Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Usluge socijalne zaštite za decu sa invaliditetom: Lični pratioci i dnevni boravak

Nadležni u lokalnoj samoupravi su u prvoj polovini 2023. godine zaključili okvirni sporazum za pružanje usluga iz oblasti socijalne zaštite […]

Centar za socijalni rad: U Bečeju 150 maloletnika sa problemima u ponašanju i/ili u sukobu sa zakonom

Realizacijom aktivnosti i mera iz Lokalnog plana akcije za decu opštine Bečej (LPA za decu) u lokalnoj zajednici bi trebalo […]

LPA za decu i obrazovanje: Planirana su ulaganja, inkluzija, školovanje svakog deteta

U Lokalnom planu akcije za decu opštine Bečej (LPA za decu) predviđene su brojne aktivnosti i mere za 2022. godinu […]

Opštinski budžet: Izdvajanja za škole od 2022. do 2024. godine

U Lokalnom planu akcije za decu opštine Bečej (LPA za decu) predviđene su brojne aktivnosti i mere za 2022. godinu u oblasti obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za svako dete. U ovoj oblasti prvi strateški cilj je povećano izdvajanje za obrazovanje do 2024. godine. Uporednom analizom izdvajanja za obrazovne ustanove 2022, 2023. i planiranih izdvajanja za 2024. godinu dolazimo do zaključka da se izdvajanja smanjuju, a ne povećavaju.