Anketa Opštinskog saveta za bezbednost: Bečejci ne veruju u rad policije

  18 jun 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opštinski savet za bezbednost (OSB) organizovao je krajem prošle i početkom ove godine anketu među žiteljima opštine o stanju bezbednosti u Bečeju i poverenju u policiju. Anketne listiće (sto na srpskom i sto na mađarskom jeziku) je popunilo 200 građana.

Rezultati su objavljeni početkom juna, a prema njima većina građana (90 procenata) u poslednje dve godine nije bila žrtva nekog krivičnog dela. Međutim, većina ispitanika (63,66 odsto) je rekla da ne veruje u rad policijskih službenika.
Na pitanje sa kojom vrstom kriminala (krivičnih dela) u opštini Bečej ima najviše problema, anketirani su na prva tri mesta stavili krivična dela protiv života i tela (ubistva, tuče, teške i lake telesne povrede – 122 odgovora), protiv imovine (krađe, prevare, ucene, iznude – 102 odgovora) i protiv životne sredine (zagađivanje okruženja, ubijanje i mučenje životinja, krađe u šumama, nezakonit lov i ribolov – 73 odgovora). Odmah zatim slede maloletnička delikvencija (70 odgovora), krivična dela protiv službene dužnosti (zloupotreba službenog položaja, nesavestan rad u službi, pronevera, uzimanje i davanje mita – 62 odgovora), krivična dela protiv zdravlja ljudi (proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nesavesno pružanje lekarske pomoći – 54 odgovora), javnog reda i mira (47), protiv braka i porodice (nasilje u porodici – 46 odgovora).
Iako većina anketiranih ne veruje u rad policije, njih 91 posto je reklo da treba „uvesti“ kvartovskog policajca.
Za maloletnu delikvenciju po mišljenju građana, najodgovorniji su porodica (128 odgovora), škola (64), policija (45), lokalna samouprava (45), mediji (39) i ekonomska kriza (37).
Anketirani Bečejci su na pitanja „da li je poznavanje jezika društvene sredine bitan element u borbi protiv kriminaliteta u Bečeju“, „da li preventivno delovanje na potencijalne izvršioce ili žrtve krivičnih dela (razgovori, tribine, predavanja, prikazivanje edukativnog materijala u školama) može imati uticaja na smanjenje kriminaliteta u Bečeju“ i „da li kvalitetno postavljen video nadzor na javnim mestima može doprineti smanjenju kriminaliteta“, pozitivno odgovorili u istovetnom procentu (71). Anketirani su takođe mišljenja da lokalni mediji mogu doprineti smanjenju stope kriminaliteta (58,5 procenata).
Rezultati ankete će biti jedan od repera prilikom izrade strategije u cilju povećanja stepena bezbednosti na teritoriji opštine Bečej čija je izrada jedan od glavnih ciljeva OSB-a. Prve najave su bile da će ona biti gotova početkom godine, ali prema rečima Lazara Sekulića, koordinatora OSB-a, tek sada su pribavljena sva potrebna dokumenta, tako da bi strategija trebala da bude urađena do jeseni.

S. Malešev

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija