novi Sad se nisu usaglasili oko finansiranja romskog asistenta. Te institucije treba da reše nesuglasice, a kad se po tom pitanju usaglasi Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo prosvete, počećemo sa nastavom na romskom jeziku“, rekla je Gordana Stojšić, pedagogica u OŠ „Svetozar Marković“ u Bačkom Gradištu. Ona je objasnila da se u toj školi 20 dece prijavilo za izborni predmet na romskom jeziku.
Sličnu informaciju smo dobili i od direktora OŠ „Šamu Mihalj“ iz Bačkog Petrovog Sela Ferenca Beretke, koji je rekao da postoje tehnički problemi u vezi sa organizovanjem procesa nastave: „Nastava iz ovog predmeta još nije počela, ali treba da počne tokom školske godine. Izvršeno je anketiranje učenika. U našoj školi od ukupnog broja dece ima preko 10 posto dece romske nacionalnosti, to jest 60 učenika koji redovno pohađaju nastavu, a 30 njih se izjasnilo da želi da sluša nastavu romskog jezika. Još je u fazi organizacija procesa i određivanje osobe koja će da izvodi nastavu. U školi imamo romsku asistentkinju koja je zaposlena kao pedagoški asistent sa punim fondom časova, koja je tokom prošle godine radila baš na pitanjima integracije romske dece, a pored toga prošla je kroz obuku za nastavnika romskog jezika, te bi ona trebala da izvodi nastavu na romskom jeziku. Međutim, postoji dilema da li treba da je rasteretimo nekih obaveza kao romskog asistenta kako bi mogla da održi četiri časa nedeljno iz ovog predmeta, ili da se neko drugi angažuje za taj posao, jer ima 30 kandidata različitog uzrasta i bile bi dve grupe učenika koje treba da imaju po dva časa nedeljno“, objasnio je Beretka, a na pitanje da li postoji problem u vezi sa finansiranjem nastavnika romskog jezika, odgovorio je: „Ne znamo da li će nastavnika da finansira Ministarstvo, naime, Ministarstvo finansija plaća zaposlene, Pokrajinski sekretarijat ne. To je pitanje koje treba rešiti na relaciji pokrajina i Školska uprava, a realizacija ove nastave će početi čim se nedoumice u vezi sa finansiranjem reše“.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija