Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u završnoj fazi: Pet ciljeva za ravnopravnost žena i muškaraca

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u završnoj fazi: Pet ciljeva za ravnopravnost žena i muškaracatrg_fontane

Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti (LAP) nakon javne rasprave trebalo bi ove godine da bude usvojen na sednici bečejskog parlamenta.

Naime, radna grupa za izradu LAP je u završnoj fazi pripreme akcionog plana koji obuhvata vreme od 2018.  do 2022. godine, a 14. juna održala je i poslednji sastanak pred odlazak akcionog plana na javnu raspravu.
Savetnica za rodnu ravnopravnost i ljudska prava Stalne konferencije gradova i opština Nataša Okilj rekla je da je ta organizacija u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU” podržala opštinu Bečej „da ojača svoju politiku u oblasti rodne ravnopravnosti i to pre svega na način da uključi građane i građanke u planiranje svojih politika i u njihovo sprovođenje. Uradili smo nekoliko fokus grupa sa ženama sa sela iz opštine Bečej, istraživanje za žene koje žive u gradu Bečeju kako bismo prepoznali i donekle uključili njihove potrebe i očekivanja u ovaj lokalni akcioni plan, koji će predstavljati politiku ove opštinske uprave u oblasti rodne ravnopravnosti. U okviru tog procesa imali smo saradnju sa svim relevantnim institucijama iz opštine Bečej kao što su policija, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, škole i sama Opštinska uprava“.
Odgovarajući na pitanje novinara o pripremi rodno senzitivnog budžeta u opštini Bečej, Okilj je istakla da je prošle godine deo podrške bio usmeren na izradu LAP, a drugi deo na izradu rodno odgovornog budžetiranja. „Prethodne godine smo pripremili neke procedure – kako rodno odgovorni budžet treba da nastane, kakav je proces stvaranja tog budžeta i kako građani da se uključe. Ove godine smo u fazi mentorske podrške za sve budžetske korisnike koji izrađuju programe u kojima prepoznaju svoje korisnike na osnovu toga da li su muškarci ili žene i koje specifične potrebe imaju i s obzirom na način života, na svoju starost, tako da naredne godine bi trebalo da imamo budžet koji će biti urađen u 12 programa“, rekla je Okilj.
Koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti lokalne samouprave i predsednica radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti Jelena Brankov Čerevicki rekla je da je nakon potpisivanja i usvajanja Evropske konvencije o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou 17. januara 2017. godine, obaveza opštine da u roku od dve godine usvoji LAP za rodnu ravnopravnost kojim će kreirati politiku rodne ravnopravnosti, načine sprovođenja i budžetski deo. „Radna grupa radi intenzivno od juna prošle godine, sastajala se na svaka dva-tri meseca i svaki put smo imali drugu temu o kojoj smo diskutovali. Na sednici 14. juna promovisali smo završnu verziju tog akta na kome će se još raditi, razgovarali smo o tome u kom pravcu ćemo ga menjati, ali to će biti samo praktične izmene i nakon toga treba da prođe javnu raspravu da bi se bečejska javnost upoznala s tim dokumentom, da bi onda išao predlog Skupštini opštine na usvajanje. Akt je po mom mišljenju odličan zato što smo ozbiljno pristupili temi, analizi teme i potreba žena i muškaraca na teritoriji opštine Bečej. Odabrano je 5 strateških ciljeva kojima će se baviti i mapirano je ko su nosioci poslova, na koji način, u kom roku i koliko će to koštati“, rekla je Čerevicki i dodala da osnovna postavka LAP-a je to što radi na povezivanju svih aktera, institucija, civilnog društva i pojedinaca u cilju rodne ravnopravnosti.
Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti predstavlja lokalni strateški dokument kojim se  utvrđuju aktivnosti koje će se ostvarivati u narednom četvorogodišnjem periodu, a pet strateških ciljeva su unapređenje bezbednosti građana i građanki opštine sa rodnog aspekta; unapređenje položaja žena koje žive na selu; unapređenje usluga na teritoriji opštine Bečej kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki; povećanje šansi devojčica i žena da se bave sportom; unapređenje kapaciteta lokalne samouprave da uvodi rodnu perspektivu u svoje politike i programe.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *