Intervju sa Milanom Mišićem, glavnim menadžerom PIK-a „Bečej“: Gigant u stečaju, a plan reorganizacije nije gotov

  13 maj 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Đorđije Nicović, dojučerašnji vlasnik PIK-a „Bečej“, čini se da nije poslušao sopstveni savet, kako „treba se samo domaćinski odnositi prema onome što se stvara i prema onome čime se upravlja“, jer je gotovo četiri godine nakon privatizacije, u martu ove godine, Poreska uprava inicirala pokretanje stečajnog postupka nad PIK-om „Bečej“.

Naime, dugovi kombinata Nicovića u martu ove godine bili su veći od 60 miliona evra, računi firme su u blokadi od juna meseca 2009. godine, a obaveze u prinudnoj naplati u martu bile su 19 miliona evra.
Stečaj je, u stvari, radni stečaj, rekao je pre mesec i po dana Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji je bio na čelu državne radne grupe formirane u septembru prošle godine, koja je predložila način stabilizacije kombinata. Prema rečima pokrajinskog sekretara, država će učiniti sve da kombinat nakon višegodišnje krize u roku od 4 do 6 meseci konsoliduje i stabilizuje poslovanje, a da se za 2-3 godine u potpunosti oporavi. Osnov programa reorganizacije PIK-a je regulisanje dužničko-poverilačkih odnosa, odnosno konverzija potraživanja države i velikih poverilaca u većinsko vlasništvo države, obezbeđivanje obrtnog kapitala, prekid poslovnih odnosa sa povezanim pravnim licima koja zbog blokade računa nemaju finansijski kapacitet za saradnju sa PIK-om, itd, objasnio je Vasin.
Do sada postavljen je stečajni upravnik Pavel Severinji i glavni menadžer kombinata Milan Mišić.
Milan Mišić je u intervjuu za Bečejski mozaik odgovorio, između ostalog, i na pitanje kako to da se on našao na mestu menadžera PIK-a.
- Rešenjem Privrednog suda br. 1, stav 814/2011 od 4. aprila 2011. godine, ovlašćen je privremeni stečajni upravnik Pavel Severinji da preuzme sva ovlašćenja organa stečajnog dužnika, kako zastupnika, tako i Upravnog odbora i Skupštine. Privremeni stečajni upravnik imenovao me je za glavnog menadžera, ovlašćenog za organizovanje poslovanja stečajnog dužnika PIK „Bečej“ A.D. Bečej.

Da li to znači da je stečajni upravnik preneo svoja ovlašćenja na vas?

- Otvaranjem stečaja nad stečajnim dužnikom PIK „Bečej“ A.D. Bečej, rešenjem br. 1, stav 814/2011 od 12. aprila 2011. godine, stečajni upravnik Pavel Severinji preuzeo je sva ovlašćenja iz člana 27 Zakona o stečaju. Prema ovim odredbama Zakona o stečaju, stečajni upravnik je ovlašćen da u vršenju svojih poslova može angažovati stručna domaća ili strana pravna lica ili fizička lica.

Šta je njegov, a šta je vaš posao?

- Na osnovu ovakvih zakonskih odredaba stečajni upravnik je zaključio sa mnom ugovor i doneo rešenje o ovlašćenjima glavnog menadžera. Glavni menadžer po svojoj funkciji organizuje rad svih radnih i organizacionih jedinica, sektora i službi davanjem radnih naloga i kontroliše rad istih. Stečajni upravnik, stoga, nije preneo svoja ovlašćenja koja su shodno Zakonu o stečaju u isključivoj nadležnosti stečajnog upravnika, već je preneo glavnom menadžeru poslove u oblasti vođenja poslovanja stečajnog dužnika, pošto je kod ovog stečajnog dužnika nakon otvaranja stečaja nastavljeno redovno poslovanje.

Vi ste ranije, dok je firma bila u vlasništvu Đorđija Nicovića, bili direktor PIK-a „Bečej“, a pre toga ste radili u jednoj drugoj firmi Nicovića. Pod kakvim okolnostima i zbog čega ste otišli s mesta direktora PIK-a?

- Ja sam obavljao poslove generalnog direktora PIK „Bečej“ A.D. Bečej, a iz ličnih razloga podneo sam ostavku na obavljanje te funkcije dana 27. septembra 2010. godine, zbog razlike u konceptu poslovanja PIK-a „Bečej“. Odnosi sa gospodinom Đorđijem Nicovićem su bili odnos poslodavca i menadžera.

Sada ste ponovo u kombinatu, ovog puta u ime države. Kako je došlo do toga da radite u interesu države u ovoj firmi?

