Opštinska vlada je zbog uticaja ekonomske krize u julu mesecu predložila javnim preduzećima smanjenje plata direktora i zaposlenih, kao i smanjenje nadoknada za članove upravnih i nadzornih odbora.

Prema Zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji predviđeno je smanjivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama i opštinskim ustanovama koji se finansiraju iz budžeta opština i u privrednim društvima čiji je jedini osnivač opština.

Opštinsko veće je zbog uticaja ekonomske krize u julu mesecu predložilo javnim preduzećima smanjenje plata direktora i zaposlenih, kao i smanjenje nadoknada za članove upravnih i nadzornih odbora.

Opštinsko veće preporučilo je direktorima javnih preduzeća da od 1. januara smanje plate rukovodilaca i zaposlenih i usklade ih sa ličnim dohocima funkcionera i radnika u Opštinskoj upravi.

Juče je u OSC-u „Mladost“ počeo seminar o analizi, kontroli i smanjenju gubitaka vode na primeru vodovoda u Bečeju.

O kontroli i smanjenju gubitaka vode u Južnobačkom upravnom okrugu ubuduće će se brinuti međuopštinski tim oformljen na skupu prošlog četvrtka u velikoj sali gradske kuće u Bečeju, na kojem se, izmeću ostalog, raspravljalo o smanjenju troškova u komunalnim sistemima primenom modernih tehnologija.

Reforma zdravstva u Srbiji traje nekoliko godina, a odluke koje su donele promene u funkcionisanju zdravstvene zaštite odrazile su se i na pacijente i na zaposlene u zdravstvu, pogotovo kada je reč o racionalizaciji broja radnika.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija