Opštinsko veće lokalne samouprave je 13. novembra izglasalo predlog rebalansa budžeta, te će, prema rečima predsednika opštine Vuka Radojevića, sednica Skupštine opštine Bečej, na kojoj će lokalni odbornici raspravljati o rebalansu opštinskog budžeta, biti održana u ponedeljak, 18. novembra.  

B.M.

Dugo očekivani rebalans opštinskog budžeta, pored izveštaja o izvršenju budžeta za prvih devet meseci 2013. godine, 18. novembra se konačno našao pre odbornicima lokalnog parlamenta. Od gotovo četiri i po sata koliko je trajala sednica, dva i po sata je proteklo u, moglo bi se reći, žučnoj raspravi o predloženom rebalansu opštinskog budžeta, tokom koje su se većim delom predstavnici vladajuće koalicije i opozicije međusobno optuživali, a najviše se diskutovalo o (ne)isplaćivanju zarada zaposlenima u vrtiću „Labud Pejović“. Rebalansom je planirani budžet za 2013. godinu smanjen sa 1,37 na 1,22 milijardi dinara.

Na 17. sednici Skupštine opštine 29. novembra lokalni odbornici usvojili su Odluku o utvrđivаnju elemenаtа porezа nа imovinu zа teritoriju opštine, zatim su konstаtovаli ostаvku Dušаnа Ivetićа na mesto člаnа Uprаvnog odborа Grаdskog muzejа Bečej, s obzirom na to da je on, na jednoj od prethodnih sednica, imenovan za direktora muzeja. Ivetićevo mesto u Upravnom odboru Gradskog muzeja zauzeo je zaposleni u toj ustanovi Radoslav Mihailović. Odbornici su rezrešili i člana školskog odbora u OŠ „Sever Đurkić“ Radoslava Vasina, a umesto njega imenovali Olgu Grujić.

Poslednja sednica lokalnog parlamenta ove godine zakazana je bukvalno „u minut do 12“ – za 30. decembar.

Na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta u 2013. godini održanoj 30. decembra, odbornici su usvojili odluku o drugom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2013. godinu koji je sa 1.223.314 dinara ponovo „skresan“, na 1.145.452.000 dinara, a potom su usvojili i budžet opštine za 2014. godinu, koji je za oko 300 miliona dinara „lakši“ u odnosu na planirani budžet za 2013. godinu i iznosi 1.170.548.000 dinara.

Sednica lokalnog parlamenta na kojoj su odbornici trebali da razmatraju 21 tačku dnevnog reda trajala je dva dana. Naime, odbornici su na 19. sednici Skupštine opštine Bečej, koja je započeta 28. februara, trebali da usvoje planove i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova za 2014. godinu, u vezi kojih se vodila duga rasprava između predstavnika vlasti i opozicije, te je nakon više od tri i po sata diskusije predsednik skupštine Peter Knezi odredio pauzu, međutim, od 26 odbornika koliko ih je bilo na početku sednice, posle pauze, „nedostajalo“ je nekoliko i zbog nepostojanja kvoruma sednica je prekinuta i nastavljena je 3. marta.

Lokalni parlament će verovatno zasedati sredinom aprila meseca, a na dnevnom redu sednice, prema nezvaničnim informacijama, neće biti rebalans opštinskog budžeta, nego nekoliko kadrovskih pitanja koja se tiču rukovodećih struktura u nekoliko opštinskih preduzeća i ustanova.
Rebalans opštinskog budžeta će verovatno biti na dnevnom redu naredne sednice Skupštine opštine.

R.M.

Na zasedanju Skupštine opštine Bečej 14. maja usvojen je prvi po redu rebalans opštinskog budžeta. Uprkos tome što u obrazloženju odluke o rebalansu budžeta piše da su prihodi opštine manji od planiranih, opštinski budžet, umesto da bude smanjen, povećan je. Podsetimo krajem decembra je lokalni parlament usvojio budžet opštine za 2014. godinu, kada su planirani prihodi opštine bili 1.170.548.000 dinara. Rebalansom je iznos očekivanih prihoda povećan na 1.376. 479.000 dinara – tu je i novac prenet iz prošle godine, a lokalna vlast planira i da podigne kredit od 200 miliona dinara.

Većina odbornika – 25 glasova za i četiri glasa protiv – lokalnog parlamenta usvojila je 5. juna odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine od najviše 202,4 miliona dinara. Za kredit je, kako je saopštio predsednik opštine Vuk Radojević, lokalna samouprava 27. maja dobila saglasnost Ministarstva finansija i Uprave za javni dug, te u narednom periodu predstoji objavljivanje poziva za javnu nabavku.

Tokom prošle nedelje bečejski parlament zasedao je dva puta zbog skandaloznog propusta u završnom računu opštinskog budžeta za prošlu godinu. Naime, predstavnici vlasti su tek na sednici lokalnog parlamenta održanoj 16. juna „uočili“, zahvaljujući upozorenju šefa odborničke grupe Demokratske stranke Slobodanu Zlokolici, da iz završnog računa budžeta nedostaje njen obavezni, Zakonom o budžetskom sistemu predviđen deo, izveštaj eksternog revizora.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija