Izbori za nacionalne savete: Saveti i interesi partija

  28 maj 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Izbori za nacionalne savete manjinskih nacionalnih zajednica u Srbiji biće održani 6. juna.

Tog dana će 16 nacionalnih manjina svoje nacionalne savete birati na neposrednim izborima, a tri zajednice na elektorskim skupštinama.
Rok za podnošenje lista za izbore istekao je prošlog petka, međutim, kako je u ponedeljak rekao ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, od 81 prijavljene liste proglašeno je 70, devet je vraćeno zbog dopune dokumentacije, a dve su odbijene. On je istakao da je do 21. maja, kada su zatvoreni posebni birački spiskovi, upisano 436.336 pripadnika 16 nacionalnih manjina. Pravo na direktni izbor svog nacionalnog saveta stekli su albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, romska, rumunska, rusinska, slovačka, ukrajinska i češka nacionalna manjina. Čiplić je rekao da će hrvatska, makedonska i slovenačka nacionalna manjina birati svoje nacionalne savete na elektorskim skupštinama koje će, takođe, biti održane 6. juna i to za hrvatsku nacionalnu manjinu u Subotici, makedonsku u Pančevu, a slovenačku u Beogradu.
Neposredni izbori biće održani na 883 biračka mesta, birači će glasati tajno, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste na overenim glasačkim listićima koji će biti različite boje za svaku manjinu, a ubacivaće se u jednu glasačku kutiju.
Rezultati izbora će biti objavljeni 9. juna, nakon čega će članovi nacionalnih saveta izabrati predsednika, izvršni odbor i četiri resorna odbora za obrazovanje, kulturu, informisanje i službenu upotrebu jezika i pisma. Čiplić je rekao da je cilj njegovog ministarstva da „izbori proteknu u duhu tolerancije, u skladu sa zakonom i bez kršenja izborne procedure i pravila kao i da što više ljudi izađe na njih“.
Na izborima za novi sastav Mađarskog nacionalnog saveta „boriće se“ pet organizacija: Mađarska sloga (izborna lista koju podržava Savez vojvođanskih Mađara); Vojvođanski Mađari za Evropu – dr Čengeri Atila (izbornu listu podržava Demokratska stranka); Pokret mađarske nade – Laslo Balint (lista nedavno osnovane istoimene mađarske partije); Mađarska liga – dr Murenji Tibor (listu podržava Liga socijaldemokrata Vojvodine) i Evo ruke za mađarsku zajednicu – Zoltan Bunjik i Laslo Rac Sabo (građanski pokret).
Naravno, i u izbornoj kampanji za izbore nacionalnih saveta čuju se i ružne reči na račun „protivkandidata“ jer svi žele da se predstave kao jedini koji rade u interesu svoje nacionalne zajednice. Najupečatljivije su prepirke između SVM-a i DS-a. Balint Pastor, poslanik SVM-a, rekao je da ni ove izbore nije mimoišla politika i da je na građanima da to prepoznaju: „Koji su ti ljudi, koja je ta lista koja se istinski već 20 godina bori za naša prava u obrazovanju, kulturi i informisanju, a koje su to stranke koje se od juče bave ovim pitanjima i koje ne razumeju šta je cilj nacionalnih saveta nego obećavaju puteve, mostove, hladnjače“, rekao je Pastor.
S druge strane, po mišljenju Gabora Lodija, poslanika DS-a, u ovoj kampanji prioritet ima interes nacionalne zajednice, a ne partijski interes. „Nema politike. Mislim, pre svega, mi u nekoj našoj kampanji – vojvođanski Mađari u Evropu, u našem programu imamo jednu veliku depolitizaciju nacionalnog saveta. Sem toga, mi smo primetili da je ranije savet bio sastavljen od ljudi koji su bili pripadnici Saveza vojvođanskih Mađara“, rekao je Lodi.

K.D.F. (Izvor: dnevna štampa)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija