Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević sa svojim saradnicima posetio je 8. januara lokalnu samoupravu, gde je na radnom sastanku, koji je bio zatvoren za javnost, razgovarao sa čelnicima opštine. Potom su pokrajinski i lokalni funkcioneri obišli Dositejevu ulicu, čija je rekonstrukcija zaustavljena pre kraja decembra, a potom i sportski centar.

U vreme dok mladi i stari napuštaju Srbiju, dok je jedan od sigurnijih načina da mladi dobiju posao članstvo u stranci ili makar simpatizerstvo – i za vreme ranijih vlasti/režima je bilo slično, ali ne ovoliko očigledno, mada se i tada jasno videlo da, recimo, u opštinskoj zgradi radi više generacija istih porodica – Skupština opštine Bečej je 28. decembra usvojila revidirani Lokalni akcioni plan za mlade opštine Bečej od 2018. do 2021. godine.

Krajem prošle godine bečejski parlament usvojio je budžet za 2018. godinu, čiji su prihodi zasad – mada je rebalans budžeta najavljen već za proleće – planirani u iznosu od 1,4 milijarde dinara, oko 330 miliona dinara manje nego 2017. godine.
U obrazloženju Odluke o budžetu opštine Bečej navedeno je, po programima, na koji način se planira trošiti novac iz lokalne kase.

U lokalnoj samoupravi u toku 2018. godine planirano je zapošljavanje 15 osoba na neodređeno vreme, navodi se u Kadrovskom planu radnih mesta u organima i službama opštine Bečej, koji je usvojen na sednici Skupštine opštine zajedno sa budžetom opštine.

Ministarstvo kulture i informisanja 25. decembra prošle godine raspisalo je konkurs „Gradovi u fokusu 2018“, a opština Bečej planira da do danas (26. januar), kada je rok za predaju projekata, uputi program na konkurs čiji je moto „Mladi u kulturi – kultura mladima“.

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije 25. januara raspisala je tri konkursa za projekte nevladinih organizacija. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja teksta konkursa na internet sajtu opštine Bečej – 4. februar.

Opština Bečej će u aktuelnoj školskoj godini, umesto predviđenih 50 ipak stipendirati 87 studenata sa teritorije opštine.

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije 25. januara raspisala je tri konkursa.

Službenici i nameštenici u Opštinskoj upravi lokalne samouprave od početka februara meseca ne bi trebalo da u toku radnog vremena koriste društvene mreže, da gledaju i distribuiraju pornografske sadržaje, da budu podložni korupciji, primaju poklone veće vrednosti,  da budu u kratkim haljinama i neuredni i tako dalje, doduše, ni dosad sve to nije trebalo da rade, ali će sada valjda biti i potrebne discipline, jer je 2. februara stupio na snagu novi Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike službenika i nameštenika u Opštinskoj upravi opštine Bečej, koji je doneo načelnik Opštinske uprave.

Mediji koji su na dva konkursa koja je 2017. godine raspisala opština Bečej i na kojima je raspodeljeno ukupno 6 miliona dinara, do 15. januara 2018. godine trebalo je da opštini podnesu narativne i finansijske izveštaje o trošenju dobijenog novca za medijske projekte, kao i da prilože realizovane medijske sadržaje (tekstove, publikacije, snimke, CD-ove itd.).

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija