Logo Becejski

Impresum

Bečejski mozaik

Izdavač i osnivač: Mozaik DOO Bečej
Direktor i glavni i odgovorni urednik Vladan Filipčev
Zamenica direktora i glavnog i odgovornog urednika: Kristina Demeter Filipčev
List je upisan u registar javnih glasila pod brojem 1680 od 16. juna 1994. godine
Adresa redakcije: Bečej, Matije Gupca 43
Email: [email protected]
Telefon: 021-6910-114, 063-160-10-26
Izlazi petkom
Štampa: D.o.o Magyar Szo kft. OJ Štamparija Forum Novi Sad
Naslovne Bečejskog mozaika

Kontakt obrazac