- Glavni menadžer angažovan je od strane stečajnog upravnika shodno Zakonu o stečaju, a na predlog pokrajinske administracije, lokalne samouprave i sindikata PIK-a „Bečej“, jer je uvidom u poslovanje za vreme dok je obavljao dužnost generalnog direktora taj rad ocenjen kao dobar. Stečajni upravnik je na osnovu potrebe za obavljanjem poslova glavnog menadžera angažovao lice za koje je smatrao da ima sposobnosti i znanja za vršenje ovih poslova. Ovo je ugovorni odnos po ovlašćenju stečajnog upravnika.

Da li Đorđije Nicović ima ikakvu „vlast“ danas u PIK-u?

- PIK „Bečej“ A.D. Bečej je u stečaju, tako da niko osim stečajnog upravnika nema upravljačka prava.

Da li je obavljena prolećna setva u PIK-u, šta je posejano i na koliko hektara?

- Prolećna setva se privodi kraju u agrorokovima i sem problema koje svi imaju u opštini Bečej zbog zabarenosti dela površina, biće završena do polovine maja. Postoje određeni problemi zbog same strukture setve koju nismo mogli da menjamo u aprilu mesecu, jer je po tom planu zasejano više od 1.200 hektara šećerne repe, a manje od 900 hektara merkantilnog kukuruza kao da imamo šećeranu, a ne stočarsku proizvodnju.

Kako je finansirana setva i koliko je koštala ili će koštati, jer još nije obavljena u celini?

- Kompletnu cenu setve moći ćemo analizirati tek kad ona bude u potpunosti završena, ali je evidentno da će, kao i kod drugih poljoprivrednih proizvođača, poskupljenje repromaterijala podići cenu setve u odnosu na prethodne godine. Sredstva za setvu su obezbeđena iz resursa PIK-a „Bečej“, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i organizatora semenske proizvodnje, a uz razumevanje Veterinarskog zavoda Subotica koji nam je, dajući grejs period za plaćanje stočne hrane, oslobodio sredstva iz tekućeg poslovanja, koja smo usmerili ka setvi.

Nedostaju odgovori

Prema rečima Milana Mišića, u toku je izrada plana reorganizacije PIK-a. Zbog toga još nema odgovora na pitanja o tome da li je Vlada Srbije donela odluku o konverziji duga PIK-a u vlasništvo države, niti se zna u kom procentu će država da bude vlasnik kombinata.
Nisu dobijeni odgovori, mada to nije Mišićeva ingerencija, ni na pitanja o tome kakvi su unutrašnji dužničko-poverilački odnosi i finansijsko stanje PIK-a i koliko vredi danas firma. Odgovore na ta pitanja trebala bi da javnosti saopšti državna komisija.
Nažalost, mada je to zatraženo od njega, Mišić nije naveo imena zaposlenih koji su dobili otkaz (tzv. top menadžment), a ni zarade Živana Gavrilovića i Ljubomira Mandića, jer su, rekao je, zarade zaposlenih u prethodnom periodu poslovna tajna.
Ipak, ako će država (njeni građani koji plaćaju porez) da pomogne PIK-u, građani imaju pravo da znaju koliko su zarađivali oni koji su u toj firmi nešto radili ili raduckali.

Da li je zaposlenima u PIK-u isplaćena zarada od kada država upravlja ovom firmom? Za koji mesec je isplaćena poslednja zarada? Odakle je obezbeđen novac?

- Zaposlenima je 11. aprila isplaćena druga polovina zarade za januar mesec, a 21. aprila je isplaćena kompletna bruto plata za mart iz sredstava stečajnog dužnika, što znači da će samo februarska plata radnika ući u stečajnu masu. Plate će nadalje redovno biti isplaćivane jednom mesečno u bruto iznosu u zakonskom roku, za početak na osnovu obračuna minimalne cene rada po satu.

Ranije je najavljeno da će u toku marta meseca državna komisija raspolagati izveštajima o unutrašnjim dužničko-poverilačkim odnosima i finansijskom stanju PIK-a, o proceni vrednosti firme, ali i planom sanacije stanja u kombinatu. Potom se očekivalo da Vlada Srbije donese odluku o konverziji duga PIK-a u vlasništvo države. Objasnite ukratko suštinu izveštaja o unutrašnjim dužničko-poverilačkim odnosima, o tome kakvo je sada finansijsko stanje PIK-a - koliki su dugovi firme i kome ona duguje, ali i šta je predviđeno planom sanacije stanja u kombinatu. Da li se plan sanacije već realizuje?

- Državna komisija od otvaranja postupka stečaja nema više nikakve ingerencije. U okviru stečajnog postupka, prema nalogu stečajnog upravnika i stečajnog sudije, vrše se poslovi utvrđivanja ukupnih dužničko-poverilačkih odnosa, procena vrednosti kapitala, finansijsko stanje i drugi poslovi utvrđivanja stanja po poslovnim knjigama. Plan reorganizacije nije sačinjen i u toku je njegova izrada. Kako je navedeno, u PIK „Bečej“ A.D. Bečej otvoren je stečaj, a očekuje se da će planom reorganizacije biti rešena pitanja od značaja za nastavljanje delatnosti i oporavak ovog stečajnog dužnika.

Propast

U rezimeu izveštaja o poslovno-finansijskoj poziciji PIK-a „Bečej“ koji je za državnu komisiju u novembru mesecu napravila firma CES Mecon, navodi se, između ostalog, da je finansijska stabilnost PIK-a značajno urušena - sredinom 2010. godine obaveze su dva puta nadmašile vrednost kapitala, da je u postupku obezbeđenja poverilaca imobilisan najveći deo imovine preduzeća – celokupno zemljište i veliki deo objekata, da je PIK veoma zaduženo preduzeće – sredinom 2010. godine ukupne obaveze dostigle su 69 miliona evra itd.

Da li je istina da u PIK-u više ne radi direktor Živan Gavrilović, niti je Ljubomir Mandić predstavnik Upravnog odbora?

-Napred je rečeno da su otvaranjem stečaja suspendovani svi organi stečajnog dužnika. Živan Gavrilović više nije zaposlen u PIK „Bečej“ A.D. Bečej.

U kakvom radnom ili ugovornom odnosu su oni bili i koliko su zarađivali mesečno?

- Zarade zaposlenih u prethodnom periodu su poslovna tajna.

Da li su članovi dosadašnjeg menadžmenta PIK-a sklonjeni kao što je ranije bilo obećano? Ko su ti ljudi, da li su otpušteni?

- Stečajni upravnik je otkazao ugovore o radu onim zaposlenima za koje je ocenio da njihov rad nije potreban u toku stečaja, pa je otkaz dobila i većina rukovodilaca pojedinih službi, popularno zvanih top menadžment.

Da li su istinite gradske priče o tome da se zapošljavaju novi ljudi u PIK-u?

- Stečajni upravnik ocenjuje potrebu za angažovanjem lica radi obavljanja određenih poslova, ako je to nužno za obavljanje određenog posla.

Da li je zaposleno neko od trenutka kada ste stupili na dužnost?

- Dva zaposlena, oba su u prethodnom periodu radila u PIK-u.

Ko je kome „pomogao“?

PIK „Bečej“ je privatizovan 2007. godine. Novi vlasnik tada je postao konzorcijum čiji su članovi bili Irva Investicije d.o.o. iz Beograda u vlasništvu Đorđija Nicovića i investicioni fond Forum absolute return sa Devičanskih ostrva koji je postao većinski vlasnik kapitala PIK-a (97,23 odsto).
Nakon okončanja procesa privatizacije PIK je počeo da posluje u okvirima poslovnog sistema Irva Investicije.
PIK „Bečej“ je od tada dao dugoročni zajam preduzeću Irva Investicije koji je u junu 2010. godine iznosio 8,8 miliona evra.
Nema informacija o tome da li će Nicović (njegova firma) da vrati te pare PIK-u.

Koliki je bio broj zaposlenih kada ste stupili na posao i koliki je njihov broj danas?

- Dana 12.4.2011. godine u PIK-u je bilo 1.511 zaposlenih na neodređeno i 107 na određeno vreme. Na dan 9.5.2011. godine na neodređeno vreme je zaposleno 1.498 osoba i 47 na određeno vreme, što znači 73 manje, i velika većina od njih je iz grupe radnika koji su zaposleni nakon oktobra meseca 2010. godine kada se već uveliko znalo da u PIK-u „Bečej“ postoji višak zaposlenih.

Da li je pravni zastupnik PIK-a advokat Gorica Markov i da li je ona istovremeno i zastupnik sindikata PIK-a? Ko je nju angažovao da zastupa PIK?

- Advokat Gorica Markov angažovana je od strane stečajnog upravnika za punomoćnika stečajnog upravnika i otkazala je punomoć sindikatu za zastupanje, zbog nemogućnosti zastupanja i angažovanja od strane stečajnog upravnika.

K.D.F.

 

 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija