Drugi rebalans opštinskog budžeta trebalo bi da bude usvojen 3. novembra na 8. sednici Skupštine opštine. Modifikovan budžet je 2.121.672.000 dinara, a to je za oko 211 miliona dinara više od predviđenog očekivanog iznosa u prvom rebalansu opštinske kase.

Drugi rebalans opštinskog budžeta je usvojen na jučerašnjoj (3. novembar) sednici Skupštine opštine nakon rasprave opozicionih odbornika „Dosta je bilo“ i predstavnika vlasti.

Drugi rebalans opštinskog budžeta trebalo je da bude usvojen 3. novembra na 8. sednici Skupštine opštine, kada je Bečejski mozaik već bio u štampi.

Bečejski parlament je za nedelju dana zasedao dva puta, 23. i 30. novembra.

Većina odbornika Skupštine opštine 9. decembra je usvojila odluku o tome da se pristupi izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naselja Bečej, a rok za izradu nacrta izmena i dopuna Plana je 90 dana od održavanja takozvanog ranog javnog uvida.

Većina odbornika Skupštine opštine 9. decembra je usvojila odluku o tome da se pristupi izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naselja Bečej, a rok za izradu nacrta izmena i dopuna Plana je 90 dana od održavanja takozvanog ranog javnog uvida. Razlozi za izmenu su stvaranje uslova za izgradnju pogona na biomasu Javnog preduzeća Toplana, eventualno izmeštanje autobuske stanice iz centra grada u industrijsku zonu i potreba za prenamenu parcele iz vodnog u građevinsko zemljište – reč je o prostoru između dve prevodnice za potrebe eventualne izgradnje banjskog kompleksa u Bečeju. Pored toga, izmene su potrebne i zbog „ispravljanja uočenih tehničkih nedostataka u tekstu i u grafičkim prikazima“.

Odluka o budžetu opštine Bečej za 2017. godinu usvojena je 26. decembra sa 25 glasova za i 4 protiv odbornika bečejskog parlamenta nakon dvočasovne, na momente veoma žučne rasprave predstavnika vlasti, najviše predsednika opštine Dragana Tošića i opozicionog odbornika pokreta „Dosta je bilo“ Stevana Kosanovića.

Odluka o budžetu opštine Bečej za 2017. godinu usvojena je 26. decembra sa 25 glasova za i 4 protiv odbornika bečejskog parlamenta nakon dvočasovne, na momente veoma žučne rasprave predstavnika vlasti, najviše predsednika opštine Dragana Tošića i opozicionog odbornika pokreta „Dosta je bilo“ Stevana Kosanovića.

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Bečej u 2016. godini, 30. decembra, nakon više od dva sata oštre polemike predstavnika vlasti i opozicionih odbornika pokreta „Dosta je bilo“, usvojeni su programi rada opštinskog preduzeća Link FTO i javnih preduzeća Vodokanal, Toplana i Komunalac za 2017. godinu.

Odbornici će na 14. sednici Skupštine opštine 26. januara verovatno usvojiti Početni likvidacioni bilans JP Direkcija za izgradnju Bečej – proces likvidacije tog javnog preduzeća započet je u novembru prošle godine. Početni likvidacioni bilans sadrži bilans stanja, bilans prihoda i rashoda, izveštaje o novčanim tokovima i o izvršenju budžeta.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija