Danas zaseda lokalni parlament: Budžet „težak“ 1,4 milijarde dinara

  28 decembar 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Za danas, 28. decembar, kada je Mozaik već na kioscima, održaće se sedma po redu sednica Skupštine opštine na kojoj je najvažnija tačka dnevnog reda budžet opštine za 2013. godinu. Po planu, prihodi opštinske kase naredne godine će iznositi 1.421.253.000 dinara. Od republike (transferna sredstva) sledeće godine očekuje se 183.783.445 dinara (opšti transfer u iznosu od 158.360.271 dinara i transfer solidarnosti u iznosu od 25.423.174 dinara).

U odluci o budžetu opštine navodi se da masa plata koje se finansiraju iz budžeta opštine planirana je tako što je avgustovska plata uvećana za 5 odsto i pomnožena je sa 12 meseci. Prema propisima, maksimalan broj zaposlenih u lokalnoj administraciji je 175 radnika na neodređeno i 18 radnika na određeno vreme. Za viškove zaposlenih predviđene su otpremnine. U lokalnoj administraciji trenutno je zaposleno 206 osoba – 188 na neodređeno i 18 na određeno vreme. Lokalnu administraciju čine organi i organizacije lokalne vlasti sa ukupno 132 zaposlena, 11 izabranih lica, 121 postavljeno i zaposleno lice; ustanove koje se finansiraju iz budžeta (osim predškolske ustanove) sa 37 zaposlenih; privredna društva i ostali oblici organizovanja čiji je jedini osnivač opština i mesne zajednice sa 48 zaposlenih.
U predškolskim ustanovama radi 137 osoba.
Za zarade zaposlenih u lokalnoj administraciji u budžetu za 2013. godinu predviđena je suma od 272.216.704 dinara.
Lokalna vlast, u skladu sa uputstvima nadležnih organa, ne planira isplate nagrada, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2013. godini.
U odluci o budžetu opštine planirana je tekuća rezerva u iznosu od 20 miliona dinara. Tekuća rezerva se koristi za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije u budžetu, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Stalna budžetska rezerva je planirana u iznosu od 5 miliona dinara i služiće za finansiranje rashoda na ime učešća u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti.
U budžetu su, osim „uobičajenih“ izdataka kao što su plate, subvencije javnim preduzećima itd., navedeni i planirani kapitalni izdaci za 2013, 2014. i 2015. godinu. Za sledeću godinu predviđeni su kapitalni izdaci u iznosu od 258,4 miliona dinara.
Recimo, za rekonstrukciju krova zgrade škole „Sever Đurkić“ predviđeno je nešto više od 15 miliona dinara, za rekonstrukciju sanitarnih čvorova 4,8 miliona, za dogradnju novog objekta škole u Bačkom Gradištu planirano je 30 miliona dinara, 3 miliona iz opštinskog budžeta i 27 miliona iz pokrajine. Za sanaciju fasade zgrade škole u Bačkom Petrovom Selu potrebno je 7,9 miliona dinara, 800.000 dinara obezbeđuje opština, a ostalo pokrajina.
Za kupovinu knjiga u biblioteci opština bi trebala da obezbedi oko tri miliona dinara. U OSC-u „Mladost“ je za 4,5 miliona dinara iz budžeta planirana rekonstrukcija krovne konstrukcije objekta i hidroizolacija, sanitarni čvor itd.
Za završetak izgradnje sportske hale u školi „Petefi Šandor“ predviđeno je 16 miliona dinara, a novac treba da obezbedi republika, koja treba da obezbedi i 3,5 miliona dinara za sportsku halu u školi u Bačkom Petrovom Selu.
Za javna preduzeća i mesne zajednice takođe su predviđeni posebni iznosi za kapitalne investicije.
Među interesantnijim kapitalnim ulaganjima je, recimo, izgradnja restorana s turističkim-informativnim punktom na platou turbinskog postrojenja stare brodske prevodnice: za taj projekat će iz opštinskog budžeta 2013. godine biti obezbeđeno 2,2 miliona dinara, 2014. godine oko 2 miliona, a 2015. godine 5,8 miliona dinara.
Osim budžeta na dnevnom redu sednice lokalnog parlamenta je još 26 tačaka. Predviđeno je donošenje odluka o lokalnim komunalnim taksama, o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, o stipendiranju studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine, o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja. Tu je zatim usvajanje plana rada dečjeg vrtića za 2012/2013. godinu, imenovanje direktora Narodne biblioteke, imenovanja pojedinih članova u upravnim odborima Vodokanala, Komunalca, Gradskog muzeja, u školskim odborima. Predviđeno je i razrešenje zamenika sekretara Skupštine opštine.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija