Skupština Srbije usvojila je danas pet finansijskih zakona na predlog Narodne banke Srbije, kao i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje predviđaju nadležnost izvršitelja za izvršenje novčanih potraživanja nastalih po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga na način koji treba da spreči zloupotrebe.

Skupština Srbije usvojila je danas 14 zakona iz oblasti privrede, poreske politike i zdravstva, među kojima i Zakon o javnim preduzećima koji predviđa da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija