Odštampajte ovu stranicu

Nadležni i dozvole: Predviđena su dva kioska – gradi se jedan objekat

  06 avgust 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Cilj izrade Generalnog plana naselja Bečej je dugoročna projekcija razvoja i prostornog uređenja naselja. Generalni plan, između ostalog, predviđa i izgradnju obrazovnog centra na raspoloživim i neiskorišćenim kapacitetima OSC-a „Mladost“ koji bi, kako se navodi u Generalnom planu, korespondirala sa predviđenom komercijalnom banjom.

Prostorno uređenje, dakle, predviđa i nekakav smisao, svrsishodnost i uklopljenost u već izgrađen deo grada. Ipak se stiče utisak da se pre svega o „uklapanju“ novih objekata u ambijent ne vodi previše računa.
Tako je u širem centru grada, kod OSC-a „Mladost“, a u tom delu je predviđeno, kako se kaže u Generalnom planu, izgradnja obrazovnog centra, nikao objekat, za sada nejasne namene, koja delimično onemogućuje i preglednost saobraćajnice vozačima automobila koji idu na parking OSC-a „Mladost“.
Mariji Šagi, načelnici Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine postavili smo pitanja o nameni tog objekta u izgradnji, u Zelenoj ulici, kod silaska na parking OSC-a i o tome da li se objekat postavlja/gradi/montira u skladu sa dozvolama.
Investitor je Đura Bratić iz Bečeja, kome je sportski centar u maju prošle godine na osnovu ugovora o zakupu na pet godina, dao na korišćenje deo građevinskog zemljišta površine 60 kvadratnih metara – za potrebe postavljanja dva kioska. Cena zakupa zemljišta je 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, bez PDV-a.
Potom je, u septembru prošle godine, Odsek za urbanizam i građevinarstvo opštinskog Odeljenja za urbanizam doneo rešenje kojim je odobrio postavljanje privremenog objekta - dva kioska za prodaju brze hrane na lokaciji u Zelenoj ulici, ispred kućnog broja 32.
Jasno je, međutim, da se na zakupljenom prostoru ne nalaze dva kioska, već jedan objekat.
Marija Šagi u pisanom odgovoru redakciji Bečejskog mozaika prilično nejasno odgovara na pitanja o tome šta su nadležne inspekcije u opštini ustanovile prilikom kontrole izgradnje objekta i navodi da je objekat (letnja bašta) postavljen prema urbanističkim uslovima Javnog preduzeća Stankom kojim se reguliše i tačan položaj objekta na katastarskoj parceli, plato ispred objekta (da se prostor na kojem se nalazi objekat može popločavati), kao i njegov položaj u odnosu na saobraćajnice na osnovu rešenja inspektora za puteve, na osnovu urbanističko-tehničkih uslova Stankoma, da je inspekcijski nadzor inspektora za puteve i prevoz u toku, kao i nadzor komunalnog inspektorata.
Šagi dodaje i da je kontrolu izvedenih radova na objektu obavio građevinski inspektor 28. jula ove godine i konstatovao da su radovi izvedeni prema urbanističko-tehničkim uslovima.
I dalje ostaje nejasno kako su radovi izvedeni prema urbanističko-tehničkim uslovima, jer ugovor o zakupu koji je investitor zaključio sa sportskim centrom predviđa postavljanje dva kioska, a i iz Stankoma nam je rečeno da je urbanističkim uslovima predviđeno postavljanje dva montažno-demontažna kioska, a ne objekta koji se sada nalazi kod OSC-a.
Na kraju, čini se da objekat, ukoliko je i montažni, mada tako ne izgleda, ima izliven temelj od betona i to se svakako ne može demontirati. I šta će biti kada će prestati da važi ugovor o zakupu? Ostaće temelj od betona u centru grada koji se uklapa u ambijent? Jer je i ambijent nešto o čemu se vodi računa u Generalnom planu Bečeja… Za sada samo na papiru.

Kristina Demeter Filipčev