Na ponovljenom konkursu za izbor izvođača radova za uređenje atarskog puta od fabrike „8. oktobar“ do Srbobranskog puta izabrano je preduzeće DTD Srednja Bačka, koje je ovaj posao uradilo u predviđenom roku.

Za izmuljivanje kanala u Donjem parku Mesna zajednica „Todor Dukin“ je krajem prošle godine od pokrajine dobila pet miliona dinara. Čišćenje kanala započeto je krajem februara i treba da bude okončano do kraja marta. Čišćenje kanala, koji se proteže od crpne stanice u blizini Šlajza, kroz naselje u Donjem parku do hotela „Bela lađa“ u dužini od oko 2,5 kilometra izvodi firma DTD „Srednja Bačka“.

Preduzeće DTD „Srednja Bačka“ je početkom juna započelo izmuljavanje atmosferskih kanala kod Donjeg parka i fudbalskog stadiona. DTD mulj iz kanala odlaže u šumicu u blizini pomoćnog fudbalskog terena u prethodno iskopane bazene uz pomoć teške mehanizacije, što navodi na zaključak da će ovakvo deponovanje biti praksa u narednom periodu. Problem je u tome da u atmosferski kanal nesavesni građani, koji su se nelegalno priključili na atmosfersku kanalizaciju, ispuštaju i fekalnu kanalizaciju. Pretpostavlja se da u mulju iz atmosferskih kanala ima i fekalija, te je moguće širenje zaraze.

Sredinom septembra, na inicijativu opštine Srbobran, a u saradnji sa JVP Vode Vojvodine počeli su radovi na izmuljivanju prvog i drugog bazena Beljanske bare na teritoriji ove opštine.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija