Sednica Skupštine opštine: Nove odluke o parkiranju i radnom vremenu ugostitelja

  09 april 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sednica Skupštine opštine zakazana je za četvrtak, kada je ovaj broj „Bečejskog mozaika“ već bio u štampi.

Predsednik lokalnog parlamenta predložio je da se na sednici donesu odluke o Planu detaljne regulacije prostora naselja Nestor Džilitov u Bečeju, o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, ali i o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine. U vezi sa odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata treba podsetiti da je ovo druga po redu odluka u toku nekoliko meseci. U novoj odluci se navodi da privredna društva, preduzeća i druga pravna lica, odnosno preduzetnici koji obavljaju trgovinsku delatnost, samostalno određuju raspored, početak i završetak radnog vremena, dok će ugostiteljski objekti moći da rade od 6 do 24 časa radnim danom i nedeljom, a petkom i subotom od 6 do dva sata posle ponoći.
Trgovinski objekti u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, prodavnice mešovite robe, prodavnice novina, duvana i duvanskih prerađevina (kiosci) i benzinske pumpe ne mogu prodavati alkoholna pića od 22 do šest sati ujutro, dok zanatske radnje mogu raditi svakog dana od 5 do 22 časa, izuzev pekarskih radnji koje mogu biti otvorene neprestano.
Za nepoštovanje ove odluke kazne se kreću od 50.000 do miliona dinara (privredna društva) i od 2.500 do 75.000 dinara (odgovorno lice u privrednom društvu, preduzeću ili drugom pravnom licu), dok kazne predviđene za preduzetnike su od 5.000 do 250.000 dinara.
Odbornici Aleksandar Dimitrijević i Robert Kiš predložili su da se donese odluka o formiranju anketnog odbora za proučavanje (valjda ispitivanje) poslovanja Komunalca. Članovi ovog odbora trebalo bi da se bave finansijskim i materijalnim poslovanjem Komunalca od 1. januara prošle godine do momenta kada bi odluka o formiranju anketnog odbora stupila na snagu, navode odbornici u predlogu odluke.
Na dnevni red sednice lokalnog parlamenta stavljen je i predlog odluke odbornika Šandora Pala o ukidanju odluke o parkiranju u naseljenom mestu Bečej, jer po obrazloženju Pala, odluka o parkiranju je proizvela „žestoko negodovanje građana. Ona je nerazumna i nepotrebna, jer se disciplina u parkiranju mora ostvariti na drugi način. Naknada za parkiranje se naplaćuje suprotno ovoj odluci i važećim propisima (dimenzije parking mesta, broj rezervisanih mesta za specijalne potrebe itd.). Naplaćivanje i rad celog sistema čine veći izdatak od prihoda“, navodi Pal.
Pošto je na dnevnom redu sednice i odluka o izmenama i dopunama odluke o parkiranju u naseljenom mestu Bečej, malo je verovatno da vladajuća većina u lokalnom parlamentu prihvati Palov predlog odluke. Naime, u ovoj drugoj odluci predviđene su izmene pojedinih članova već postojeće odluke (uglavnom se pooštravaju kazne, i to višestruko).
Predviđeno je i da se donesu rešenja o utvrđivanju naziva ulica, a potom i da se konstatuje prestanak funkcija direktora u opštinskim javnim preduzećima i ustanovama, jer im je istekao mandat, a sledi i imenovanje vršilaca dužnosti na te funkcije. Dosadašnji direktori će biti v.d. direktora osim u slučaju Toplane, jer je ovo preduzeće ranije napustio direktor Zoran Stojšin, pa je za v.d. direktora predložen Dejan Babin.
Na dnevnom redu sednice Skupštine opštine su i izveštaj o radu Istorijskog arhiva Senta za 2009. godinu i usvajanje programa delatnosti i razvoja Istorijskog arhiva Senta za ovu godinu, ali i konstatovanje prestanka funkcije člana Nadzornog odbora Komunalca (Nandor Kohajda) i imenovanje novog člana (Gabor Kočiš), a isti postupak je predviđen i za člana Upravnog odbora ovog javnog preduzeća (ostavke su dale Ilona Pastor i Olivera Đurić, na njihova mesta su predloženi Zoltan Feješ i Nandor Kohajda).
Trebalo bi da se razreše i na njihova mesta imenuju novi članovi u Upravnom i Nadzornom odboru Vodokanala (na mesto Dragane Topalski u Upravni odbor dolazi Mihalj Černjak, a član Nadzornog odbora trebalo bi da bude Svetozar Bajšanski umesto Mire Dobrodolac), a isto čeka i školski odbor škola „Šamu Mihalj“ i „Bratstvo“.
Predviđeno je i da se donese rešenje o izmeni rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (da Komisija sama odlučuje o sprovođenju postupka licitacije, a da to ne radi lokalni parlament).
Dve poslednje tačke dnevnog reda su: zaključak o pripremi izveštaja o radu i stanju u Gradskom pozorištu (predlog Šandora Pala) i zaključak o oceni opravdanosti predloga za autentično tumačenje člana 17 odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (ovu tačku dnevnog reda je predložio predsednik Komisije za statutarna pitanja Laslo Vince).                        

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija