Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Rasprava o komunalnim taksama: Komunalne takse su prihodi opštine

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor opštine, u postupku pripreme nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina pozvalo je građane i stručnu javnost da da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare na nacrt do 19. decembra.

Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji – Bečej: Da se smeće ponovo upotrebi

Opština Bečej je jedna od 40 opština i gradova uključenih u istraživanje o potencijalima lokalnih zajednica za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji. Istraživanje je organizovano u sklopu projekta „Zeleni inkubator” a rezultati istraživanja za opštinu Bečej predstavljeni su pre godinu dana (u novembru 2021. godine u opštinskoj zgradi) u publikaciji „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Bečeju“, ali se o toj studiji od tada do danas nije javno debatovalo.

Slučajevi pomora riba i istovara mulja kod Medenjače i dalje bez epiloga: Šta je čija nadležnost i ko obaveštava javnost?

Pre pola godine desilo se pomor riba u Mrtvoj Tisi kod Medenjače u Bečeju, a nešto kasnije uočeno je da je građevinska mašina, steklo se utisak sa snimka koji je objavljen na društvenoj mreži, istovarala mulj na obali Mrtve Tise. Redakcija Bečejskog mozaika uputila je tada pitanja u vezi sa oba slučaja nadležnoj opštinskoj inspekciji, ali ti slučajevi i danas nisu dobili epilog.

Dom zdravlja proizveo 18 tona medicinskog i nemedicinskog otpada: Koliko novca se troši na uklanjanje otpada?

U objektima Doma zdravlja Bečej 2019. godine stvoreno je 0,984 tona otpada u kategoriji oštri predmeti (taj otpad je isporučen firmi „Remondis Medison“ d.o.o. iz Zrenjanina), 1,568 tona infektivnog otpada („Remondis Medison“ d.o.o), 12,990 tona mešanog komunalnog otpada (odnosi komunalno preduzeće „Potisje“ Bečej), 0,280 tona otpadnog tonera za štampanje (taj otpad je preuzela firma „Ecology action“ iz Kikinde), 0,012 tona rastvora razvijača, 0,010 tona rastvora/sredstva za fiksaciju i 0,448 tona farmaceutskog otpada (lekovi), navodi se u godišnjem izveštaju Doma zdravlja Bečej.