Prema programskoj strukturi rashoda opštinskog budžeta u prvoj polovini 2016. godine, u okviru programa lokalnog ekonomskog razvoja za finansijsku podršku lokalnom ekonomskom razvoju potrošeno je 2,7 miliona dinara (86 odsto od 3,2 miliona, koliko je predviđeno za celu godinu), za finansijsku podršku za lokalni ekonomski razvoj samouprave predviđeno je 3 miliona dinara a nije potrošeno ništa, za otkup nekretnina za realizaciju Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečeju predviđeno je ukupno 10 miliona dinara i potrošeno je 5,9 (59,9 odsto), za otkup nekretnina za realizaciju fiskulturne sale u Bačkom Petrovom Selu planirana je potrošnja 2,5 miliona dinara (realizacija u prvih 6 meseci godine je 0 dinara), za dodatnu socijalnu zaštitu – lični pratioci i koordinatori predviđen je iznos od 2 miliona dinara, a u prvih 6 meseci potrošeno je 1,5 miliona (ostvarenje 77,9 odsto).

Građani opštine Bečej će od 30. septembra imati mogućnost da traže rešenje svojih problema zajedno sa predsednikom opštine i njegovim saradnicima.

Da li lokalna samouprava treba da oprema policiju? Kako bi trebalo da izgleda raspodela finansijskog tereta između MUP-a i jedinica lokalne samouprave?

Za zlatnu i srebrnu paraolimpijku i najbolju stonoteniserku sveta sa invaliditetom Borislavu Perić Ranković lokalna samouprava je 7. oktobra organizovala svečani prijem, međutim, on nije upriličen u zgradi opštine – jer na sprat vode stepenice, koje osobe sa invaliditetom ne mogu da savladaju – već u sportskom centru.

Predsednici osam vojvođanskih opština, među kojima je i Bečej, juče (7. novembra) su u pokrajinskoj vladi potpisali ugovore o dodeli novca za programe zaštite životne sredine u 2016. godini. Ukupna vrednost sufinansiranih projektnih aktivnosti je 8 miliona dinara.

Kraj je građevinske sezone, ali radovi na fasadi katoličke crkve u Bečeju su još u toku, na pravoslavnoj crkvi su završeni, međutim, stiče se stiče utisak da od nastavka izgradnje crkve u Radičeviću, koji je najavljen početkom godine, ove godine neće biti ništa. Naime, tadašnji predsednik opštine Vuk Radojević je na proslavi Savindana u Radičeviću obećao da će biti nastavljena izgradnja pravoslavne crkve i da će opština da obezbedi deo novca.

Lokalna samouprava će u školskoj 2016/2017. godini sa po 8.000 dinara mesečno – od oktobra 2016. do jula 2017. godine – stipendirati 45 novih studenata sa teritorije opštine, odlučilo je Opštinsko veće krajem oktobra.

Opštinsko veće lokalne samouprave je krajem oktobra meseca donelo program rada za 2016. godinu nedavno oformljenog Saveta za bezbednost saobraćaja.

Opštinsko veće je oformilo Savet za zdravlje opštine Bečej 19. septembra, čiji su zadaci: razmatranje prigovora o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica, razmatranje izveštaja savetnika pacijenata, praćenje ostvarivanja prava pacijenata u opštini, predlaganje mera za zaštitu i promociju prava pacijenata, praćenje izveštaja Instituta za javno zdravlje o analizi zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji opštine, obaveštavanje javnosti o svom radu, itd.

Lokalna samouprava će u školskoj 2016/2017. godini sa po 8.000 dinara mesečno – od oktobra 2016. do jula 2017. godine – stipendirati 45 novih studenata sa teritorije opštine, odlučilo je Opštinsko veće krajem oktobra. Konkurs za stipendiranje studenata raspisan je 28. novembra, a objavljen je na sajtu opštine Bečej 29. novembra i otvoren je 15 dana.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija