Javni radovi u opštini: Odobrena dva projekta

  02 septembar 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Jedna od mera politike zapošljavanja u opštini je organizovanje javnih radova u saradnji sa Lokalnim savetom za zapošljavanje, Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) i organizacijama ili udruženjima.

U toku 2011. godine za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih putem javnih radova konkurisano je sa četiri projekta od kojih su odobrena dva.
Jedan projekat se odnosi na zapošljavanje četiri osobe sa evidencije NSZ u radionici Svetog Roka, u odeljenju udruženja „Vera i svetlo“ iz Mola koje odnedavno postoji u Bečeju, na projektu „Dnevni centar za osobe sa hendikepom“, na period od pet meseci za unapređenje u pružanju usluga korisnicima centra. Projekat javnih radova je počeo 16. maja i još je u toku.
Projektom za javne radove konkurisalo je i Javno preduzeće Vodokanal za zapošljavanje osam osoba sa evidencije NSZ, na period od tri meseca, od 15. maja do 15. avgusta. Troškove je snosila Nacionalna služba za zapošljavanje, a odobrena sredstva u iznosu od 794.555 dinara su pokrila rad osam radnika koji su bili angažovani na održavanju izgrađene atmosferske kanalizacije i otvorenih upojnih jarkova u ulicama gde je do sada bilo najviše problema kada su visoke podzemne vode ili obilne padavine. Javni radovi su završeni, a o rezultatima i njihovom efektu Svetlana Karabaš, tehnička direktorka Vodokanala je rekla: „Javni radovi su sprovedeni u ulicama 11. novembra, Republikanskoj, na Iđoškom i na Topolskom putu, gde je najviše problema kada je visok nivo podzemnih voda ili su obilne padavine. Rezultati radova su zadovoljavajući, uklonjene su ćuprije koje su bile nepropusne ili su imale propuste na neodgovarajućoj visini. Vodokanal je dodatno organizovao produvavanje i probijanje začepljenih zacevljenih propusta, zatim prokopavanje zapuštenog kanala između ulice Uroša Predića i otvorene kanalske mreže i nadamo se da će ova zima pokazati da su izvedeni radovi doprineli tome da se problem plavljenja i visokih atmosferskih voda u ovim ulicama i naseljima smanji. Međutim, problem je to što ljudi ne održavaju jarkove ispred svojih kuća. Nadamo se da će u odluci o javnoj atmosferskoj kanalizaciji, koja je u postupku usaglašavanja i usvajanja u Skupštini opštine, i ovo pitanje biti regulisano, u smislu da se zna kome je povereno održavanje atmosferske kanalizacije, a i da će postojati pravni osnov za kažnjavanje onih sugrađana koji svoje upijajuće jarkove zatrpavaju, tamo odlažu šut ili neko drugo smeće“.
Pored ovih javnih radova, za održavanje atmosferske kanalizacione mreže i lokalnih saobraćajnica konkurisala je i Mesna zajednica Bačko Petrovo Selo. U radovima je učestvovalo desetak osoba.
Od 1. jula počela je i realizacija projekta za zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju u okviru programa javnih radova koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u partnerstvu sa bečejskom kancelarijom nevladine organizacije LiderNet iz Novog Sada, Društvom MNRO iz Bečeja i Opštim udruženjem preduzetnika Bečej. Predviđeno je da se zaposle četiri osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju i dve osobe sa invaliditetom na period od šest meseci. Za ostvarenje programa je od NSZ odobreno 1.216.400 dinara, a predviđena je izrada socijalne karte osoba sa posebnim potrebama u opštini.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija