Opština Bečej je ove godine prihvatila 530 zahteva srednjoškolaca za plaćanje dela mesečnih karata.

Prilikom izbora škole, pogotovo osnovne, u Bečeju roditelje najčešće opredeljuje udaljenost škole od kuće, broj ulica koje dete treba da pređe, tj. raskrsnica i pešačkih prelaza, da bi došlo do školskog ulaza.
Koliko deca, naročito ona koja idu u niže razrede osnovnih škola, vode računa o saobraćajnoj signalizaciji ili, da budemo precizniji, koliko znaju o ponašanju u saobraćaju?

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine je spreman da u narednom periodu obezbedi 229.400.000 dinara za ulaganje u bečejsku infrastrukturu, rekli su predsednik opštine Bečej Peter Knezi i njegov zamenik Budislav Medurić u utorak na konferenciji za novinare.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju obezbedio je 1,9 miliona dinara za nabavku softvera i 20 laptopova članovima Opštinskog veća, načelnicima odeljenja Opštinske uprave i načelniku Opštinske uprave opštine Bečej u cilju uspostavljanja elektronske uprave u gradskoj kući.

Istraživanja koja su sprovedena u toku procesa izrade strateških dokumenata opštine Bečej su pokazala da mladi nisu u zavidnoj situaciji ni u jednoj oblasti života.

Građani Bečeja neće moći da plate cenu legalizacije bespravno izgrađenih objekata po aktuelnim opštinskim „tarifama“. Nije realno i prihvatljivo da, recimo, za legalizaciju dve šupe plate iznos od oko 70.000 dinara. A takva rešenja upravo stižu na adrese stanovnika Bečeja.

Na opštinskom veb-sajtu se već tradicionalno (ovo je treći mesec) objavljuju podaci o zaradama lokalnih funkcionera.

Srbijanske opštine su do kraja 2009. godine trebale da smanje broj zaposlenih kako je to predviđeno Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji.

Opštinska vlast je u utorak „spojila“ predstavnike indirektnih korisnika opštinskog budžeta – pre svega škole – s predstavnicima civilne organizacije Opšte udruženje preduzetnika „u nameri da one indirektne korisnike koji od nas dobijaju sredstva za svoje materijalne troškove, zamolimo da prilikom ulaganja, investicija, popravki, održavanja svojih objekata obrate pažnju na to da izvođači budu iz naše opštine, da preferiraju naše Opšte udruženje preduzetnika, odnosno bečejsku malu privredu“, objasnio je novinarima predsednik opštine Peter Knezi i izrazio nadu i veru da će se pomenuti korisnici novca iz opštinske kase ubuduće vladati po predlogu iz opštine.

Lokalna vlast je odlučila da 21. oktobra na sednici Skupštine opštine usvoji rebalans opštinskog budžeta: da preraspodeli raspoloživi (planirani) novac i umanji, odnosno poveća pojedine troškove.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija