Obnovljen sertifikat Sistema upravljanja kvalitetom: Bečejskoj administraciji građani dali odličnu ocenu

  08 april 2011
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opštini Bečej je u ponedeljak dodeljen obnovljeni sertifikat Sistema upravljanja kvalitetom rada Opštinske uprave (SRPS ISO 9001:2008), koji je na konferenciji za novinare Zoranu Kovaču, načelniku Opštinske uprave Bečej, uručila Ranka Đurić, direktorica akreditovane sertifikacione kuće Pancert iz Novog Sada.

Bečej je druga opština u Srbiji koja je 2005. godine započela proces uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom, koji precizno definiše prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih u Opštinskoj upravi i na taj način doprinosi efikasnijem i odgovornijem radu lokalne administracije. Dokumenta sistema kvaliteta su uvedena i počela da se primenjuju u decembru 2007. godine, a sertifikat je dobijen u martu 2008. godine s rokom važenja tri godine. Novinarima je rečeno da je tokom tri godine sistem kvaliteta preispitivan i unapređivan, izvršeno je sedam internih provera i tri nadzorne provere akreditovane sertifikacione kuće, urađeno je usklađivanje dokumenata sistema menadžmenta kvaliteta sa izmenama zakona, kao i sa promenama samog standarda SRPS ISO 9001:2008.
„Sertifikaciono telo je izvršilo provere funkcionisanja, unapređenja i održavanja sistema menadžmenta kvalitetom prvo prema standardu 9001 iz 2001. godine, a zatim tokom druge nadzorne provere sa revizijom standarda iz 2008. godine i dobilo je pozitivne rezultate od proveravačkog tima. Nakon isteka sertifikata, ove godine je po našoj proceduri usledio postupak obnavljanja sertifikata, tzv. resertifikaciona provera pri kojoj je ustanovljeno da sistem i dalje funkcioniše, da se održava i da je usklađen sa zahtevom ovog referentnog standarda. To je za Opštinsku upravu značilo da su propisali dokumenta, odgovornosti, ovlašćenja i veze između tih procesa i definisali tokove informacija, što je doprinelo kvalitetu njihove usluge i povećanju zadovoljstva korisnika usluga, što je i osnovni cilj postojanja Opštinske uprave“, rekla je Ranka Đurić.
Budislav Medurić, zamenik predsednika opštine i koordinator Saveta za kvalitet Opštinske uprave Bečej, rekao je da pored toga što resertifikacijom sistema kvaliteta opština ponovo ima sertifikat za naredne tri godine, važno i da sistem kvaliteta u Opštinskoj upravi funkcioniše i da od toga treba da imaju koristi i građani i lokalna samouprava: „Ova opština i ova lokalna vlast je pokrenula niz aktivnosti kojima pokušava da podigne svoj kapacitet i poveća efikasnost, napomenuću uslužni centar, kol centar, elektronsku opštinsku vladu, ugovor koji smo sklopili sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj o sertifikaciji, sve je to dokaz da smo opština koja je dobra za investitore, a ovim sertifikatom dokazujemo da radimo na dva fronta. Jedan je razvoj komunalne strukture i stvaranje ambijenta unutar opštine za razvoj, a drugi je povećanje kapaciteta lokalne samouprave, gde je ovaj sertifikat od vrlo velike važnosti“, rekao je Medurić.
Ljubomir Glavonić, predstavnik rukovodstva za kvalitet, rekao je da je u nekoliko navrata rađeno merenje stepena zadovoljstva građana pruženim uslugama, a prema dobijenim rezultatima u prvoj godini ocena korisnika je bila 4,71 od mogućih pet, a po poslednjoj proveri iz februara ove godine je bila 4,73.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija