Funkcioneri u Srbiji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije do 31. januara dostave podatke o ličnoj imovini i prihodima, o prihodima i imovini svojih bračnih partnera i maloletne dece.
Funkcioneri su i ranije bili u obavezi da prijave svoju imovinu Republičkom odboru za rešavanje o sukobu interesa (sada taj posao radi Agencija za borbu protiv korupcije), ali većina njih to nije uradila.

Agencija za borbu protiv korupcije posle 31. januara trebala bi da objavi imovinske karte svih funkcionera u Srbiji. Dok se to čeka, mediji su objavili ranije, nakon izbora objavljene, imovinske karte državnih funkcionera.
Po tim podacima, predsednik Srbije Boris Tadić ima istu imovinu koju je imao i 2004. godine: ne poseduje nikakvu nepokretnu imovinu i ima 50.000 evra na računu, a to su mu dali roditelji. Tadić nema ni automobil.

Funkcioneri u Srbiji do 31. januara treba da dostave Agenciji za borbu protiv korupcije podatke o ličnoj imovini i prihodima, o prihodima i imovini svojih bračnih partnera i maloletne dece.

Nije novost da su srbijanski političari nadljudi i da su u stanju da istovremeno obavljaju više odgovornih poslova i da za te poslove, u brojnim slučajevima, primaju nekoliko „plata“.

Na opštinskom sajtu je prvi put „u istoriji“ u junu mesecu objavljena tabela u kojoj su navedene neto zarade izabranih osoba za jun mesec 2010. godine.

Na opštinskom veb-sajtu se već tradicionalno (ovo je treći mesec) objavljuju podaci o zaradama lokalnih funkcionera.

Odlukom o rebalansu opštinskog budžeta, umesto da se smanji suma novca koja je potrebna, recimo, za plate lokalnih funkcionera, ta stavka u opštinskoj kasi je povećana.

Predstavnici bivše i aktuelne vlasti, funkcioneri u opštini – od predsednika opštine i Skupštine opštine, do članova Opštinskog veća – i direktori javnih preduzeća i ustanova u roku od mesec dana bi trebali da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave svoje imovinske karte.

Prema dokumentaciji kojom raspolaže redakcija Bečejskog mozaika, od 1. januara do 30. juna 2016. godine postavljena i izabrana lica, njih 20, u lokalnoj samoupravi potrošili su 360.879 dinara, to jest 2.933 evra na telefoniranje službenim mobilnim telefonima; u januaru mesecu 44.421 dinar, u februaru 43.636, u martu 56.408, u aprilu 61.925, u maju 81.831 i u junu 72.658 dinara.

Troškovi goriva 10 opštinskih vozila 2019. godine iznosili su ukupno 2,23 miliona dinara. Ta vozila su koristili opštinski funkcioneri i zaposleni u opštini (inspektori, kuriri, zaposleni).

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija